T'interessa

Portales

Condicions d'ús de la informació geogràfica produïda o distribuïda per l'ICV

Condicions d'ús de la informació geogràfica produïda o distribuïda per l'ICV

 

1.- La Generalitat, a través de l'Institut Cartogràfic Valencià (d'ara en avant ICV), atorga una llicència d'ús subjecta als termes i condicions ací descrits.

2.- La informació geogràfica digital generada o distribuïda per l'ICV està emparada per la Llei de Propietat Intel·lectual i la resta de legislació nacional i internacional aplicable i és de titularitat exclusiva de la Generalitat, i en conseqüència, la propietat sobre la mateixa no se cedeix.

3.- La llicència Creative Commons que regeix la informació geogràfica generada per l'ICV (llevat que s'indique el contrari) és la d'Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), tal com es defineix en:

                              

image

- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca

- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

 

4.- L'usuari titular de la present llicència estarà obligat a citar en lloc visible la procedència de la informació geogràfica en els següents termes:

 • Els productes generats per l'ICV (llevat que s'indique el contrari) han de citar-se de la següent forma: Producte any CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat

  • Exemple: CV05 2021 CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat

  • Exemple: Ortofoto 2020 CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat

  • Exemple: Fotograma vol 1987 CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat

 • Els productes provinents dels departaments de la Generalitat (llevat que s'indique el contrari) han de citar-se de la següent forma: Producte any CC BY 4.0, Generalitat

  • Exemple: Espais Protegits 2017 CC BY 4.0 Generalitat

 • Els productes provinents de projectes PNOA, SIOSE i LiDAR han de citar-se de la següent forma: Projecte any CC BY 4.0 www.scne.es

5.- Els usuaris d'informació generada o distribuïda per l'ICV són els únics responsables de la utilització que facen i renuncien a tota reclamació contra la Generalitat.

6.- La Generalitat no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puga contindre la informació geogràfica generada o distribuïda per l'ICV i declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis que puga ocasionar l'ús d'aquesta informació geogràfica.

7.- La cessió mitjançant la reproducció o distribució del total o d'alguna de les seues parts o de qualsevol producte que derive de la informació digital subministrada sota aquesta llicència a una altra persona física o jurídica perquè també faça ús d'aquesta, siga comercial o no comercial, requerirà l'acceptació expressa pel nou usuari de les presents condicions d'ús.

8.- Els serveis de mapes base oferits per l'ICV utilitzen les següents fonts d'informació geogràfica:

9.- Per a qualsevol altra consulta o dubte, contacte amb responde_icv@gva.es