T'interessa

Portales

Pràctiques acadèmiques

Pràctiques acadèmiques

Bases reguladores:

Ordre 7/2016, de 8 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, en el Institut Cartogràfic Valencià, en el marc d'un conveni de col·laboració educativa.

 

Pràctiques acadèmiques externes a l'Institut Cartogràfic Valencià destinades a estudiants, curs acadèmic 2018-2019:

 

Documents:

 

Els estudiants universitaris podran realitzar les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, prèvia formalització d'un Conveni de cooperació educativa entre l'Institut Cartogràfic Valencià i la Universitat en la que estiga matriculat.
Este conveni establirà el procediment de selecció dels estudiants i se publicarà en la sede electrònica de l'Institut Cartogràfic Valencià. Per a qualsevol altra informació, l'estudiant ha d'adreçar-se a la seua Universitat, que li informarà de com sol·licitar aquestes pràctiques.

 

Convenis: