Programari

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software de AUTODESK

Per a utilitzar la transformació de Datum amb programari AUTODESK, ha de tindre carregada la malla de canvi de datum sped2et.gsb o...

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb software gvSIG

Per a utilitzar la  transformació a ETRS89  amb gvSIG ha de tindre carregada la malla de canvi de datum sped2et.gsb o també ...

Canvi de Sistema de Referència ED50- ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb programari Geobide-Geoconverter

Per utilitzar la transformació a ETRS89 amb les eines de Geobide-Geoconverter , ha de tenir carregada la malla de l'...

Canvi de Sistema de Referència ED50 - ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb programari Quantum GIS (QGIS)

QGIS és un programari lliure amb el qual podem realitzar la transformació a ETRS89 . Per això hem de tenir carregat...

Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Transformació de coordinades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4

PROJ4 és una llibreria i conjunt de programari lliure que es pot utilitzar per a transformació de coordenades entre diferents...

Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Reprojecció de vectors en format shape d'UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb OGR / GDAL

OGR/GDAL és un conjunt de llibreries de programari per a la lectura i escriptura de formats de dades geoespacials lliure i de codi...

Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb programari ARCGIS / ArcMap

Per a utilitzar la transformació a ETRS89 amb programari ARCGIS ha de tindre carregada la malla sped2et.gsb (o també *R2009.gsb per a la...

Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb programari FME

Per a utilitzar la transformació a ETRS89 amb programari FME ha de tindre carregada la malla de canvi de datum sped2et.gsb o també...

Reprojecció d’imatges d’UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb llibreries del programari GDAL

GDAL és una llibreria de manipulació de dades geoespacials, per exemple de tipus raster. Perquè funcione la reprojecció d'imatges a...