CATÀLEG DE FENÒMENS DE LA SÈRIE CV05

Títol:

Catàleg de fenòmens de la Sèrie CV05

Objecte:

Catàleg que conté la totalitat dels fenòmens registrats al Diccionari de Cartografia a escala 1:5.000. Aquests fenòmens s'agrupen en:

Camp d'Aplicació:

 • Cartografia
 • Enginyeria Civil
 • Gestió de Recursos Naturals
 • Medi Ambient
 • Ordenació del Territori

Versió:

1.4

Data:

Gener 2022

Productor:

Organisme:

Institut Cartogràfic Valencià

Telèfon:

902 20 04 28

Direcció:

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1, carrer de la Democràcia, 77

Ciutat:

València

Codi Postal:

46022

País:

Espanya

Email:

responde_icv@gva.es

Horari:

Dilluns - Divendres
09.00 - 14.00

Idioma:

VA (CA) ; ES

Font de les Definicions:

Nom:

Diccionari d'Elements. Cartografia 1:5.000

Data:

2022

Edició:

Novena

Propietari:

Institut Cartogràfic Valencià

Grup virtual: Abastiments

Títol:

Abastiments

Definició:

Definició d'objectes relacionats amb la producció, transport i distribució d'energia elèctrica. Inclou les antenes com a torres alimentades amb electricitat.

Hereus:

Nom:

Línia Elèctrica

Nom:

Suport Elèctric

Nom:

Antena

Nom:

Conducció

Nom:

Central Productora i Distribuïdora d'EnergiaObjecte espacial virtual: Línia Elèctrica

Títol:

Línia Elèctrica

Definició:

Línia que representa el traçat seguit pels cables encarregats del transport i distribució de l'energia elèctrica.

Hereu de:

Abastiments

Hereus:

Nom:

ABA02 - Línia Elèctrica Genèrica

Nom:

ABA17 - Línia Elèctrica d'Alta Tensió (400Kv)

Nom:

ABA18 - Línia Elèctrica d'Alta Tensió (220Kv)

Nom:

ABA19 - Línia Elèctrica d'Alta Tensió (132Kv)

Nom:

ABA20 - Línia Elèctrica d'Alta Tensió (66Kv)Tipus d'objecte espacial: Línia Elèctrica Genèrica

Títol:

Línia Elèctrica Genèrica

Imatge:


En aquest cas els elements que sostenen els cables són torres elèctriques.


Els elements que sostenen els cables són pals.


Definició:

Línia que representa el traçat seguit pels cables encarregats del transport i distribució de l'energia elèctrica que la seua tensió siga menor de 66Kv.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA02

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Línia Elèctrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representa mitjançant una línia amb diferents trams rectes. Cadascun dels extrems dels trams coincidirà exactament amb els centres de les torres, pilars, pals o estacions transformadores.

Les cotes dels trams vindran donades per la cota dels elements que sustenten els cables.

En el cas que existisca més d'un cable entre dues torres, només es representarà una línia.

La continuïtat de les línies serà interrompuda en els casos en què aquestes passen a ser soterrades o a l'entrada a subestacions o transformadors.Tipus d'objecte espacial: Línia Elèctrica d'Alta Tensió (400Kv)

Títol:

Línia Elèctrica d'Alta Tensió (400Kv)

Imatge:


En aquest cas els elements que sostenen els cables són torres elèctriques.


Definició:

Línia que representa el traçat seguit pels cables encarregats del transport i distribució de l'energia elèctrica que la seua tensió siga de 400 Kv.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA17

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Línia Elèctrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representa mitjançant una línia amb diferents trams rectes. Cadascun dels extrems dels trams coincidirà exactament amb els centres de les torres, pilars, pals o estacions transformadores.

Les cotes dels trams vindran donades per la cota dels elements que sustenten els cables.

En el cas que existisca més d'un cable entre dues torres, només es representarà una línia.

La continuïtat de les línies serà interrompuda en els casos en què aquestes passen a ser soterrades o a l'entrada a subestacions o transformadors.Tipus d'objecte espacial: Línia Elèctrica d'Alta Tensió (220Kv)

Títol:

Línia Elèctrica d'Alta Tensió (220Kv)

Imatge:


En aquest cas els elements que sostenen els cables són torres elèctriques.


Definició:

Línia que representa el traçat seguit pels cables encarregats del transport i distribució de l'energia elèctrica que la seua tensió siga de 220 Kv.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA18

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Línia Elèctrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representa mitjançant una línia amb diferents trams rectes. Cadascun dels extrems dels trams coincidirà exactament amb els centres de les torres, pilars, pals o estacions transformadores.

Les cotes dels trams vindran donades per la cota dels elements que sustenten els cables.

En el cas que existisca més d'un cable entre dues torres, només es representarà una línia.

La continuïtat de les línies serà interrompuda en els casos en què aquestes passen a ser soterrades o a l'entrada a subestacions o transformadors.Tipus d'objecte espacial: Línia Elèctrica d'Alta Tensió (132Kv)

Títol:

Línia Elèctrica d'Alta Tensió (132Kv)

Imatge:


En aquest cas els elements que sostenen els cables són torres elèctriques.


Definició:

Línia que representa el traçat seguit pels cables encarregats del transport i distribució de l'energia elèctrica que la seua tensió siga de 132 Kv.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA19

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Línia Elèctrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representa mitjançant una línia amb diferents trams rectes. Cadascun dels extrems dels trams coincidirà exactament amb els centres de les torres, pilars, pals o estacions transformadores.

Les cotes dels trams vindran donades per la cota dels elements que sustenten els cables.

En el cas que existisca més d'un cable entre dues torres, només es representarà una línia.

La continuïtat de les línies serà interrompuda en els casos en què aquestes passen a ser soterrades o a l'entrada a subestacions o transformadors.Tipus d'objecte espacial: Línia Elèctrica d'Alta Tensió (66Kv)

Títol:

Línia Elèctrica d'Alta Tensió (66Kv)

Imatge:


En aquest cas els elements que sostenen els cables són torres elèctriques.


Definició:

Línia que representa el traçat seguit pels cables encarregats del transport i distribució de l'energia elèctrica que la seua tensió siga de 66 Kv.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA20

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Línia Elèctrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representa mitjançant una línia amb diferents trams rectes. Cadascun dels extrems dels trams coincidirà exactament amb els centres de les torres, pilars, pals o estacions transformadores.

Les cotes dels trams vindran donades per la cota dels elements que sustenten els cables.

En el cas que existisca més d'un cable entre dues torres, només es representarà una línia.

