CATÀLEG DE FENÒMENS DE LA SÈRIE CV100

Títol:

Catàleg de Fenòmens de la Sèrie CV100

Objecte:

Catàleg que conté la totalitat dels fenomens registrats al Diccionari de Cartografia a escala 1:100.000. Aquests fenomens s'agrupen en:

Camp d'Aplicació:

 • Cartografia
 • Enginyeria Civil
 • Gestió de Recursos Naturals
 • Medi Ambient
 • Ordenació del Territori

Versió:

1.0

Data:

Novembre 2017

Productor:

Organisme:

Institut Cartogràfic Valencià

Telèfon:

902 20 04 28

Direcció:

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1, Carrer La Democràcia, 77

Ciutat:

València

Codi Postal:

46022

País:

Espanya

Email:

responde_icv@gva.es

Horari:

Dilluns - Divendres
09.00 - 14.00

Idioma:

VA (CA) ; ES

Font de les Definicions:

Nom:

Diccionari d'Elements. Cartografia 1:100.000

Data:

2017

Edició:

Primera

Propietari:

Institut Cartogràfic Valencià

Tema: Orografia

ID_BBDD:

CV100OROGRAFIA

Definició:

Fenòmens relacionats amb el relleu.

Fenòmens:

Corba de Nivell

Punt de CotaFenomen: Corba de Nivell

ID_BBDD:

CV100Corba_Nivell

Imatge:


Les corbes de nivell s'han representat en color gris amb diferents grossors de línia depenent la categoria de les mateixes. De la mateixa manera les corbes mestres, que en aquest cas posseeixen una equidistància de 250 m, van acompanyades de la etiqueta que identifica l'altitud que representen sobre el nivell mitjà del mar. Exemple de corbes de nivell genèriques.

Exemple de corba de nivell representant una depresió (línia contínua de color gris amb guíes que identifiquen la direcció de la pendent).

Exemple de corba de nivell intercalada (línia discontínua de color gris).


Definició:

Línia que unix punts que tenen la mateixa altitud sobre el nivell del mar, donant una informació gràfica de la morfologia del terreny, però que no representa cap element topogràfic.

Abstracte:

True

Tema:

Orografia

Geometria:

Línia

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: ORO04, ORO05, ORO07, ORO10, ORO22 i ORO23.

Atributs:

tipus:

 • GEN - Genèrica
 • DEP - Depresió
  • Es situa a terrenys que es troben afonats respecte al seu voltant.
 • INT - Intercalada
  • Utilitzada en àrees molt planes on la equidistància entre corbes genèriques normals és superior a 1000 metres i per tant s'ha de densificar utlitzant d'aquest tipus.
  • Equidistància de 10 metres.
 • BAT - Batimètrica
  • Unix punts amb mateixa profunditat respecte al nivell mitjà del mar. S'utilitza per a representar el relleu submarí.

categoria:

 • NOR - Normal
 • Equidistància de 50 metres.
 • MES - Mestra
  • Equidistància de 250 metres.

cota:

 • Identifica l'altitud respecte al nivell mitjà del mar de l'element en qüestióFenomen: Punt de Cota

ID_BBDD:

CV100Punt_Cota

Imatge:


El punt de cota es representa com un anell monocromàtic acompanyat d'una etiqueta que identifica l'altitud que representa.


Definició:

Punt sobre el terreny del qual s'ha obtingut la seua altitud.

Abstracte:

True

Tema:

Orografia

Geometria:

Punt

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: ORO01, ORO12, ORO14, ORO18, ORO20.

Atributs:

cota

 • Identifica l'altitud respecte al nivell mitjà del mar de l'element en qüestióTema: Hidrografia

ID_BBDD:

CV100HIDROGRAFIA

Definició:

Fenòmens relacionats amb els recursos hídrics del territori, la seua naturalesa i la seua gestió.

Fenòmens:

Curs Natural

Llit Natural

Llac

Embassament

Illa

Línia de Costa

Curs Artificial

Obra de ContencióFenomen: Curs Natural

ID_BBDD:

CV100Curs_Natural

Imatge:


La línia blava contínua representa el curs natural habitual.

