T'interessa

Portales

Calculadora geodèsica

Calculadora geodèsica

Programa per a càlculs en projecció UTM, càlculs en l'el.lipsoide de referència i canvi de DATUM ED-50 a ETRS-89. TransICV s un programa bàsic per a càlculs geodèsics que l'Institut Cartogrfic Valencià ofereix als clients gratuïtament

El programa elaborat està format per rutines que, es componen d'un conjunt de funcions i procediments que s'agrupen en un paquet estàndard de càlcul executable davall Windows XP. També es publiquen utilitats portables per al càlcul amb models de geoide. Descarrega-t'ho ací: TransICV

 

 

 

Les principals funcions del programa són:

  • CALCULAR EN PROJECCIÓ UTM.
  • TRANSFORMAR D'UTM A GEOGRÀFIQUES.
  • TRANSFORMAR DE GEOGRÀFIQUES A UTM.
  • VEURE ZONES UTM.
  • OBTINDRE COORDENADES CARTESIANES TRIDIMENSIONALS
  • TRANSFORMACIÓ DE COORDENADES D'UN DATUM A UN ALTRE:Per a això s'utilitza la reixeta estàndard de transformació de DATUM en format NTv2 (National Transformation versió 2). Esta reixeta ha sigut calculada per l'Institut Geogràfic Nacional.