T'interessa

Portales

Programari

Ves enrere Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Transformació de coordinades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4

Canvi de Sistema de Referència ED50-ETRS89: Transformació de coordinades UTM-ED50 a UTM-ETRS89 utilitzant la llibreria PROJ4

PROJ4 és una llibreria i conjunt de programari lliure que es pot utilitzar per a transformació de coordenades entre diferents sistemes de referència. El programa està inclòs en la distribució de FWTools.

Per a la transformació entre ED50 i ETRS89 és necessari descarregar de la pàgina del CNIG la malla de transformació sped2et.gsb en format NTV2.

La malla es troba en el menú Descargas-Herramientas.

Una vegada descarregada la malla hem de copiar-la a la carpeta on es troba la llibreria del programa PROJ. Per a saber on està, executarem "FWTools Shell" i després en l'intèrpret de comandaments teclejarem "set", apareixeran totes les variables d'entorn del sistema, entre elles la variable PROJ_LIB que està apuntant a una carpeta. En esta carpeta és on hem de copiar el fitxer sped2et.gsb (transformació per a tota la península+balears versió 2009) o els fitxers de transformacions separats peninsula.gsb i baleares.gsb .

En el nostre cas es copia el fitxer a "C:\Arxius de programa\FWTools2.0.6\proj_lib". Per a la transformació de coordenades usarem el programa cs2cs. En "FWTools Shell" escrivim el següent:

cs2cs.exe +init=epsg:23030 +nadgrids=./sped2et.gsb +to +init=epsg:25830 +nadgrids=null -w3 -v

¿Como es pot utilitzar PROJ 4 amb programari SIG del tipus GRASS GIS?

Per exemple, si volem utilitzar un fitxer gsb amb la transformació es deu copiar esta malla de transformació al directori $(GISBASE)/etc/... spain/... . A més es deu afegir la definició pel comand nadgrids:sped2et.gsb (o peninsula.gsb), en el fitxer PROJ_INFO de les carpetes d'instal·lació de les llibreríes, editant les entrades corresponents als registres de "datumtransform.table" .

Coordenades d'exemple per a comprovar la transformació:

ED50 - UTM30 744237 4303195
ETRS89 - UTM30 744127.33 4302986.63

Les coordenades es passen al programa separades per espai o tabulador, mai per comes.

Suposant que es troben en el Fus 30 cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, per exemple:

Origen: UTM ED50 FUS 30 – 23030
Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - 25830

Origen: UTM ED50 HUSO 31 – 23031
Destino: UTM ETRS89 HUSO 31 - 25831
.....

Addicionalment, EPSG 4258 fa referència al sistema de referència ETRS89 en el sistema de coordenades el·lipsoïdals, mentre que l'EPSG 4326 denota el sistema de referència WGS84 en el sistema de coordenades geogràfiques. A efectes pràctics ambdós són equivalents.