La línia blava discontínua representa el curs natural ocasional.


Definició:

Cos d'aigua en forma d'escorrentia superficial caracteritzat per ser morfològicament dinàmic i que la seua acció contínua genera importants canvis en la geomorfologia del territori al llarg del temps.

Abstracte:

False

Tema:

Hidrografia

Geometria:

Línia

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID04, HID06, HID19, HID20, HID21, HID22, HID23, HID24, HID54, HID55, HID60 i HID61.

Atributs:

regim:

 • HAB - Habitual
  • Representa l'eix d'un curs fluvial que habitualment porta aigua.
  • Exemple: rius.
 • OCA - Ocasional
  • Representa l'eix per on es recull l'aigua d'una escorrentia.
  • Porta aigua molt ocasionalment.
  • Exemple: barrancs.Fenomen: Llit Natural

ID_BBDD:

CV100Llit_Natural

Imatge:


El llit natural habitual es representa com un polígon de color blau.

El llit natural ocasional es representa com un polígon amb fons taronja i punts blaus.


Definició:

Representa la magnitud real de la zona inundable d'un curs natural.

Abstracte:

False

Tema:

Hidrografia

Geometria:

Polígon

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID29, HID32, HID48, HID50, HID56 i HID57.

Atributs:

regim:

 • HAB - Habitual
  • Representa la màxima làmina d'aigua permanent d'un curs natural habitual.
 • OCA - Ocasional
  • Situació vinculada als moments de crescuda màxima dels cursos naturals ocasionals.Fenomen: Llac

ID_BBDD:

CV100Llac

Imatge:


Els polígons de color blau representen els còssos d'aigua - fenomen llac.


Definició:

Cos d'aigua, d'origen natural o semi-natural, que es troba de forma estancada i que té unes dimensions considerables.

Abstracte:

False

Tema:

Hidrografia

Geometria:

Polígon

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID14, HID15 i HID39.

Atributs:
Fenomen: Embassament

ID_BBDD:

CV100Embassament

Imatge:


El polígon de color blau representa el cos d'aigua - fenomen embassament.


Definició:

Cos d'aigua, d'origen artificial, que es troba de forma estancada i que té unes dimensions considerables.

Abstracte:

False

Tema:

Hidrografia

Geometria:

Polígon

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID31 i HID49.

Atributs:

cota:

 • Identifica l'altura a la que s'hi troba la màxima làmina d'aigua de l'embassament.Fenomen: Illa

ID_BBDD:

CV100Illa

Imatge:


Illes fluvials dins d'un embassament (color marró).

Illa marítima davant la costa.


Definició:

Cos de terra completament envoltat per aigua.

Abstracte:

False

Tema:

Hidrografia

Geometria:

Polígon

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID33 i HID34.

Atributs:

origen:

 • FLU - Fluvial
  • Definix el contorn d'una illa a un riu.
 • MAR - Marítima
  • Definix el contorn d'una illa al mar.Fenomen: Línia de Costa

ID_BBDD:

CV100Linia_Costa

Imatge:


La línia blava contínua representa la línia de costa.


Definició:

Delimitació del contacte terra-mar que representa el nivell mitjà dels mars en repòs. Es talla a desembocadures de rius i ports.

Abstracte:

False

Tema:

Hidrografia

Geometria:

Línia

Origen:

Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID01.

Atributs:

tipus:

 • MAX - Nivell de Marea Màxima
  • MIT - Nivell Mitjà del Mar
   • MIN - Nivell de Marea Mínima   Fenomen: Curs Artificial

   ID_BBDD:

   CV100Curs_Artificial

   Imatge:


   La línia blava contínua representa el curs artificial (paral·lel a un vial no asfaltat en part del seu traçat).


   Definició:

   Construcció hidràulica destinada a la canalització d'aigues amb fins d'irrigació agrícola. Es representa el seu eix.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Hidrografia

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID09, HID11, HID27, HID28, HID65 i HID66.