La continuïtat de les línies serà interrompuda en els casos en què aquestes passen a ser soterrades o a l'entrada a subestacions o transformadors.Objecte espacial virtual: Suport Elèctric

Títol:

Suport Elèctric

Definició:

Conté les infraestructures complementàries a la Línia Elèctrica.

Hereu de:

Abastiments

Hereus:

Nom:

ABA03 - Torre Elèctrica

Nom:

ABA04 - Pal ElèctricTipus d'objecte espacial: Torre Elèctrica

Títol:

Torre Elèctrica

Imatge:


En aquest cas els elements que sostenen els cables són torres elèctriques.


Definició:

Construcció metàl·lica destinada a suportar línies elèctriques i de telecomunicacions o cables per al transport aeri d'energia.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

ABA03

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Suport Elèctric

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura un punt en el centre de la torre prenent com a altitud d'aquest la cota més elevada de la torre.Tipus d'objecte espacial: Pal Elèctric

Títol:

Pal Elèctric

Imatge:


En aquest cas els elements que sostenen els cables són pals.


Definició:

Piló de fusta o formigó destinat a suportar línies elèctriques i de telecomunicacions o cables per al transport aeri d'energia.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

ABA04

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Suport Elèctric

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura un punt en el centre del pal prenent com a altitud d'aquest la cota més elevada del pal.Objecte espacial virtual: Antena

Títol:

Antena

Definició:

Infraestructura destinada a rebre o emetre ones de telecomunicacions.

Hereu de:

Abastiments

Hereus:

Nom:

ABA05 - Antena Repetidora

Nom:

ABA15 - RepetidorTipus d'objecte espacial: Antena Repetidora

Títol:

Antena Repetidora

Imatge:


En roig queda representat el fenomen en qüestió.


Definició:

Estructura metàl·lica formada per múltiples emissors i receptors els quals tenen la finalitat de transmetre, entre d'altres, senyals de TV, Ràdio i Comunicacions Mòbils.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

ABA05

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Antena

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un punt al centre de l'antena repetidora. La cota d'aquest punt coincidirà amb la part més elevada de l'element.Tipus d'objecte espacial: Repetidor

Títol:

Repetidor

Imatge:


El polígon verd representa la base del repetidor.


Definició:

Estructura metàl·lica formada per múltiples emissors i receptors els quals tenen la finalitat de transmetre, entre d'altres, senyals de TV, Ràdio i Comunicacions Mòbils.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

ABA15

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Antena

Prioritat ; Prioritat Interna:

0; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn de la construcció sempre que la superfície a escala siga superior a 0,4 mm2. En cas contrari, es capturarà com Antena Repetidora (ABA05).Objecte espacial virtual: Conducció

Títol:

Conducció

Definició:

Infraestructura destinada a transportar un fluid o qualsevol altre material per terra.

Hereu de:

Abastiments

Hereus:

Nom:

ABA01 - Conducció Abastiment

Nom:

ABA06 - Canonada Superficial

Nom:

ABA07 - Canonada Subterrània

Nom:

ABA08 - Oleoducte

Nom:

ABA09 - GasoducteTipus d'objecte espacial: Conducció Abastiment

Títol:

Conducció Abastiment

Imatge:Definició:

Cas genèric no contemplat als fulls ABA06, ABA07, ABA08, ABA09. Conducte generalment tubular destinat al transport o distribució de fluids o altres materials.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA01

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Conducció

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix de l'element donant punts als canvis d'alineació i de pendent. No es representen els suports que aguanten o eleven la conducció.

En cas que apareguen múltiples ramificacions, es generalitzaran les conduccions representant només algunes d'elles, de forma que la separació entre elles siga d'almenys 0,5 mil·límetres.

La cota de captura serà la de la part més elevada del conducte.Tipus d'objecte espacial: Canonada Superficial

Títol:

Canonada Superficial

Imatge:


Definició:

Conducte generalment tubular que transcorre sobre la superfície terrestre destinat al transport o distribució de fluids o altres materials.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA06

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Conducció

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix de l'element donant punts als canvis d'alineació i de pendent. No es representen els suports que aguanten o eleven la conducció.

En cas que apareguen múltiples ramificacions, es generalitzaran les conduccions representant només algunes d'elles, de forma que la separació entre elles siga d'almenys 0,5 mil·límetres.

La cota de captura serà la de la part més elevada del conducte.Tipus d'objecte espacial: Canonada Subterrània

Títol:

Canonada Subterrània

Imatge:

La línia roja representa la canonada subterrània al seu pas per una zona de cultius.


Definició:

Conducte generalment tubular que transcorre per davall la superfície terrestre destinat al transport o distribució de fluids o altres materials.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA07

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Conducció

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà, en el cas que l'entrada i l'eixida de la conducció siguen visibles, traçant la línia entre aquests dos punts.

La cota de captura serà la del cap d'entrada i la de l'eixida en superfície, adoptant així el pendent corresponent a la diferència entre aquestes.Tipus d'objecte espacial: Oleoducte

Títol:

Oleoducte

Imatge:

La línia groga representa l'oleoducte eixint de la sitja.


Definició:

Conducte generalment tubular destinat al transport o distribució de petroli.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA08

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Conducció

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix de l'element donant punts als canvis d'alineació i de pendent. No es representen els suports que aguanten o eleven la conducció.

En cas que apareguen múltiples ramificacions, es generalitzaran les conduccions representant només algunes d'elles, de forma que la separació entre elles siga d'almenys 0,5 mil·límetres.

La cota de captura serà la de la part més elevada del conducte.Tipus d'objecte espacial: Gasoducte

Títol:

Gasoducte

Imatge:

La línia groga marca el traçat del gasoducte.


Definició:

Conducte generalment tubular destinat al transport o distribució de gas combustible.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

ABA09

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Conducció

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix de l'element donant punts als canvis d'alineació i de pendent. No es representen els suports que aguanten o eleven la conducció.

En cas que apareguen múltiples ramificacions, es generalitzaran les conduccions representant només algunes d'elles, de forma que la separació entre elles siga d'almenys 0,5 mil·límetres.

La cota de captura serà la de la part més elevada del conducte.Objecte espacial virtual: Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Títol:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Definició:

Infraestructura destinada a generar energia elèctrica per al consum de la població i l'activitat econòmica.

Hereu de:

Abastiments

Hereus:

Nom:

ABA10 - Central Nuclear

Nom:

ABA11 - Central Hidroelèctrica

Nom:

ABA12 - Central Tèrmica

Nom:

ABA13 - Central Elèctrica (Genèric)

Nom:

ABA16 - Generador Eòlic

Nom:

ABA21 - Parc Solar

Nom:

ABA22 - Parc Eòlic

Nom:

CON16 - Límit Subestació Transformadora

Nom:

CON56 - TransformadorTipus d'objecte espacial: Central Nuclear

Títol:

Central Nuclear

Imatge:


El límit de central nuclear s'ha capturat en blau obscur, els dipòsits en blau clar i les basses en cian.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.


