Geodèsia

Ves enrere Treball amb models de geoide a la Comunitat Valenciana

Treball amb models de geoide a la Comunitat Valenciana

S'ha d'accedir a la pàgina web general de l'ICV, apartat Geodèsia/GNSS submenú Models de Geoide.

Els valors de les altituds al Sistema de Referència Vertical d'altituds ortomètriques calculats amb diferents models d'ondulacions de geoide, com el model EGM2008 ajustat a la REDNAP o IBERGEO95, es troben accessibles des del visualitzador de descàrrega, l'enllaç del qual es troba en esta part de la pàgina:

https://icv.gva.es/red-de-4-orden

També n'hi ha informació addicional en:

http://icverva.icv.gva.es:8081/geoide.php