   Atributs:
   Fenomen: Obra de Contenció

   ID_BBDD:

   CV100Obra_Contencio

   Imatge:


   Presa a un llit natural ocasional (en negre).

   Límit de l'escullera en negre.


   Definició:

   Construcció hidràulica destinada al control de la dinàmica fluvial i/o marina amb diferents finalitats com puguen ser emmagatzenament d'aigua, protecció de costes...

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Hidrografia

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON35, CON47, HID36, HID44.

   Atributs:

   tipus:

   • PRE - Presa o Dic
    • Representa la magnitud real de l'eix d'una presa, dic o mur dissenyat per a contindre la força de les aigües.
   • ESC - Escullera
    • Element linial tancat que representa el contorn de l'escullera. No s'inclouen ací les esculleres dels ports, que són considerades com a port o moll.   Tema: Coberta Terrestre

   ID_BBDD:

   CV100COBERTA_TERRESTRE

   Definició:

   Fenòmens que representen amplis espais naturals, semi-naturals o antropitzats.

   Fenòmens:

   Coberta Terrestre   Fenomen: Coberta Terrestre

   ID_BBDD:

   CV100Coberta_Terrestre

   Imatge:


   Les superfícies de color verd representen les zones boscoses mentre que les marrons representen les zones on domina el matollar.

   El polígon turquesa representa els conreus d'arrossars.

   Zona Humida Continental representada amb un polígon que conté una trama puntual en color blau.

   Mareny (turquesa i trama amb línies verdes).

   Platja (groc amb trama puntual).


   Definició:

   Fenòmens que representen amplis espais naturals, semi-naturals o antropitzats.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Coberta Terrestre

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CUL05, CUL11, CUL12, CUL13, CUL16, CUL17, CUL19 i VEG03.

   Atributs:

   tipus:

   • BOS - Bosc
   • MAT - Matollar
   • ARR - Arrossars
   • ZHM - Zona Humida Continental
   • MAR - Mareny
   • PLA - Platja   Tema: Límits

   ID_BBDD:

   CV100LIMITS

   Definició:

   Espais que destaquen per la importància de la línia que els delimita.

   Fenòmens:

   Espai Natural

   Zona Censurada   Fenomen: Espai Natural

   ID_BBDD:

   CV100Espai_Natural

   Imatge:


   La línia verda discontínua definix els límits de l'espai considerat per l'administració per a tal efecte.


   Definició:

   Espai que per les seues característiques (biològiques, geològiques...) úniques, es troba protegit mitjançant una figura legal.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Límits

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: LIM04.

   Atributs:
   Fenomen: Zona Censurada

   ID_BBDD:

   CV100Zona_Censurada

   Imatge:


   L'espai en qüestió no apareix representat a la cartografia. Observeu com les corbes de nivell i la carretera asfaltada (gris) queden tallades al contactar aquestes amb el límit de la zona definida com censurada.


   Definició:

   Espai que, per qüestions de seguretat nacional, no és representat a la cartografia.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Límits

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON34.

   Atributs:
   Tema: Servicis, Usos i Instal·lacions

   ID_BBDD:

   CV100SERVICIS_USOS_INSTALACIONS

   Definició:


   Fenòmens:

   Espai Dotacional

   Espai Dotacional (S)

   Activitat Extractiva

   Activitat Extractiva (S)

   Conducció

   Circuit

   Línia Elèctrica   Fenomen: Espai Dotacional

   ID_BBDD:

   CV100Espai_Dotacional

   Imatge:


   Instal·lació esportiva i d'oci (polígon de color verd).

   El polígon amb contorn de color blau representa la depuradora. La resta de polígons amb fons blau representen piscines i/o basses.

   Els jardins queden representats amb polígons de color verd clar.

   Cementeri representat com a polígon de color rosa amb la simbologia religiosa corresponent per a aquest tipus d'espais.

   Instal·lació d'energia elèctrica representada com a un polígon amb fons groc i contorn de color roig.


