T'interessa

Portales

Programari

Ves enrere Canvi de Sistema de Referència ED50- ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb programari Geobide-Geoconverter

Canvi de Sistema de Referència ED50- ETRS89: Transformació de la informació geogràfica amb programari Geobide-Geoconverter

Per utilitzar la transformació a ETRS89 amb les eines de Geobide-Geoconverter, ha de tenir carregada la malla de l'Institut Geogràfic Nacional en format NTv2 , en les carpetes d'instal · lació del programari i utilitzar el model de malla de transformació que sigua el més consistent possible amb les seues dades d'origen.

La malla apareix denominada per l'Institut Geogràfic Nacional com R2009V9.gsb per a la versió 2009 de la transformació, o també PENR2009.gsb (península) i BALR2009.gsb (Balears). Cal considerar que el software Geobide proporciona a més els arxius de malla antics dels anys 2003-2005 i la més recent sped2et_08012009.gsb del 2009 de l'IGN que és la transformació utilitzada a la Comunitat Valenciana i inclouen ja la combinació de península+balears.

Addicionalment, ha de configurar correctament les opcions de transformació a ETRS89 del programari. En concret, les operacions de transformació utilitzant la malla de transformació estan documentades a la pàgina del distribuïdor en l'apartat: "Transformación utilizando una rejilla NTv2".

A més ha de definir correctament el sistema de referència i de coordenades origen, i el sistema de referència i de coordenades destí. Per exemple, suposant que es troba treballant en el Fus 30, normalment cal indicar el codi associat al sistema de referència i sistema de projecció, en aquest cas:

Sistema Origen: UTM ED50 FUS 30 - codi EPSG: 23030
Sistema Destinació: UTM ETRS89 FUS 30 - codi EPSG: 25830

Recorde que qualsevol dubte corresponent al maneig del programari l'ha de consultar al seu suport tècnic en software.