Definició:

Una central nuclear és una central tèrmica la qual actua com a caldera d'un reactor nuclear sent l'urani el combustible utilitzat, en comptes d'un combustible fòssil com és utilitzat a les tèrmiques clàssiques.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

ABA10

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà el polígon que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Central Hidroelèctrica

Títol:

Central Hidroelèctrica

Imatge:


S'ha representat en blau el límit de la central hidroelèctrica i en roig les edificacions auxiliars que posseïxen la seua pròpia codificació.


Definició:

Instal·lació que produïx energia elèctrica a partir de l'energia-potència de l'aigua emmagatzemada a un embassament.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

ABA11

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà el polígon que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Central Tèrmica

Títol:

Central Tèrmica

Imatge:


S'ha representat en roig el límit de central tèrmica.


Definició:

Instal·lació que produïx energia elèctrica a partir de l'energia mecànica obtinguda mitjançant el vapor generat al bullir l'aigua a una caldera. Les denominades termoelèctriques clàssiques són: de carbó, de fuel o de gas natural.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

ABA12

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà el polígon que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Central Elèctrica (Genèric)

Títol:

Central Elèctrica (Genèrica)

Imatge:


La línia blau clar representa el contorn de la central elèctrica.


Definició:

Es codificaran com genèriques aquelles instal·lacions que no poden classificar-se com central hidroelèctrica, nuclear, tèrmica, solar o eòlica.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

ABA13

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà el polígon que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Generador eòlic

Títol:

Generador eòlic

Imatge:Definició:

Generador eòlic

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

ABA16

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà mitjançant un punt en el seu centre donant-li la cota màxima que aconseguix el generador.

Si l'element es troba sobre una estructura o edificació la qual posseïx una superfície major a 0,4 mm2 a escala, es representarà el contorn d'aquest com un edifici singular col·locant el punt sobre la localització del generador.Tipus d'objecte espacial: Parc Solar

Títol:

Parc Solar

Imatge:Definició:

Instal·lació formada per plaques fotovoltaiques amb capacitat de convertir la radiació solar en energia elèctrica.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

ABA21

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Les entitats que s'arrepleguen per a aquest fenomen són generalment superficials, capturades pel contorn exterior del seu recinte i que, generalment, ve materialitzat per algun tipus de tancat, filat, mur, que s'ha de duplicar com ABA21. En cas de no tindre una delimitació física al terreny, es representaran els límits imaginaris de la instal·lació.

No es capturaran cadascuna de les plaques o espills.Tipus d'objecte espacial: Parc Eòlic

Títol:

Parc Eòlic

Imatge:Definició:

Instal·lació formada per una agrupació d'aerogeneradors, amb capacitat de transformar l'energia eòlica en energia elèctrica.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

ABA22

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Les entitats que s'arrepleguen per a aquest fenomen són generalment superficials, capturades pel contorn exterior del seu recinte i que, generalment, ve materialitzat per algun tipus de tancat, filat, mur, que s'ha de duplicar com ABA22. En cas de no tindre una delimitació física al terreny, es representaran els límits imaginaris de la instal·lació.

Han d'aparéixer representats cadascun dels aerogeneradors eòlics així com la resta d'edificacions i instal·lacions que corresponguen.

Tipus d'objecte espacial: Límit Subestació Transformadora

Títol:

Límit de Subestació Transformadora

Imatge:


Es capturarà el filat que envolta l'estació transformadora i per damunt d'ella el límit d'aquesta estació que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense contemplar les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen. D'altra banda, els edificis inclosos a l'interior de l'estació es codificaran com a transformadors i com a edificis singulars (en aquest exemple en verd) segons siga el cas.


Definició:

Recinte que alberga les instal·lacions d'una subestació transformadora proveïda per un conjunt d'aparells i accessoris que servixen per a reduir o augmentar el voltatge del corrent elèctric.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON16

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de la subestació. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte seran representats segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Transformador

Títol:

Transformador

Imatge:


S'ha capturat el transformador en roig.


Definició:

Aparell que servix per a reduir o augmentar el voltatge del corrent elèctric.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON56

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Central Productora i Distribuïdora d'Energia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita els recintes dels quals entren i ixen línies elèctriques, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la mateixa que aconseguix a aquest punt.Grup virtual: Comunicacions

Títol:

Comunicacions

Definició:

Definició d'objectes relacionats amb les infraestructures de comunicació a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Hereus:

Nom:

Marge de Carretera

Nom:

Eix de Carretera

Nom:

Emplenament de Carretera

Nom:

Instal·lació en Carretera

Nom:

Ferrocarril

Nom:

Fita

Nom:

Via Pecuària

Nom:

Via Ciclista

Nom:

Infraestructura Portuària

Nom:

Instal·lació Aeronàutica

Nom:

Calçada Romana

Nom:

Via Verda

Nom:

Sender

Nom:

Construcció ComunicacionsObjecte espacial virtual: Marge de Carretera

Títol:

Marges de Carretera

Definició:

Límits laterals de les carreteres.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM01 - Autopista o Autovia

Nom:

COM02 - Carretera Asfaltada

Nom:

COM03 - Via de Comunicació No Asfaltada

Nom:

COM06 - Límit d'Asfalt

Nom:

COM07 - Carretera Abandonada

Nom:

COM08 - Mitjana

Nom:

COM09 - Glorieta

Nom:

COM10 - Carretera en Construcció

Nom:

COM11 - Carretera Asfaltada Oculta

Nom:

COM12 - Via de Comunicació No Asfaltada Oculta

Nom:

COM13 - Carretera Asfaltada amb Mur

Nom:

COM14 - Via de Comunicació No Asfaltada amb Mur

Nom:

COM15 - Carretera Asfaltada amb Pont

Nom:

COM16 - Zona de Frenada d'Emergència

Nom:

COM39 - Límit d'Esplanada de Terra

Nom:

COM40 - Límit d'Esplanada Asfaltada

Nom:

COM42 - Carretera Asfaltada amb Gual

Nom:

COM73 - Carretera No Asfaltada amb Pont

Nom:

COM131 - Autopista o Autovia Oculta

Nom:

COM160 - Carretera No Asfaltada amb GualTipus d'objecte espacial: Autopista o Autovia

Títol:

Autopista o Autovia

Imatge:


Les línies grogues representen el límit de l'autopista. Les verdes coincidixen amb els límits de la carretera d'accés (codificada com carretera asfaltada). Les línies blaves representen la mitjana.