   Definició:

   Infraestructura destinada a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Servicis, Usos i Instal·lacions

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: ABA10, ABA11, ABA12, ABA13, ABA14, ABA21, CON16, CON18, CON20, CON31, CON32, CON33, CON73, CON85, CON89 i VEG06.

   Atributs:

   tipus:

   • ESP - Instal·lació Esportiva i d'Oci
    • Recull tota una sèrie de servicis destinats a la pràctica de l'esport i la recreació.
   • DEP - Depuradora
    • Instal·lació que té com a finalitat, depurar les aigues residuals per a la seua posterior reutilització.
   • JAR - Jardí
    • Espai verd localitzat a zones urbanes.
   • CEM - Cementeri
    • Lloc destinat a l'enterrament de cadàvers.
   • EEL - Instal·lació Energia Elèctrica
    • Suplix d'electricitat al consum domèstic i l'activitat econòmica.   Fenomen: Espai Dotacional (S)

   ID_BBDD:

   CV100Espai_Dotacional_S

   Imatge:


   Camping identificat amb la característica tenda de campanya.

   El cercle d'enmig amb la creu al seu interior representa el símbol de la depuradora.

   Cementeri de dimensios reduïdes.

   Representació d'un jaciment amb tres punts de color negre.

   Camps de futbol. Representats gràficament com a polígons, aquests s'hi troben a la base topogràfica com a punts.

   Banderins típics que representen la pràctica de l'esport del golf a un terreny habilitat per a tal efecte.

   Aspes que representen la localització dels aerogeneradors.

   Simbologia de l'antena.


   Definició:

   Infraestructura destinada a millorar la qualitat de vida dels ciutadans en el cas de que aquesta no arribe a la mesura mínima establerta per a ser representada com a polígon. D'aquesta manera, només es representarà un símbol de caràcter puntual.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Servicis, Usos i Instal·lacions

   Geometria:

   Punt

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: ABA05, ABA15, ABA16, CON32, CON33, CON48, CON68, CON72 i CON85.

   Atributs:

   tipus:

   • CAM - Càmping
    • Recinte destinat a disfrutar de la vida a l'aire lliure fent ús de tendes de campanya i/o autocaravanes.
   • DEP - Depuradora
    • Instal·lació que té com a finalitat, depurar les aigues residuals per a la seua posterior reutilització.
   • CEM - Cementeri
    • Lloc destinat a l'enterrament de cadàvers.
   • JAC - Jaciment
    • Ruïna amb un fort valor historic-arqueològic per a la cultura d'un territori.
   • FUT - Camp de Futbol
    • Instal·lació que alberga esdeveniments vinculats amb l'esport en qüestió (partits, entrenaments...)
   • GLF - Camp de Golf
    • Espai que alberga esdeveniments vinculats amb l'esport en qüestió.
   • EOL - Aerogenerador
    • Molí de vent de considerable dimensió que té la finalitat de produïr energia elèctrica per a la societat mitjançant el moviment de les seues aspes espentades pel vent.
   • ANT - Antena
    • Estructura elèctrica composta per múltiples emissors i receptors els quals tenen la finalitat de transmetre, entre altres, senyals de TV, Ràdio i Comunicacions Mòbils.   Fenomen: Activitat Extractiva

   ID_BBDD:

   CV100Activitat_Extractiva

   Imatge:


   Exemple de salines (polígons de color blau).

   Exemple de cantera. Aquesta ve definida pels seus límits en color morat.

   Exemple de mina. Aquesta ve definida pels seus límits en color morat.


   Definició:

   Treballs vinculats al sector secundari i, més concretament, a la mineria.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Servicis, Usos i Instal·lacions

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON30, CON78 i CON79.

   Atributs:

   tipus:

   • SAL - Salina
    • Zona, generalment de grans dimensions, dedicada a l'explotació industrial de l'aigua del mar o d'un déu amb la finalitat d'obtindre sal.
   • CAN - Cantera i/o Pedrera
    • Excavació a cel obert i les instal·lacions destinades a l'extracció de pedres, grava o alguna altra substància similar per a obres vàries.
   • MIN - Mina
    • Excavació a cel obert i les instal·lacions destinades a l'extracció de minerals.   Fenomen: Activitat Extractiva (S)

   ID_BBDD:

   CV100Activitat_Extractiva_S

   Imatge:


   Símbol de la cantera i/o pedrera.

