Models de Geoide

Models de Geoide

Els models de geoide gravimètrics d'alta precissió i ressolució són eines imprescindibles que completen i complementen el desenvolupament geodèsic i cartogràfic.

L'interés despertat en el desenvolupament de models de geoide es fundamenta en l'ús creixent de les tècniques de posicionament global per satèl·lit (GNSS) per a la determinació de les coordenades dels diferents punts de la superfície terrestre, tant en aplicacions topogràfiques com d'enginyeria, i esdevé un element indispensable per a la correcta definició d'un sistema de referència altimètric consistent tant en Terra com en Mar.

Així, l'utilització completa dels sistemes GNSS a les activitats geodèsiques passa per disposar de models de geoide que permeten la determinació d'altituds ortomètriques amb gran rendiment temporal i econòmic, que conduïsquen a obtindre acotacions en aquells llocs on es necessite disposar d'aquesta referència.

NORMATIVA I INSTRUCCIONS D'ÚS

Descarregar modeloficial IGN EGM2008-REDNAP Documentació sobremodels de geoide itreballs altimètrics Enllaç a Utilitats de càlcul geoide EGM08_REDNAP i transformació des de IBERGEO