Definició:

Vies de comunicació destinades a la circulació de vehicles. Solen tindre almenys quatre carrils i a més els sentits de la marxa s'hi troben separats per una mitjana.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM01

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen els dos marges de cada sentit de circulació coincidint amb les línies de pintura que delimiten la calçada. Aquests marges s'interrompen en els accessos, codificant aquestes carreteres d'accés com Carretera Asfaltada

A les autopistes o autovies no es capturen les línies de pintura que separen els carrils, ni les illetes o llàgrimes definides mitjançant pintura sobre l'asfalt.Tipus d'objecte espacial: Carretera Asfaltada

Títol:

Carretera Asfaltada

Imatge:


En groc es representa la carretera asfaltada. En blau i negre s'han capturat les glorietes (en cas que el marge de la carretera vinga definit per la glorieta, s'optarà per representar només aquesta última, encara que ambdós elements tinguen prioritat 3). En gris s'ha representat el límit de l'esplanada asfaltada (sense prioritat sobre l'edifici de color roig).

En arribar al nucli urbà, la carretera asfaltada (groc) és substituïda per la codificació de vorera o voral (roig).


Definició:

Vies de comunicació asfaltades destinades a la circulació d'automòbils, exceptuant autopistes i autovies.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM02

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen els dos marges de la carretera coincidint amb les línies de pintura que delimiten la calçada o bé pel límit de l'asfalt si no existixen línies.

No es capturen les línies de pintura que separen els carrils.

Quan hi ha encreuaments al mateix nivell amb altres vies asfaltades, els marges es tallen quedant connectats entre ells.

Quan existisquen trams d'aquest element inferior a 1 mm a l'escala de representació a continuació d'un altre element marge de carretera no asfaltada, es capturarà la totalitat de l'element amb la codificació de l'element anterior i/o posterior de major entitat en longitud.

A zones arbrades, on el traçat sols siga visible en part, s'intentarà interpretar de forma que les línies intenten mantenir la seua continuïtat al màxim.

Dins d'un nucli urbà, la codificació de carretera asfaltada és canviada per vorera o vorada en ambdós marges simultàniament, a partir del primer edifici del casc (exemple 2).Tipus d'objecte espacial: Via de Comunicació No Asfaltada

Títol:

Via de Comunicació No Asfaltada

Imatge:


S'han capturat amb color taronja les vies de comunicació no asfaltades.


Definició:

Vies de Comunicació no asfaltades d'amplària i condicions adequades per a que puguen circular automòbils.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM03

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen els seus marges pel límit de la zona per on es pot circular.

Quan hi ha encreuaments al mateix nivell amb altres vies no asfaltades, els marges es tallen quedant connectats entre ells. En cas de connectar amb una carretera asfaltada, els extrems dels marges que definisquen el camí han de connectar de forma exacta amb el marge corresponent de la carretera asfaltada, superposant-se la línia de final de via de comunicació no asfaltada amb el marge que definix la carretera.

Quan existisquen trams d'aquest element inferiors a 1 mm a l'escala de representació a continuació d'un altre element marge de carretera asfaltada, es capturarà la totalitat de l'element amb la codificació de l'element anterior i/o posterior de major entitat en longitud.

A zones arbrades, on el traçat sols siga visible en part, s'intentarà interpretar de forma que les línies intenten mantenir la continuïtat el màxim possible.

Dins d'un nucli urbà, aquestes es tracten de la mateixa forma que a l'exterior d'aquest.

Els trams no visibles al passar per davall d'un pont o per un túnel es codificaran com via de comunicació no asfaltada oculta.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Asfalt

Títol:

Límit d'Asfalt

Imatge:


El límit d'asfalt s'ha capturat en groc i l'autopista en negre.


Definició:

Límit lateral d'asfalt de la calçada.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM06

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 3

Mètode de Restitució:

Es captura sols a carreteres de voral molt ample, de forma que entre el marge de la carretera, definit per la línia lateral de pintura, i el límit de l'asfalt hi haja almenys 0,6 mm a l'escala de representació.

No s'exigix continuïtat, pel que s'interromprà al passar davall ponts, obres de fàbrica o qualsevol altra construcció que l'oculte a la restitució.Tipus d'objecte espacial: Carretera Abandonada

Títol:

Carretera Abandonada

Imatge:


En roig s'ha representat la carretera abandonada. En verd, la carretera en ús.


Definició:

Antiga via de comunicació asfaltada que, per modificació del traçat o qualsevol altre motiu, ha quedat aïllada i ja no s'utilitza per al trànsit de vehicles.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM07

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 3

Mètode de Restitució:

Es captura pels límits de l'asfalt, ja que és freqüent que no s'aprecien línies pintades de cap tipus.Tipus d'objecte espacial: Mitjana

Títol:

Mitjana

Imatge:


S'ha representat la mitjana (groc), l'autopista (negre) i el límit de l'asfalt (roig).


Definició:

Zona de separació que impedix el pas entre els carrils amb sentit contrari a una autovia o autopista.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM08

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen sempre, encara que la separació respecte al marge intern de cadascuna de les calçades de l'autopista siga xicotet.

No s'exigix continuïtat, pel que s'interromprà al passar davall ponts, obres de fàbrica o qualsevol altra construcció que l'oculte de la restitució.Tipus d'objecte espacial: Glorieta

Títol:

Glorieta

Imatge:Definició:

Zona circular situada al centre de les rotondes. Existixen també altres glorietes denominades illetes i llàgrimes, que es situen generalment a les entrades a rotondes, a eixamplaments de la carretera o bé a encreuaments entre dos o més carreteres. És possible que les glorietes estiguen definides per una vorada i/o per línies pintades sobre l'asfalt. En qualsevol dels casos, per a la representació, si existixen línies pintades sobre l'asfalt, aquestes sempre predominaran sobre les vorades.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM09

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen coincidint amb el límit sobre l'asfalt o també per la vorada que definix la glorieta, illeta o llàgrima.

Les glorietes es consideren elements interns a la carretera, motiu pel qual generalment no definixen el marge. En cas de coincidir amb algun dels laterals de la calçada, es duplicarà aquest tram de línia (amb codificació de Carretera Asfaltada i amb codificació de glorieta).Tipus d'objecte espacial: Carretera en Construcció

Títol:

Carretera en Construcció

Imatge:


S'ha capturat la carretera asfaltada en negre i la carretera en construcció en groc.


Definició:

Via de comunicació interurbana en fase de construcció destinada a la circulació de vehicles (incloent-hi autopistes i autovies).

