T'interessa

T'interessa 2

Ortofotos

Ortofotos

 


Una ortofotografia és una fotografia amb escala constant i propietats d'una projecció ortogonal. En una ortofotografia els objectes en el sòl ocupen les seues posicions horitzontals reals.

 

El producte ortofoto que ofereix l'Institut Cartogràfic Valencià, cobreix anualment la Comunitat Valenciana a partir d'un mosaic d'ortofotografies amb grandària de píxel en el terreny (GSD) de 25 cm/píxel en color natural (RGB) i fals color infraroig (IRG).

Esta cobertura es realitza a partir d'un vol fotogramètric digital RGBI amb GSD de 22cm. Les imatges són ortorectificadas a partir d'orientacions obtingudes per processos d'aerotriangulació i del model digital del terreny (MDT) revisat i actualitzat a la data en la qual es va realitzar el vol per a una correcta obtenció de l'ortofoto. Com a últim pas es realitza el mosaic i ajust final radiomètric del conjunt del treball, amb la finalitat d'obtindre una imatge contínua.

Altres característiques:

  • Profunditat de color a 8 bits per banda.

  • Sistema de referència geodèsic ETRS89 i projecció UTM en el fus 30.

  • Consultable com a servei de mapes WMS.

  •  Es distribueix per fulles 1:5.000, sent accessible, actualment i en les últimes col·leccions, per a la seua descàrrega el format ECW (RGB 3 bandes) i TIFF (RGBI 4 bandes). En altres anys anteriors no existeix el format RGBI per a la seua descàrrega, oferint-se sempre una col·lecció RGB i quan existisca una altra IRG.

 

Diferents formats d'ortofoto per a baixar en el catàleg de la IDEV