   Símbol de la mina.


   Definició:

   Treballs vinculats al sector secundari i, més concretament, a la mineria. Elements definits com a punts per no ser suficientment grans com per a ser representats com a polígons.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Servicis, Usos i Instal·lacions

   Geometria:

   Punt

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON30, CON78 i CON79.

   Atributs:

   tipus:

   • CAN - Cantera i/o Pedrera
    • Excavació a cel obert i les instal·lacions destinades a l'extracció de pedres, grava o alguna altra substància similar per a obres vàries.
   • MIN - Mina
    • Excavació a cel obert i les instal·lacions destinades a l'extracció de minerals.

   us:

   • EXP - Explotació
   • ABA - Abandonada
   • DES - Desconeguda
   • FIN - Finalitzada
   • PAR - Paralitzada   Fenomen: Conducció

   ID_BBDD:

   --

   Imatge:   Definició:

   Instal·lació amb forma, generalment tubular, que transporta fluids o altres materials.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Servicis, Usos i Instal·lacions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: ABA01.

   Atributs:

   fluid:

   • GAS - Gas
   • PET - Petroli   Fenomen: Circuit

   ID_BBDD:

   CV100Circuit

   Imatge:


   El fenomen circuit es representa mitjançant la delimitació de la plataforma asfaltada o de terra que el conforma (línia color negre).


   Definició:

   Calçada asfaltada o de terra destinada a la realització de competicions esportives de vehícles, ja siguen cotxes, motos o bicicletes.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Servicis, Usos i Instal·lacions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON21.

   Atributs:
   Fenomen: Línia Elèctrica

   ID_BBDD:

   CV100Linia_Electrica

   Imatge:


   Representada com una línia de color roig amb la seua etiqueta corresponent que indica la tensió que suporta.


   Definició:

   Línia que representa el traçat seguit pels cables encarregats del transport i distribució de l'energia elèctrica.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Servicis, Usos i Instal·lacions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: ABA17, ABA18 i ABA19.

   Atributs:

   tensio:

   • QUA - 400 Kv
   • DOS - 220 Kv
   • CEN - 132 Kv   Tema: Construccions

   ID_BBDD:

   CV100CONSTRUCCIONS

   Definició:


   Fenòmens:

   Edificació

   Edificació (S)

   Pati

   Hivernacle

   Muralla Històrica

   Dipòsit

   Piscina i/o Bassa

   Piscina i/o Bassa (S)   Fenomen: Edificació

   ID_BBDD:

   CV100Edificacio

   Imatge:


   Exemples de tipologia d'edificació: en color gris oscur les edificacions aillades, en gris més clar les urbanes i en violeta les naus industrials.


   Definició:

   Fenòmens que fan referència a l'assentament humà sobre el territori.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON01, CON02, CON03 , CON04, CON05, CON06, CON07, CON09, CON10, CON14, CON15, CON17, CON43, CON46, CON24P, CON63. CON64, CON65, CON68, CON74, CON75, CON75P, CON76P, CON81P i CON95.

   Atributs:

   tipus:

   • URB - Urbana
    • Edificicació compacta, esglèsies, edificis publics...
   • AIL - Aillada
    • Edificació dispersa del tipus urbanització, casetes de camp aillades...
   • IND - Industrial
    • Naus industrials.
   • RUI - Ruïnes

   RUI_historic: (Ruïnes Històriques)

   • SI - Si
   • NO - No   Fenomen: Edificació (S)

   ID_BBDD:

   CV100Edificacio_S

   Imatge:


   Dispersió de vivendes de tipus aillat (quadrats menuts de color negre).

   Estrela que representa el far.

   Edificis religiosos dins d'un municipi.

   Representació d'una torre de vigilància (quadrat).

   Representació en forma circular dels fumerals.

   Símbol del castell.


