T'interessa

Portales

Notícies

Ves enrere Si vols saber més de l'impacte de les xarxes GNSS entra ací...

Si vols saber més de l'impacte de les xarxes GNSS entra ací...

Les xarxes d'estacions GNSS multi - propòsit per al territori i aplicacions ambientals

Interessant post publicat al blog de TERRASIT al qual podràs accedir des d'aquest enllaç:

https://gvacartografic.wordpress.com/2015/09/14/las-redes-de-estaciones-gnss-multi-proposito-para-el-territorio-y-aplicaciones-ambientales/

Les xarxes geodèsiques GPS/GNSS constituïxen una infraestructura essencial per a diversos àmbits importants a més de les conegudes aplicacions para la realització de la cartografia territorial, localització, enginyeria, infraestructures i guiatge, i altres que ens servixen per a entendre processos ambientals, a través del càlcul de les observacions i aplicació de la correcció diferencial.

Per exemple, hi ha funcions avançades com el programa d'obtenció del vapor d'aigua en l'atmosfera denominat EGVAP, (Eumetnet EIG GNSS Water Vapour Programme), que consistix en la determinació horària del vapor d'aigua a partir de l'impacte i el retard que experimenten les observacions GPS/GNSS al travessar determinades capes de l'atmosfera, a través de les mesures contínues registrades per mitjà d'una distribució densa d'estacions permanents. Algunes actuacions en el camp dels fenòmens naturals o fenòmens induïts, van orientades al càlcul i control de deformacions estructurals i la determinació de camps densos de velocitats de les plaques tectòniques i altres van orientades a la monitorització del nivell del mar.

El desenvolupament de moltes d'estes actuacions està protegit i promogut a més en el context de resolucions i recomanacions d'àmbit internacional. Algunes d'estes resolucions, manifesten la importància d'aquestes xarxes GNSS i contribuïxen a dinamitzar l'ús de les xarxes, desplegades per administracions públiques estatals i sub-estatals per a les distintes aplicacions.

Cal citar la resolució número 3 de la subcomissió europea EUREF de l'any 2013 sobre el necessari aprofitament de totes les estacions existents en la determinació d'un camp dens de velocitats de les plaques tectòniques, la resolució número 4 de la subcomissió europea EUREF de l'any 2010 sobre el valor científic de les dades generades per totes les xarxes GNSS estacions de xarxes autonòmiques (per exemple, les que densifiquen a la xarxa nacional).

Quant a les aplicacions meteorològiques, cal mencionar l'Informe de la Xarxa Europea de Servicis Meteorològics -EUMETNET, (2011), que incidix en l'aprofitament dels resultats del processament de la major quantitat d'estacions GNSS possibles, que densifiquen les xarxes estatals, per a disposar d'una major densitat a nivell local de les determinacions amb dades GNSS del vapor d'aigua en l'atmosfera per als estudis climàtics.

En el cas de la Comunitat Valenciana, la xarxa d'estacions GNSS, (Estacions de Referència de Valencia-ERVA), porta proporcionant des de fa anys dades contínues per a estos propòsits i per a altres aplicacions professionals d'enginyeria o agricultura, i de la seua monitorització, producció de observacions i càlcul de correccions s'encarrega l'Institut Cartogràfic Valencià.

Enllaços relacionats: