T'interessa

T'interessa 2

Geodèsia

Ves enrere ETRS89: Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol de 2007, pel qual es regula el Sistema Geodèsic de Referència oficial a Espanya

ETRS89: Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol de 2007, pel qual es regula el Sistema Geodèsic de Referència oficial a Espanya

European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) és el nou sistema de referència per a la captura, representació i harmonització mètrica de la informació geoespacial i els treballs d'enginyeria que va entrar en vigor el 29 d'agost de l'any 2007, després de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del nou Reial Decret:

Des de l'any 2008, l'Institut Cartogràfic Valencià distribuïx tots els seus productes (tant coordenades de les xarxes com cartografia) en el nou sistema de referència. Per tant, després de la publicació del Reial Decret, de 29 d'agost de 2007, va deixar d'estar vigent el sistema European Datum-1950 (ED50). A partir d'esta data, encara que el sistema ETRS89 ha coexistit amb el sistema de referència anterior, tots els treballs en ED50 s'han generat també en ETRS89.

Els terminis per a la implantació del nou sistema de referència per a tota la referenciació geogràfica i cartogràfica de la informació per al ciutadà i els projectes d'enginyeria són:

- 1 de gener de 2012: A partir d'esta data no es poden inscriure en el Registre Central de Cartografia ni incloure's en el Pla Cartogràfic Nacional projectes nous o cartografia que no s'atinga a les especificacions del Reial Decret. Com que tota la cartografia oficial es trobarà en ETRS89 i serà inscrita en el Registre Central de Cartografia, es recomana que la documentació gràfica i georeferenciada de tots els nous projectes s'adapte a ETRS89 a fi de guardar consistència amb les dades oficials.

- 1 de gener de 2015: Data límit a partir de la qual tots els projectes, la cartografia i les bases de dades d'informació georeferenciada únicament es podran produir, compilar i publicar en ETRS89.

Per a l'adaptació de la informació en l'antic sistema ED50 (cartografia, bases de dades…), el model de transformació que s'ha d'aplicar està publicat a : http://www.ign.es/web/ign/portal/gds-rejilla-cambio-datum o a: www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/24CE2C19-3932-443B-8D87-E6E9EBEEB6C0/115165/GridShift1.zip.

Pot consultar informació sobre aplicacions i tutorials als enllaços d'aquesta pàgina.

Per a l'execució de nous treballs d'enginyeria enllaçats a les xarxes oficials i la nova cartografia, caldrà basar-se en coordenades ajustades ETRS89 de les xarxes geodèsiques REGENTE, Quart Ordre a la Comunitat Valenciana o bé enllaçar a la xarxa GNSS de la Comunitat Valenciana (Xarxa ERVA). Pot descarregar un model d'especificacions tècniques per a plecs de cartografia, treballs topogràfics i altres projectes d'enginyeria al enllaç: http://icvficheros.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Utilidades/INSTRUCCIONES_ETRS89/prescripciones.pdf