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM10

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 4

Mètode de Restitució:

Es capturen els límits de la calçada en cas que ja es trobe construïda, si no, es capturen els límits de l'explanació.Tipus d'objecte espacial: Carretera Asfaltada Oculta

Títol:

Carretera Asfaltada Oculta

Imatge:


S'han capturat les línies que definixen la carretera en negre i els trams ocults en blau. També s'han representat el pont en roig i les mitjanes en groc.


Definició:

Vies de comunicació asfaltades destinades a la circulació d'automòbils, incloent-hi autopistes i autovies, que quan passen per davall d'un pont, d'una altra construcció o per un túnel, queden ocultes a la restitució. Es capturen per a conservar la continuïtat dels marges de la carretera.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM11

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representen els dos marges de la carretera de forma aproximada, ja que el seu traçat ha de ser intuït per l'operador. En qualsevol cas, sempre es tracta de trams curts. Llavors, en la majoria dels casos poden considerar-se com línies rectes.Tipus d'objecte espacial: Via de Comunicació No Asfaltada Oculta

Títol:

Via de Comunicació No Asfaltada Oculta

Imatge:


S'han capturat els trams de via de comunicació no asfaltada oculta en color groc. En verd, la via de comunicació no asfaltada. En roig, la carretera asfaltada amb pont.


Definició:

Vies de comunicació no asfaltades d'amplària i condicions adequades per a que puguen circular automòbils, que quan passen per davall d'un pont, d'una altra construcció o per un túnel, queden ocultes a la restitució. Es capturen per a conservar la continuïtat dels marges de la via de comunicació.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM12

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es representen els dos marges de la via de comunicació no asfaltada de forma aproximada, ja que el seu traçat ha de ser intuït per l'operador. En qualsevol cas, sempre es tracta de trams curts. Llavors, en la majoria dels casos poden considerar-se com línies rectes.Tipus d'objecte espacial: Carretera Asfaltada amb Mur

Títol:

Carretera Asfaltada amb Mur

Imatge:Definició:

Tram de carretera asfaltada que el seu límit ve definit per un mur.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

COM13

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:


Mètode de Restitució:

Es captura l'eix del mur agafant la cota de la seua part baixa, de forma que la carretera no presente discontinuïtats en cota. Açò es realitza quan existix entre la carretera i el mur una distància inferior a mig mil·límetre a l'escala de representació.

La línia ha de ser de tipus orientativa de forma que les traces perpendiculars que presenta la línia del mur, queden a l'interior del recinte que tanca o protegix.Tipus d'objecte espacial: Via de Comunicació No Asfaltada amb Mur

Títol:

Via de Comunicació No Asfaltada amb Mur

Imatge:


S'ha capturat en groc el tram de camí definit per un mur.


Definició:

Tram de via de comunicació no asfaltada que el seu límit ve definit per un mur.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

COM14

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura l'eix del mur agafant la cota de la seua part baixa, de forma que el camí no presente discontinuïtats en cota. Açò es realitza quan existix entre el camí i el mur una distància inferior a mig mil·límetre a l'escala de representació.

La línia ha de ser de tipus orientativa de forma que les traces perpendiculars que presenta la línia del mur, queden a l'interior del recinte que tanca o protegix.Tipus d'objecte espacial: Carretera Asfaltada amb Pont

Títol:

Carretera Asfaltada amb Pont

Imatge:


S'ha representat el tram de carretera asfaltada amb un pont en roig. La resta de carreteres asfaltades en groc i certs trams de carretera asfaltada amb mur, igualment en roig però amb l'estil de línia corresponent a mur.


Definició:

Tram de carretera asfaltada que el seu límit ve definit per un pont.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM15

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen les dues baranes del pont. S'utilitzarà aquesta codificació sempre que la separació entre la carretera i el pont siga inferior a mig mil·límetre a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Zona de Frenada d'Emergència

Títol:

Zona de Frenada d'Emergència

Imatge:


S'ha representat la zona de frenada en groc. Prèviament, al capturar la carretera es situen els dos vèrtexs indicats per a que la connexió amb la línia de zona de frenada siga exacta. El pont s'ha recollit en roig.


Definició:

Zona destinada a frenades d'emergència per a vehicles que els seus frens deixen de funcionar a trams de pendent descendent molt acusat. Generalment s'hi troben emplenades amb grava o altres materials que faciliten la detenció del vehicle.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM16

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:


Mètode de Restitució:

Es capturarà la zona de frenada pel seu límit exterior.

La seua connexió haurà de ser exacta, utilitzant les ferramentes existents amb aquesta finalitat.

Per a això, a l'hora de capturar aquesta carretera s'hauran d'inserir dos vèrtexs (principi i final de la zona de frenada) que permeten la perfecta connexió amb aquesta.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Esplanada de Terra

Títol:

Límit d'Esplanada de Terra

Imatge:


S'ha representat el límit d'esplanada de terra en morat. Només es captura quan no hi haja un element de major prioritat que la delimite. Com s'ha indicat, el límit de l'esplanada es talla en arribar a l'extrem del camí que desemboca en ella (Línia Groga).


Definició:

Línia que delimita una esplanada de terra que és accessible des d'una via de comunicació i que normalment està dedicada a aparcaments, zona recreativa, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM39

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 4

Mètode de Restitució:

Es captura el límit exterior de l'esplanada, tallant-se la línia al arribar a l'extrem del camí, carretera o vorera que desemboque en aquesta esplanada.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Esplanada Asfaltada

Títol:

Límit d'Esplanada Asfaltada

Imatge:


S'ha representat el límit d'esplanada asfaltada en taronja. Només es captura quan no hi haja un element de major prioritat que delimite l'esplanada, com la carretera (blau).


Definició:

Línia que delimita una esplanada asfaltada o pavimentada que és accessible des d'una via de comunicació i que normalment està dedicada a aparcaments, zona recreativa, etc.

L'aparcament com a tal, és a dir, l'ordenat, es recull al full CON97.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM40

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 5

Mètode de Restitució:

Es captura el límit exterior de l'esplanada, tallant-se la línia al arribar a l'extrem del camí, carretera o vorera que desemboque en aquesta esplanada.Tipus d'objecte espacial: Carretera Asfaltada amb Gual

Títol:

Carretera Asfaltada amb Gual

Imatge:Definició:

Tram de carretera asfaltada al seu pas per un gual, entenent per "gual" a tot pas mitjançant el qual es creua un curs fluvial fent ús del mateix, absent per tant, de ponts, obres, obres de fàbrica o altres construccions elevades sobre el llit fluvial.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM42

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representen els dos marges del gual que substituïxen en aqueix tram als límits de la carretera.Tipus d'objecte espacial: Carretera No Asfaltada amb Pont

Títol:

Carretera No Asfaltada amb Pont

Imatge:


En roig es representa la vorera del pont coincidint amb la carretera no asfaltada.


