T'interessa

Portales

Geodèsia

Ves enrere Conversió de dades amb POSTGIS de ETRS89-UTM a ETRS89-Geogràfiques

Conversió de dades amb POSTGIS de ETRS89-UTM a ETRS89-Geogràfiques

Per a convertir coordenades d'ETRS89-UTM (EPSG:25830) a ETRS89-Geogràfiques (EPSG:4258) hem d'executar la següent sentència SQL indicant el codi EPSG que fa referència al sistema de referència i sistema de coordenades:

Coordenades d'exemple: 729405.446, 4345879.252

select x(transform(PointFromText('POINT(729405.446)', 25830), 4258)), y(transform(PointFromText('POINT(4345879.252)', 25830), 4258));

Resultat -0.342218152324964; 39.2319133160558

Suposant que es troben en el Fus 30 cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, per exemple:

Origen: UTM ED50 FUS 30 – 23030
Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - 25830

Addicionalment, EPSG 4258 fa referència al sistema de referència ETRS89 en el sistema de coordenades el•lipsoïdals, mentres que l'EPSG 4326 denota el sistema de referència WGS84 en el sistema de coordenades geogràfiques. A efectes pràctics ambdós són equivalents.