   Definició:

   Fenòmens que fan referència a l'assentament humà sobre el territori i que no complixen les dimensions mínimes per a ser representats com a polígons.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Punt

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON01, CON02, CON03 , CON04, CON05, CON06, CON07, CON09, CON10, CON14, CON15, CON17, CON23, CON43, CON46, CON24P, CON57, CON63. CON64, CON65, CON68, CON74, CON75, CON75P, CON76P, CON81P i CON95.

   Atributs:

   tipus:

   • AIL - Aillada
    • Edificació dispersa del tipus urbanització, casetes de camp aillades...
   • FAR - Far
   • REL - Religiós
    • Esglésies, Ermites...
   • TVI - Torre de Vigilància
    • Orientat cap a la vigilància forestal contra els incendis.
   • FUM - Fumeral
    • Permet l'eixida dels fums generats per una fàbrica.
   • CAS - Castell
    • Fortaleses de caràcter militar, religiós i/o civil utilitzades per al control d'un determinat territori.
   • RUI - Ruïnes

   RUI_historic: (Ruïnes Històriques)

   • SI - Si
   • NO - No   Fenomen: Pati

   ID_BBDD:

   CV100Pati

   Imatge:


   El rectangle de color crema representa el pati de l'edifici.


   Definició:

   Espai obert i limitat per parets a l'interior d'un edifici que arriba fins al sòl. S'inclouen els patis de llums o ventilació.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON46.

   Atributs:
   Fenomen: Hivernacle

   ID_BBDD:

   CV100Hivernacle

   Imatge:


   Polígon de color verd representant el fenomen hivernacle.


   Definició:

   Construcció lleugera i cobera, amb parets o sense elles, preparada per a cultivar plantes en les condicions idònies per al seu ràpid desenrotllament. Es distinguixen per la seua coberta translúcida.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON17.

   Atributs:
   Fenomen: Muralla Històrica

   ID_BBDD:

   CV100Muralla_Historica

   Imatge:


   La línia roja representa la muralla històrica.


   Definició:

   Mur o obra defensiva d'interès històric que envoltava una plaça forta o protegia un territori o poble.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON43.

   Atributs:
   Fenomen: Dipòsit

   ID_BBDD:

   CV100Diposit

   Imatge:


   Exemple de dipòsit descobert. En aquest cas amb forma circular.

   Exemple de dipòsit industrial indicat amb una fletxa de color roig. En aquest cas amb forma quadrada.


   Definició:

   Lloc destinat a l'emmagatzenament d'alguna substància o material.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Punt

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID18, HID38, HID40, HID41, HID42 CON19, CON22, CON33, CON58, CON59 i CON60.

   Atributs:

   tipus:

   • COB - Cobert
   • DES - Descobert
   • IND - Industrial

   forma:

   • QUA - Quadrat
   • CIR - Circular   Fenomen: Piscina i/o Bassa

   ID_BBDD:

   CV100Piscina_Bassa

   Imatge:


   Exemple de pisicines i/o basses.


   Definició:

   Construcció de dimensions reduïdes que conté aigua i está destinada a la recreació o al reg agrícola.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID12, HID13 i HID17.

   Atributs:
   Fenomen: Piscina i/o Bassa (S)

   ID_BBDD:

   CV100Piscina_Bassa_S

   Imatge:


   Exemple de pisicines i/o basses (representades com a rectangles de color blau oscur).


   Definició:

   Construcció de dimensions reduïdes que conté aigua i está destinat a la recreació o al reg agrícola. No arriba a les dimensions mínimes per a ser representat com a polígon.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Construccions

   Geometria:

   Punt

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: HID12, HID13 i HID17.

   Atributs:
   Tema: Xarxes de Transport i Instal·lacions

   ID_BBDD:

   CV100XARXES_TRANSPORT_INSTALACIONS

   Definició:

   Contemplen tota una sèrie d'obres que permeten la comunicació física a traves del territori.