Definició:

Tram de carretera no asfaltada que el seu límit ve definit per un pont.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM73

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen les dues baranes del pont. S'utilitzarà aquesta codificació sempre que la separació entre la carretera i el pont siga inferior a mig mil·límetre a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Autopista o Autovia Oculta

Títol:

Autopista o Autovia Oculta

Imatge:


La línia groga representa l'Autopista o l'Autovia Oculta. La roja representa l'Autopista o l'Autovia sense estar oculta. La blava es Carretera Asfaltada amb Pont. La verda és Mitjana.


Definició:

Vies de comunicació destinades a la circulació de vehicles. Solen tindre almenys quatre carrils, trobant-se els dos sentits de la marxa separats per una mitjana que quan passen per davall d'un pont, d'una altra construcció o per un túnel, queden ocultes a la restitució. Es capturen per a conservar la continuïtat dels marges de la carretera.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM131

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen els dos marges de cada sentit de circulació coincidint amb les línies de pintura que delimiten la calçada. Aquests marges s'interrompran als accessos, codificant aquestes carreteres d'accés com Carretera asfaltada

A les autopistes o autovies no es capturen les línies de pintura que separen els carrils, ni les illetes o llàgrimes definides mitjançant pintura sobre l'asfalt.Tipus d'objecte espacial: Carretera No Asfaltada amb Gual

Títol:

Carretera No Asfaltada amb Gual

Imatge:


Definició:

Tram de carretera asfaltada al seu pas per un gual, entenent per "gual" a tot pas mitjançant el qual es creua un curs fluvial intermitent, absent per tant, de ponts, obres, obres de fàbrica o altres construccions elevades sobre el llit fluvial.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM160

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Marge de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representen els dos marges del gual que substituïxen en aqueix tram als límits de la carretera no asfaltada.Objecte espacial virtual: Eix de Carretera

Títol:

Eix de Carretera.

Definició:

Eixos de les carreteres.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM38 - Eix de Carrer

Nom:

COM47 - Eix de Carretera Asfaltada Secundària

Nom:

COM49 - Eix de Via de Comunicació No Asfaltada

Nom:

COM177 - Eix de Carretera CatalogadaTipus d'objecte espacial: Eix de Carrer

Títol:

Eix de Carrer

Imatge:


S'ha situat un cercle groc en cadascun dels vèrtexs dels eixos per a que s'aprecie la seua localització (canvi de direcció o encreuament de carrers).


Definició:

Línia imaginària que dividix longitudinalment un carrer o via urbana en dues parts iguals.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

COM38

Origen BBDD:

rtcv_tramo / rtcv_vial

Hereu de:

Eix de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Els vials urbans es capturen per l'eix mitjançant línies amb vèrtexs als canvis de sentit del carrer, als canvis clars de pendent i en els encreuaments amb altres carrers.

La xarxa quedarà capturada tram a tram. Els trams són elements de caràcter lineal que discorren pel centre de la calçada, definint així l'eix del vial. En els casos de vials desdoblats, es captura un eix per cada calçada.

Els trams es tallaran sempre que:

 • Hi haja una intersecció real al mateix nivell amb un altre vial o fictícia amb el límit administratiu del municipi.
 • Canvie el valor de qualsevol dels següents atributs del tram:
  • idvial
  • tipo_tramo (troncal, enlace, vía de servicio i rotonda)
  • SituacionVertical (en superficie, elevado, subterráneo, en vado y oculto)
  • Calzada (única o desdoblada)
  • ncarriles
  • sentido (único y doble)
  • EstadoActual (en uso, en construcción, en proyecto y obsoleto)

Sempre que cap de les variables anteriorment definides presente canvis al llarg de la carretera, es considera un mateix tram.

Per a aquests vials, el codi, la tipologia i el nom (atributs taula rtcv_vial) seran els que provinguen de la font de referència que és el llistat de carrers de l'INE, el Catastro o la mateixa Administració Local. En qualsevol cas, cal que s'indique la procedència del nom de la via.

Consultar l'Annex II del doc NT_BCV05 per a més informació.Tipus d'objecte espacial: Eix de Carretera Asfaltada Secundària

Títol:

Eix de Carretera Asfaltada Secundària

Imatge:


S'ha capturat l'eix de la carretera asfaltada secundària amb color groc, destacant mitjançant un punt del mateix color els vèrtexs necessaris per a la correcta connexió amb els eixos de la resta de les vies de comunicació al mateix nivell (Xarxa Local Diputació en negre i les vies de comunicació no asfaltades en verd).


Definició:

Línia imaginària que dividix longitudinalment en dues parts iguals una carretera asfaltada secundària. S'entén com a tal, tota via de comunicació asfaltada que no pertany al Catàleg Viari de la GVA (no procedix valor en l'atribut clau).

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

COM47

Origen BBDD:

CV05ComuEjesVirtuales

Hereu de:

Eix de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant línies amb vèrtexs als canvis de sentit de la carretera secundària, als encreuaments amb qualsevol altra via de comunicació al mateix nivell, siga asfaltada o sense asfaltar, de forma que la xarxa estructural de carreteres i camins quede correctament connectada.

Es tracta d'una línia orientada perquè NO és indiferent el sentit de captura, ja que si una carretera està definida per diversos trams, tots han de tindre el mateix sentit de captura.

L'eix pot obtenir-se copiant en paral·lel qualsevol dels marges de la carretera, sempre que es respecte la coincidència dels vèrtexs amb les interseccions amb altres vies al mateix nivell.

En el cas d'intersecar amb els límits d'esplanades, siguen de terra o asfaltada, els eixos continuaran capturant-se amb l'objectiu de garantir la connectivitat de la xarxa estructural.

La xarxa quedarà capturada tram a tram. Els trams són elements de caràcter lineal que discorren pel centre de la calçada, definint així l'eix del vial.

Els trams es tallaran sempre que:

 • Hi haja una intersecció real al mateix nivell amb un altre vial o fictícia amb el límit administratiu de municipi
 • Canvie el valor de qualsevol dels següents atributs del tram:
  • idvial
  • tipo_tramo (troncal, enlace, vía de servicio i rotonda)
  • SituacionVertical (en superficie, elevado, subterráneo, en vado y oculto)
  • Calzada (única o desdoblada)
  • ncarriles
  • sentido (único y doble)
  • EstadoActual (en uso, en construcción, en proyecto y obsoleto)

Sempre que cap de les variables anteriorment especificades presente canvis al llarg de la carretera, es considera un mateix tram.

