T'interessa

Portales

Notícies

Ves enrere Gran afluència de públic a la nova jornada sobre el sistema ETRS89 celebrada el 14 d'octubre a Alacant

Gran afluència de públic a la nova jornada sobre el sistema ETRS89 celebrada el 14 d'octubre a Alacant

L'aplicació del Reial Decret 1071/2007, per al canvi de sistema de referència sobre les coordenades, (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15822), comporta que partir de l'1 gener 2015 tota la informació s'ha de representar i compilar en el nou sistema de referència European Terrestrial Reference System 1989.

Accedeix al text complet de la notícia ací: https://gvacartografic.wordpress.com/2014/10/21/gran-afluencia-de-participacion-en-la-jornada-etrs89-de-alicante/