Geodèsia

Treball amb models de geoide a la Comunitat Valenciana

S'ha d'accedir a la pàgina web general de l'ICV , apartat Geodèsia/GNSS submenú Models de Geoide. Els valors de les...

ETRS89: Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol de 2007, pel qual es regula el Sistema Geodèsic de Referència oficial a Espanya

European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) és el nou sistema de referència per a la captura, representació i...

Transformar coordenades i arxius de punts amb el calculador geodèsic

Pot accedir al calculador geodèsic al enllaç en: https://icv.gva.es/ca/calculadora-geodesica A més disposa d'un manual pdf amb...

Canvi de sistema de referència ED50-ETRS89: Transformació ED50-ETRS89 de les dades geogràfics amb modelatge de distorsió. Aspectes teòrics i pràctics a conèixer

La transformació de la informació geogràfica per a la Comunitat Valenciana del sistema ED50 a ETRS89 és la que correspon a la que aplica...

Conversió de dades amb POSTGIS de ETRS89-UTM a ETRS89-Geogràfiques

Per a convertir coordenades d'ETRS89-UTM (EPSG:25830) a ETRS89-Geogràfiques (EPSG:4258) hem d'executar la següent sentència SQL indicant...

Com utilitzar la Xarxa GNSS ERVA en temps real amb diferent instrumental GNSS amb enllaç per protocol NTRIP en RTK/DGPS

Hi ha guies ràpides de configuració per a distints receptors en: http://icverva.icv.gva.es:8080/es/node/28 Qualsevol dubte o...

Treballar amb el nou sistema de referència ETRS89 amb la Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret 1071/2007 , de 27 de juliol publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat,  per a treballs...

Processament GPS / GNSS, identificació de models d'antenes a la Xarxa GNSS ERVA

Els models d'antenes, les correccions al centre de fase i les coordenades referides a la base del suport de l'antena es troben...

Processament GPS / GNSS, opcions de descàrrega i utilització de dades RINEX a la Xarxa GNSS ERVA

Les distintes opcions de descàrrega de fitxers RINEX procedents de les estacions GPS es troben detallades en aquest document. ...

Usuaris en Geodèsia i aplicacions de les xarxes Geodèsiques

Consulte l 'enllaç següent per a visualitzar el sector d'usuaris de distintes aplicacions bàsiques, aplicacions professionals i...

Mostrant 1 - 10 de 11 resultats
Articles per pàgina 10
de 2