Per a aquests vials, el nom (atributs taula rtcv_vial) serà el que provinga de la font de referència que és el Nomenclàtor Toponímic Valencià.

Consultar Annex II del doc NT_BCV05 per a més informació.Tipus d'objecte espacial: Eix de Via de Comunicació No Asfaltada

Títol:

Eix de Via de Comunicació No Asfaltada

Imatge:


S'ha capturat l'eix de camí amb color roig, destacant mitjançant un punt del mateix color els vèrtexs necessaris per a la correcta connexió amb els eixos de la resta de les vies de comunicació al mateix nivell (carretera asfaltada secundària i vèrtexs a les connexions en negre).


Definició:

Línia imaginària que dividix longitudinalment en dues parts iguals una via de comunicació no asfaltada (camí o pista sense pavimentar).

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

COM49

Origen BBDD:

CV05ComuEjesVirtuales

Hereu de:

Eix de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant línies amb vèrtexs als canvis de sentit del camí i en els encreuaments amb qualsevol altra via de comunicació al mateix nivell, siga asfaltada o sense asfaltar, de forma que la xarxa estructural de carreteres i camins quede correctament connectada.

Per tant, obligatòriament haurà de connectar-se amb els eixos de carreteres proporcionats per l'ICV, utilitzant les ferramentes de snap adequades.

Es tracta d'una línia orientada perquè NO és indiferent el sentit de captura, ja que si un camí està definit per diversos trams, tots han de tindre el mateix sentit de captura.

Quan existisquen trams d'aquest element inferiors a 1 mm a l'escala de representació a continuació d'un altre element d'eix de carretera asfaltada, es captura la totalitat de l'element amb la codificació de l'element anterior i/o posterior de major entitat en longitud.

En el cas d'intersecar amb els límits d'esplanades, siguen de terra o asfaltada, els eixos continuen capturant-se amb l'objectiu de garantir la connectivitat de la xarxa estructural.

L'eix pot capturar-se copiant en paral·lel qualsevol dels marges del camí, sempre que es respecte la coincidència dels vèrtexs amb les interseccions amb altres vies al mateix nivell.

La xarxa quedarà capturada tram a tram. Els trams són elements de caràcter lineal que discorren pel centre de la calçada, definint així l'eix de vial.

Els trams es tallaran sempre que:

 • Hi haja una intersecció real al mateix nivell amb un altre vial o fictícia amb el límit administratiu de municipi
 • Canvie el valor de qualsevol dels següents atributs del tram:
  • idvial
  • SituacionVertical (en superficie, elevado, subterráneo, en vado y oculto)
  • EstadoActual (en uso, en construcción, en proyecto i obsoleto)

Sempre que cap de les variables anteriorment especificades presente canvis al llarg de la carretera, es considera un mateix tram.

Per a aquests vials, el nom (atributs taula rtcv_vial) serà el que provinga de la font de referència que és el Nomenclàtor Toponímic Valencià.

Consultar Annex II del doc NT_BCV05 per a més informació.Tipus d'objecte espacial: Eix de Carretera Catalogada

Títol:

Eix de Carretera Catalogada

Imatge:


S'ha capturat l'eix de la carretera convencional LOCAL (clau: J30) en color groc, destacant mitjançant un punt del mateix color els vèrtexs necessaris per a la correcta connexió amb els eixos de la resta de vies de comunicació al mateix nivell (Xarxa Bàsica (clau: E20) en negre i vies de comunicació no asfaltades en verd).


Definició:

Línia imaginària que dividix longitudinalment en dues parts iguals una carretera catalogada pertanyent al Catàleg Viari de la GVA (es requerix valor en l'atribut clau).

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

COM177

Origen BBDD:


Hereu de:

Eix de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; 3

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant línies amb vèrtexs en els canvis de sentit de la carretera catalogada, en els encreuaments amb qualsevol altra via de comunicació al mateix nivell, siga asfaltada o sense asfaltar, de forma que la xarxa estructural de carreteres i camins quede correctament connectada.

Es tracta d'una línia orientada perquè NO és indiferent el sentit de captura, ja que si una carretera està definida per diversos trams, tots han de tindre el mateix sentit de captura.

L'eix pot obtenir-se copiant en paral·lel qualsevol dels marges de la carretera, sempre que es respecte la coincidència dels vèrtexs amb les interseccions amb altres vies al mateix nivell.

La captura dels eixos es realitzarà tram a tram, assignant a cadascun d'ells una etiqueta que continga les seues característiques fonamentals pel que fa a l'identificador del vial, tipus de tram, classe, calçada, accés, ferm, amplària de la via, nombre de carrils, etc., controlant a més, que els sentits de la calçada de captura siguen coherents.

Els trams són elements de caràcter lineal que discorren pel centre de la calçada, definit així l'eix del vial. Els trams es tallaran sempre que:

 • Hi haja una intersecció real al mateix nivell amb un altre vial o fictícia amb el límit administratiu del municipi.
 • Canvie el valor de qualsevol dels següents atributs del tram:
  • idvial
  • Clau
  • clase (autopista, autovia i carretera convencional)
  • tipo_tramo (troncal, enlace, vía de servicio i rotonda)
  • SituacionVertical (en superficie, elevado, subterráneo, en vado i oculto)
  • Calzada (única o desdoblada)
  • acceso (libre, peaje)
  • ncarriles
  • sentido (único i doble)
  • EstadoActual (en uso, en construcción, en proyecto i obsoleto)
 • Sempre que cap de les variables anteriorment especificades presente canvis al llarg de la carretera, es considera un mateix tram. Per a aquests vials, la tipologia i el nom (atributs taula rtcv_vial) seran els que provinguen de la font de referència que és el Catàleg Viari de la GVA i el Catàleg del IGN_RT. Consultar Annex II del doc NT_BCV05 per a més informació.


