T'interessa

Portales

Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana

Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana

La xarxa més densa del territori

La Xarxa de Quart Orde de la Comunitat Valenciana és una xarxa geodèsica tridimensional d'àmbit autonòmic que, està constituïda per més de 1500 vèrtexs, dotats de coordenades en ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Els vèrtexs geodèsics, observats mitjançant tècniques de Posicionament Global per Satèl·lit (GNSS), es troben materialitzats físicament sobre el terreny mitjançant pilars i claus de senyalització.

A conseqüència de les recomanacions d'EUROGEOGRAPHICS per a l'establiment del Dàtum ETRS89, com a Sistema de Referència Geodèsic Oficial a Europa, l'ICV va fer els treballs de reprocessament i ajust de les observacions GPS de la Xarxa Geodèsica de Quart Orde de la Comunitat Valenciana, emmarcats en la "Xarxa Geodèsica Nacional mitjançant Tècniques Espacials" (REGENTE-IGN).

Amb la publicació del REIAL DECRET 1071/2007 pel qual es regula el Sistema Geodèsic Oficial a Espanya, ETRS89, es posa a la disposició dels usuaris a través d'esta pàgina, les ressenyes de la Xarxa Geodèsica de 4t Orde en ETRS89.  Els resultats, fruit de les observacions geodèsiques realitzades, venen expressats en coordenades geodèsiques latitud, longitud i altitud el·lipsoidal sobre l'el·lipsoide GRS80 i, en coordenades projectades UTM i altitud ortométrica.

La Xarxa de Quart Orde Autonòmica, ajustada únicament amb observables GNSS per l'ICV, és consistent amb el marc dels Xarxes d'Estacions de Referència GNSS i densifica els resultats de la Xarxa REGENTE (IGN), en haver establit esta com a constricció.