Visualització de contingut web

NOMENCLÀTOR TOPONÍMIC VALENCIÀ

El Nomenclàtor Toponímic Valencià (NTV) és un projecte interdisciplinari dut a terme per dos institucions valencianes, l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en què han participat un conjunt de professionals de diferents àmbits (cartògrafs, enginyers geodèsics, informàtics, lingüistes, geògrafs, etc.). El projecte comprén la recopilació, la normalització i la georeferenciació de la toponímia valenciana major i menor. Este treball toponímic integral és possible gràcies a la creació i implementació de la Infraestructura de Dades Espacials Valenciana (IDEV), conjunt d'elements i servicis creat per a fer accessible la informació geogràfica; per tant, s'integra dins dels plans d'ordenació dels sistemes d'informació geogràfica valencians, en què la toponímia és una part essencial com a element referenciador de la realitat física i humana.

Actualment la informació geogràfica està allotjada en sistemes d'informació virtuals que permeten la incorporació i actualització de les dades de manera progressiva i constant, de forma que el NTV es posa a l'abast del públic alhora que es crea. Els més de 120.000 topònims que conté estan referits tant a la toponímia major (poblacions, rius i serres principals, etc.) com a la toponímia menor (rius secundaris, barrancs, muntanyes, camins, sendes, paratges, coves, fonts, etc.) de la Comunitat Valenciana.

El resultat d'estos treballs es pot consultar també en les publicacions periòdiques corresponents a la col·lecció "Toponímia dels Pobles Valencians", que edita l'AVL.

El NTV pot consultar-se accedint al Visor temàtic del Nomenclàtor Toponímic Valencià i trobar més informació addicional fent clic en el següent enllaç NTV

També pot consultar-se la classificació toponímica del NTV fent clic en aquest enllaç