   Fenòmens:

   Ferrocarril

   Xarxa Viària

   Boca de Túnel

   Itineraris

   Instal·lació Transport (L)

   Instal·lació Transport (S)

   Instal·lació Transport (P)   Fenomen: Ferrocarril

   ID_BBDD:

   CV100Ferrocarril

   Imatge:


   Exemple de línia de ferrocarril. En aquest cas de tipus convencional.

   Exemple de línia de ferrocarril. En aquest cas de tipus tramvia.


   Definició:

   Infraestructura de comunicació composta per rails pels quals circulen locomotores amb vagons.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Xarxes de Transport i Instal·lacions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: RT_FFCC.

   Atributs:

   tipus:

   • AVL - Alta Velocitat
    • Velocitats comercials iguals o superiors als 220 km/h fora d'àrees urbanes.
   • CON - Convencional
    • Velocitats comercials inferiors als 220 km/h fora d'àrees urbanes.
   • MET - Metro
    • Circula, generalment, a zones urbanes.
   • TRA - Tramvia
    • Circula, generalment, a zones urbanes.
   • TFE - Telefèric
    • Suspés mitjançant un cabletjat.
   • TCA - Telecadira/Telesquí
    • Suspés mitjançant un cabletjat o pal.
   • FUN - Funicular
    • Circula, generalment, a zones urbanes que posseïxen pendents importants.

   situacio_vertical:

   • ELE - Elevat
    • Sobre ponts, pasos...
   • SUB - Subterrani
    • Dins de túnels.
   • SUP - Superfície

   estat_actual:

   • EUS - En ús
   • CON - En construcció

   transport:

   • PSG - Passatgers
   • MER - Mercaderies
   • MIX - Mixte
   • MAN - Manteniment   Fenomen: Xarxa Viària

   ID_BBDD:

   CV100Xarxa_Viaria

   Imatge:


   Exemple d'autopista representada de color blau oscur.

   Exemple d'autovia representada de color blau clar.

   Diferents tipologies presents a la xarxa viària: bàsica (línea roja), local (línies grogues), municipal (línies taronja), carretera asfaltada (línies grises), vial no asfaltat (línies negres) i carrer (línies amb emplenament blanc). La vía de servici també es representa com una línia de color gris igual que la carretera asfaltada.


   Definició:

   Infraestructura de comunicació composta per plataformes per on circulen els vehícles amb rodes.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Xarxes de Transport i Instal·lacions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: RT.

   Atributs:

   classe:

   • API - Autopista
    • Element que representa aquelles víes ràpides que requerixen del pagament d'un peatge.
   • AVI - Autovia
    • Element que representa aquelles víes ràpides que no requerixen del pagament d'un peatge.
   • BAS - Xarxa Bàsica
    • Element que representa la xarxa de carreteres bàsica.
   • LOC - Xarxa Local
    • Element que representa la xarxa de carreteres local.
   • MUN - Xarxa Municipal
    • Element que representa la xarxa de carreteres municipal.
   • ASF - Carretera Asfaltada
    • Altres carreteres.
   • NAS - Vial No Asfaltat
    • Corresponen, generalment, a camins.
   • SER - Via de Servici
    • Carreteres amb fins concrets.
   • CAR - Carrer
    • Vies urbanes.

   situacio_vertical:

   • ELE - Elevat
    • Sobre ponts, pasos...
   • SUB - Subterrani
    • Dins de tunels.
   • SUP - Superfície

   calçada:

   • UNI - Única
   • DES - Desdoblada
   • NID - No Identificada   Fenomen: Boca de Túnel

   ID_BBDD:

   CV100Boca_Tunel

   Imatge:


   Boques de túnel.


   Definició:

   Entrada o eixida d'un túnel destinat al pas de carreteres, ferrocarrils o abastiments d'aigua o energia.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Xarxes de Transport i Instal·lacions

   Geometria:

   Punt

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: RT.

   Atributs:
   Fenomen: Itineraris

   ID_BBDD:

   CV100Itineraris

   Imatge:


   Senyalització de la via verda mitjançant punts continus de color verd.

   Senyalització del sender de gran recorregut mitjançant quadrats continus de color rosa.


