T'interessa

Portales

Millores geomètriques

Millores geomètriques

La cartografia distribuïda, tant pel visor del Mapa Municipal com a través d'aquest directori de continguts, es troba en el sistema geodèsic de referència ETRS89 i projecció cartogràfica UTM fus 30. Cada fitxer en format GeoPackage conté 2 capes d'informació geogràfica amb simbologia associada.

  • LL: conté informació per a la geometria de la línia de terme amb la identificació de nomenclatura associada.
  • Mollons: conté informació sobre la geometria puntual dels mollons. La informació alfanumèrica associada inclou l’identificador de la línia, el nom reduït, el nom del molló, coordenades planimètriques i altitud ortomètrica.

El format GeoPackage és un estàndard en informació geogràfica i es pot incorporar a diferents aplicacions. Es recomana utilitzar l'aplicació SIG gratuïta QGIS. Per obrir la cartografia proporcionada en l’eina d’Administrador de fonts de dades,  o simplement arrossegant el fitxer sobre la interfície d'aplicació, mostrarà la informació que conté:


 

En aquest apartat, es pot accedir als resultats de les millores geomètriques realitzades per l'ICV mitjançant el directori de continguts. Les carpetes de les publicacions DOGV s'organitzen segons la data de resolució i cadascuna d'elles inclou la següent informació:

00_Documentación: amb informació general sobre l'organització de la informació i publicacions del DOGV.
01_InfoLL: emmagatzema la informació desglossada per línia de terme independent. Cada carpeta du el nom dels codis INE de cada municipi, l'identificador del full de registre RCC i el nom reduït de la línia.
A cada carpeta hi ha un arxiu cartogràfic en format geopackage que inclou la informació geogràfica de la línia i les fites de cada línia i un arxiu pdf amb les ressenyes dels mollons.
02_InfoGlobal: s'hi ha inclòs la informació geogràfica que emmagatzema totes les línies d'un mateix paquet de publicacions, incorporant en un únic fitxer cartogràfic en format geopackage amb la informació geogràfica de la línia i els mollons totes les línies de la carpeta 01_InfoLL.
En la carpeta ActasAdicionales es troba la documentació relativa a les millores geomètriques amb signatura d'acta addicional associada.