Visualització de contingut web

Qui som

L'Institut Cartogràfic Valencià és un organisme autònom de la Generalitat creat l'any 1997 al qual li correspon, d'acord amb la LLEI 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, l'exercici de les activitats geomàtiques que siguen necessàries per a l'exercici de qualsevol competència pròpia de la Generalitat.

En l'àmbit de les seues funcions, té la condició de mig propi instrumental i de servei tècnic de l'administració de la Generalitat i dels seus ens, organismes i entitats dependents. Es configura `per tant com l'entitat científica i tècnica de la Generalitat en matèria de geomàtica, que inclou els tradicionals camps de coneixement del territori com la cartografia, la fotogrametria, la teledetecció, la geodèsia, els sistemes d'informació geogràfica i la geofísica.

L'activitat de l'Institut Cartogràfic Valencià gira al voltant dels següents eixos fonamentals:

  1. Captura anual d'informació fotogramètrica i de satèl·lit del territori Valencià.
  2. Elaboració d'ortofotos de la Comunitat Valenciana.
  3. Actualització de la base cartogràfica 1:5.000 de la Generalitat.
  4. Generació de cartografia derivada a diferents escales del territori de la Comunitat Valenciana.
  5. Gestionar la disponibilitat pública de la cartografia temàtica produïda per la Generalitat a través del Visor de Cartografia.
  6. Millorar geomètricament les línies límit dels municipis del territori valencià.
  7. Gestionar i mantindre operativa les xarxes geodèsiques de la Generalitat: Xarxa de 4t ordre i Xarxa GNSS d'Estacions de Referència Valencianes (xarxa ERVA).
  8. Gestionar i mantindre la Infraestructura de Dades Espacials Valenciana (IDEV).

 

En l'apartat de transparència trobaràs més informació institucional, administrativa i econòmica pressupostària.