   Definició:

   Rutes per les quals circulen senderistes i/o bicicletes.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Xarxes de Transport i Instal·lacions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: COM04, COM166 i dades externes del Departament de Medi Ambient.

   Atributs:

   tipus:

   • VVE - Via Verda
    • Antigues vies de ferrocarril convertides en camins per a la circulació de bicicletes.
   • GEN - Genèric
   • GRA - Gran Recorregut
    • Senders amb una longitud major a 50 km.

   nom:

   • Identificador de les Víes Verdes i dels senders de Gran Recorregut   Fenomen: Instal·lació Transport (L)

   ID_BBDD:

   CV100Instalacio_Transport_L

   Imatge:


   Àrea portuària amb port i pantalans.

   Límits de l'aeroport.


   Definició:

   Instal·lacions auxiliars al transport.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Xarxes de Transport i Instal·lacions

   Geometria:

   Línia

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: COM05, COM66, COM67, COM71, CON37, CON61.

   Atributs:

   tipus:

   • POR - Port o Moll
    • Obra construida a la vora del mar, d'un llac o un riu navegable per a facilitar l'embarcament i desembarcament de persones i mercaderies i que servix per a abric de les embarcacions. S'inclouen les plataformes portuàries i trencaments de formigó.
   • PAN - Pantalà
    • Moll o embarcador de reduïdes dimensions fet en formigó per a vaixells de poc tonatge. Aquest fenomen només és aplicable per als ports menuts interiors de Cofrentes, l'Albufera de València i Catarroja.
   • AER - Aeroportuària
    • S'enten com la zona asfaltada destinada a l'enlairament i aterratge d'avions o avionetes, així com les zones confrontants acondicionades per a l'estacionament de dits aparells. Destinada al trànsit regular d'avions.   Fenomen: Instal·lació Transport (S)

   ID_BBDD:

   CV100Instalacio_Transport_S

   Imatge:


   Heliport.

   Àrees de descans.

   Peatges.

   Estació de Ferrocarril.


   Definició:

   Instal·lacions auxiliars al transport que no complixen la extensió mínima per a ser representades com a polígons.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Xarxes de Transport i Instal·lacions

   Geometria:

   Punt

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: COM72, COM81, CON95, CON11 i dades externes d'ADIF.

   Atributs:

   tipus:

   • HEL - Heliport
    • Pista d'aterratge i enlairament d'helicopters.
   • ADR - Aeròdrom
    • S'enten per pista aèria la zona asfaltada o de terra, destinana a l'enlairament i l'aterratge d'aeronaus no destinades al trànsit comercial de passatgers, així com les zones limítrofs acondicionades per a l'estacionament d'aquests aparells.
   • DES - Àrea de Descans
    • Espais adjacents a grans vies de comunicació on els conductors d'aquestes poden parar a descansar, millorant així la seua seguretat i la del conjunt dels usuaris de la via.
   • BUS - Estació d'Autobusos
    • Instal·lació que permet la parada i/o estacionament d'autobusos de forma ordenada evitant així alterar la circulació general.
   • PGE - Peatge
    • Edifici i construcció destinat al control del peatge a les autopistes.
   • EFC - Estació de Ferrocarril
    • Edifici que té la finalitat d'expedir bitllets de tren i què, al mateix temps, servix com lloc d'espera per als usuaris de la xarxa de ferrocarril abans de que apleguen els trens.   Fenomen: Instal·lació Transport (P)

   ID_BBDD:

   CV100Instalacio_Transport_P

   Imatge:


   Estació de Ferrocarril.


   Definició:

   Instal·lacions auxiliars al transport.

   Abstracte:

   False

   Tema:

   Xarxes de Transport i Instal·lacions

   Geometria:

   Polígon

   Origen:

   Procés de generalització basat en les fitxes de la cartografia CV05 seguents: CON95 i dades externes d'ADIF.

   Atributs:

   tipus:

   • EFC - Estació de Ferrocarril
    • Edifici que té la finalitat d'expedir bitllets de tren i què, al mateix temps, servix com a lloc d'espera per als usuaris de la xarxa de ferrocarril abans de que apleguen els trens.