Visualització de contingut web

RINEX 24 Hores - RINEX Múltiple

Les descàrregues de dades GNSS per a postprocessament permeten processar a posteriori en l'oficina les dades GNSS emmagatzemats en camp en el seu equip de mesurament. Si desitja fer ús de la xarxa en temps real, accedisca a l'apartat ALTES RTK on disposa de les instruccions d'accés.

En aquesta pàgina pot descarregar dades per al processament d'observacions GNSS amb software d'oficina compatible amb el format RINEX (Receiver Independent Exchange). Qualsevol altre ús que desitge fer de les dades, (redistribució o reutilització de dades mitjançant altre servidor), cal que siga autoritzat expressament  per l'Institut Cartogràfic Valencià. A més a més, cal citar expressament l'origen de les dades en els treballs derivats, (nom de la xarxa, i institució que realitza el manteniment).

Descàrrega dades RINEX:

  • Descàrrega FTP:
    • Servidor: ftps://ftps.gva.es
    • Usuari: ervaftp
    • Contrasenya: pg0BrxAncu
    • Port: 990
En la barra de connexió ràpida de filezilla es pot connectar de la forma següent:
  • Mitjançant aquest enllaç http://icverva2.icv.gva.es/SBC podrà veure l'estat de les estacions en temps real. La web li redirigirà a través d'una visualització per protocol http segur, enllaçant en Configuració Avançada. Finalment podrà veure l'estat introduint l'usuari: mapa i la contrasenya: mapa

Enllaços de descàrrega d' altres institucions:

Enllaços de descàrrega de productes d'organismes internacionals: