Catàstrofes Naturals

Catàstrofes Naturals

L'Institut Cartogràfic Valencià, fent ús de les dades generades pel Programa COPERNICUS d'Observació de la Terra de la Unió Europea, proporciona als usuaris un servei de publicació i consulta de dades espacials referides a catàstrofes naturals produïdes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, incorporant tant en el Visor de Cartografia de la Generalitat (apartat Ortofoto i Imatges - Satèl·lit) com en el catàleg de dades de la iInfraestructura de Dades Espacials Valenciana (IDEV) informació geoespacial, en el menor temps possible, sobre els esdeveniments considerats com a grans catàstrofes naturals.

La Comissió Europea coordina i gestiona el Programa Copernicus, en l'execució del qual col·laboren, entre altres, tots els Estats membres, l'Agència Espacial Europea (ESA), l'Organització Europea per a l'Explotació de Satèl·lits Meteorològics (Eumetsat), el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini, les agències de la UE, etc.

El programa utilitza enormes quantitats de dades globals procedents de satèl·lits i sistemes de mesurament terrestres, aeris i marítims per a proporcionar informació que ajude als proveïdors de serveis, les administracions públiques i altres organitzacions internacionals a millorar la qualitat de vida de la ciutadania europea. Els serveis d'informació proporcionats són d'accés gratuït i obert per als seus usuaris.

Actualment, l'ICV ofereix informació sobre grans incendis a partir de les imatges i índexs espectrals derivats dels productes Sentinel-2 i la delimitació de la zona afectada oferida pel programa Mapping de l'EMS (Emergency Management Service) de Copernicus.

Les capes oferides en aquest servei per a cada incendi són:

  • Delimitació de l'incendi EMSR: Extensió de l'impacte (delineació, GRA ObservedEvent)
  • Ortoimagen anterior a l'incendi color natural RGB
  • Ortoimagen posterior a l'incendi color natural RGB
  • Ortoimagen anterior a l'incendi fals color IRG
  • Ortoimagen posterior a l'incendi fals color IRG
  • Ortoimagen fals color (NDVIpre, NDVIpost, NDVIpost)
  • Ortoimagen pancromàtic dNDVI (NDVIpre-NDVIpost)
  • Ortoimagen anterior a l'incendi pancromàtic NDVI
  • Ortoimagen posterior a l'incendi pancromàtic NDVI
  • Ortoimagen pancromàtic dNDVI (NDVIpre-NDVIpost)


Tant les imatges oferides com els índexs de vegetació i diferències d'índexs s'han obtingut a partir de les imatges Sentinel-2 nivell 2A.

El nivell 2A expressa els valors de reflectància a nivell de la superfície (BOA, Bottom-Of-Atmosphere reflectances), és a dir, corregits de paràmetres atmosfèrics. A més, estan corregides atenent la geometria d'il·luminació-observació (angle zenital solar, angle azimutal solar i topografia del terreny) i del comportament reflectiu de les diferents cobertes.

L'ús de la teledetecció per a estimar l'estrés hídric de la vegetació es basa en la diferent resposta espectral de la vegetació per a les diferents longituds d'ona en funció del contingut en aigua. Els índexs de vegetació consisteixen en combinacions de les reflectivitats de diferents bandes per a quantificar la vegetació d'una escena.

La metodologia aplicada per a la detecció de zones cremades a partir de la diferència entre índexs de vegetació consisteix en la detecció dels canvis en la coberta vegetativa a partir de la comparació entre els índexs calculats per a la data anterior i posterior a l'esdeveniment. En calcular la diferència entre els 2 índexs la imatge resultant mostra les zones on ha desaparegut la cobertura vegetal.

Per al servei de grans incendis s'han utilitzat el índex NDVI i la seua diferència dNDVI.

 

Índex Nom Algoritme
NDVI Normalized Difference Vegetation Index NDVI=(B8-B4)/(B8+B4)
dNDVI Diferència NDVI pre y post dNDVI = (NDVI pre - NDVI post)

Índexs de vegetació a partir de les bandes de Sentinel-2

 

Les dates de les imatges corresponen amb els productes Sentinel-2 disponibles sense núvols més pròxims a l'inici i a l'extinció de l'incendi, anterior i posterior respectivament.

 

Descripció de les capes contingudes en el servei OGC Web Map Service (WMS) que l'ICV ofereix per a cada incendi posant com a exemple l'incendi de Villanueva de Viver de 2023.

 

1. Servei 20230326 Incendi DelCEMS VillanuevadeViver


Delimitació de l'incendi mitjançant el producte de classificació de nivell 2 extensió de l'impacte (Delineació) del de l'Emergency Management Service - Rapid Mapping. Aquesta capa se subministra després de 1-5 dies des de la finalització de l'esdeveniment i s'obté mitjançant fotointerpretació.
Pot descarregar-se en format shape seleccionant l'esdeveniment de la llista d'emergències actives o mitjançant el cercador i el codi CEMS en:
https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-activations-risk-and-recovery
Tota la informació sobre els productes CEMS es descriuen en:
https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/rapid-mapping-portfoliohttps://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/rapid-mapping-portfolio
Contains Copernicus Sentinel data 2023. Delineation product by Copernicus Emergency Management Service (© 2023 European Union), [EMSR656] Fire in Castelló and Teruel provinces

 

2. Servei 20230316 Incendi RGB VillanuevadeViver


Ortoimatge de data anterior a l'incendi en composició de color natural RGB a partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A.

 

3. Servei 20230405 Incendi RGB VillanuevadeViver


Ortoimatge posterior a l'extinció completa de l'incendi en composició de color natural RGB a partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A.

 

4. Servei 202300316 Incendi IRG VillanuevadeViver


Ortoimatge anterior a l'extinció completa de l'incendi en composició IRG (Infrarroig pròxim NIR, Roig, Verd) a partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A

 

5. Servei 20230405 Incendi IRG VillanuevadeViver


Ortoimatge posterior a l'extinció completa de l'incendi en composició IRG (Infrarroig pròxim NIR, Roig, Verd) a partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A.

 

6. Servei 20230405 Incendi fcNDVI VillanuevadeViver


Ortoimatge posterior a l'extinció completa de l'incendi en composició de fals color (NDVIpre, NDVIpost, NDVIpost) a partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A.

 

7. Servei 20230405 Incendi dNDVI VillanuevadeViver


Ortoimatge posterior a l'extinció completa de l'incendi en pancromàtic dNDVI (NDVIpre-NDVIpost) partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A.


8. Servei 20230405 Incendi NDVI VillanuevadeViver


Classificació del sòl en funció de l'existència i tipus de vegetació a partir de l'índex de vegetació NDVI anterior a l'incendi, obtinguts a partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A.

 

9. Servei 20230405 Incendi NDVI VillanuevadeViver


Classificació del sòl en funció de l'existència i tipus de vegetació a partir de l'índex de vegetació NDVI posterior a l'incendi, obtinguts a partir d'imatges Sentinel-2 nivell 2A.