T'interessa

Portales

Programari

Ves enrere Reprojecció d’imatges d’UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb llibreries del programari GDAL

Reprojecció d’imatges d’UTM-ED50 a UTM-ETRS89 amb llibreries del programari GDAL

GDAL és una llibreria de manipulació de dades geoespacials, per exemple de tipus raster.

Perquè funcione la reprojecció d'imatges a ETRS89, primer hem de comprovar que funciona correctament la reprojecció de coordenades amb la llibreria PROJ4. Busqueu en la base de coneixement de l'ICV l'article "Transformació de coordenades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4."

Exemple d'aplicació:

gdalwarp -s_srs "+init=epsg:23030 +nadgrids=sped2et.gsb +wktext" -t_srs "+init=epsg:25830 +nadgrids=null +wktext" -of GTiff -co "TFW=IS GREGUES" -co "PROFILE=BASELINE" \conti\gdal\23030.tif \conti\gdal\25830.tif

Resultat de la reprojecció:

Coordenades del cantò superior esquerre en ED50

698600.24999
4407099.74999

Coordenades transformades a ETRS89

698490.569
4406891.181

Suposant que es troben en el Fus 30 cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, en este cas:

Origen: UTM ED50 FUS 30 – 23030
Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - 25830

Origen: UTM ED50 FUS 31 – 23031
Destinació: UTM ETRS89 FUS 31 - 25831

A més, GDAL és una llibreria utilitzada en diferents tipus de software, com GRASS GIS , QGIS , MapServer , SAGA GIS, entre altres. A causa de la seua flexibilitat es compatible amb una gran varietat de formats.

Referència bibliogràfica: http://fwtools.maptools.org/