Objecte espacial virtual: Emplenament de Carretera

Títol:

Emplenament de Carretera

Definició:

Corresponen a les parts internes de les infraestructures les quals servixen per a la representació final de la cartografia.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM51 - RCE Autopista/Autovia

Nom:

COM52 - Autopista/Autovia

Nom:

COM53 - RCE

Nom:

COM54 - Xarxa Bàsica GV

Nom:

COM55 - Xarxa Local GV

Nom:

COM56 - Xarxa Local Diputació

Nom:

COM57 - Auxiliar

Nom:

COM58 - Carretera Asfaltada

Nom:

COM59 - Via de Comunicació No Asfaltada

Nom:

COM82 - RCE Autopista/Autovia Ocult

Nom:

COM83 - Autopista/Autovia Ocult

Nom:

COM84 - RCE Ocult

Nom:

COM85 - Xarxa Bàsica GV Oculta

Nom:

COM86 - Xarxa Local GV Oculta

Nom:

COM87 - Xarxa Local Diputació Oculta

Nom:

COM88 - Auxiliar Ocult

Nom:

COM89 - Carretera Asfaltada Ocult

Nom:

COM90 - Via de Comunicació No Asfaltada Ocult

Nom:

COM116 - Xarxa Local Ministeri

Nom:

COM117 - Xarxa Municipal

Nom:

COM118 - Xarxa Local Ministeri Ocult

Nom:

COM119 - Xarxa Municipal Ocult

Nom:

COM140 - Xarxa Local Municipal

Nom:

COM141 - Xarxa Local Municipal Ocult

Nom:

COM142 - Xarxa Municipal GV

Nom:

COM143 - Xarxa Municipal Diputació

Nom:

COM144 - Xarxa Municipal Altres Administracions

Nom:

COM149 - Xarxa Local Altres Administracions

Nom:

COM150 - Xarxa Municipal GV Ocult

Nom:

COM151 - Xarxa Municipal Diputació Ocult

Nom:

COM152 - Xarxa Municipal Altres Administracions Ocult

Nom:

COM153 - Xarxa Local Altres Administracions Ocult

Nom:

COM154 - Xarxa Bàsica Diputació

Nom:

COM155 - Xarxa Bàsica Diputació Ocult

Nom:

COM158 - Via de Servici

Nom:

COM159 - Via de Servici Ocult

Nom:

CUL23 - Sòl PavimentatTipus d'objecte espacial: RCE Autopista/Autovia

Títol:

RCE Autopista/Autovia

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les Autopistes i Autovies que pertany al Ministeri de Foment (Clau: A10). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM51

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltada i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons de emplenament.Tipus d'objecte espacial: Autopista/Autovia

Títol:

Autopista/Autovia

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les Autopistes i Autovies (Clau: A20). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM52

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltada i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: RCE

Títol:

RCE

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: E10). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM53

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre), i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Bàsica GV

Títol:

Xarxa Bàsica GV

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: E20). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM54

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre), i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local GV

Títol:

Xarxa Local GV

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J20). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM55

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre), i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Diputació

Títol:

Xarxa Local Diputació

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J30). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM56

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre), i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Auxiliar

Títol:

Auxiliar

Imatge:


Definició:

Es capturaran en aquesta classe tots aquells emplenaments de les carreteres auxiliars que els seus valors del camp "Clau" siguen: X0, X10, X20, X30, X40.

La finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM57

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres auxiliars s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre), i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Carretera Asfaltada

Títol:

Carretera Asfaltada

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de vies asfaltades que no estan catalogades (sense valor per a l'atribut Clau). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM58

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre), i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Via de Comunicació No Asfaltada

Títol:

Via de Comunicació No Asfaltada

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les vies de comunicació no asfaltades. La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM59

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre), i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'ha de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: RCE Autopista/Autovia Ocult

Títol:

RCE Autopista/Autovia Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les Autopistes i Autovies que pertany al Ministeri de Foment (Clau: A10), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM82

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Autopista/Autovia Ocult

Títol:

RCE Autopista/Autovia Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les Autopistes i Autovies que pertany al Ministeri de Foment (Clau: A20), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM83

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: RCE Ocult

Títol:

RCE Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: E10), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM84

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Bàsica GV Oculta

Títol:

Xarxa Bàsica GV Oculta

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: E20), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM85

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local GV Oculta

Títol:

Xarxa Local GV Oculta

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J20), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM86

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Diputació Oculta

Títol:

Xarxa Local Diputació Oculta

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J30), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM87

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Auxiliar Ocult

Títol:

Auxiliar Ocult

Imatge:


Definició:

Es capturaran en aquesta classe tots aquells elements d'emplenament de les carreteres auxiliars que els seus valors del camp "Clau" siguen: X0, X10, X20, X30, X40 i que es corresponga amb trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM88

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres auxiliars s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Carretera Asfaltada Ocult

Títol:

Carretera Asfaltada Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les vies asfaltades no catalogades corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM89

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres i camins s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Via de Comunicació No Asfaltada Ocult

Títol:

Via de Comunicació No Asfaltada Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les vies de comunicació no asfaltades corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM90

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults de les carreteres i camins s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element, si coincidira amb un tram ocult, s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons de emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Ministeri

Títol:

Xarxa Local Ministeri

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R10). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM116

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.)

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. Per això, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins siguen perpendiculars a aquests, de manera que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització dels eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal

Títol:

Xarxa Municipal

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R40). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM117

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.)

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. Per això, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins siguen perpendiculars a aquests, de manera que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització dels eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Ministeri Ocult

Títol:

Xarxa Local Ministeri Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R10), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM118

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.)

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament. D'aquesta manera, l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. Per això, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins siguen perpendiculars a aquests, de manera que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització dels eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal Ocult

Títol:

Xarxa Municipal Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R40), corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM119

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.)

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. Per això, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins siguen perpendiculars a aquests, de manera que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització dels eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Municipal

Títol:

Xarxa Local Municipal

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J40). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM140

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Municipal Ocult

Títol:

Xarxa Local Municipal Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J40). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia i correspon a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM141

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal GV

Títol:

Xarxa Municipal GV

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R20). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM142

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal Diputació

Títol:

Xarxa Municipal Diputació

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R30). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM143

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal Altres Administracions

Títol:

Xarxa Municipal Altres Administracions

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R60). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM144

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Altres Administracions

Títol:

Xarxa Local Altres Administracions

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J60). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM149

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal GV Ocult

Títol:

Xarxa Municipal GV Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R20). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia i corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM150

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal Diputació Ocult

Títol:

Xarxa Municipal Diputació Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R30). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia i corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM151

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Municipal Altres Administracions Ocult

Títol:

Xarxa Municipal Altres Administracions Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: R60). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia i corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM152

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Local Altres Administracions Ocult

Títol:

Xarxa Local Altres Administracions Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: J60). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia i corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM153

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Bàsica Diputació

Títol:

Xarxa Bàsica Diputació

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: E30). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM154

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Xarxa Bàsica Diputació Ocult

Títol:

Xarxa Bàsica Diputació Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de les carreteres (Clau: E30). La seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia i corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM155

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les carreteres s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Via de Servici

Títol:

Via de Servici

Imatge:


Definició:

Es capturaran a aquesta classe tots aquells emplenaments de vies de servici que els seus valors de camp "Clau" siguen: Y10, Y20, Y30 i Y40.

La finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM158

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les vies de servici s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Via de Servici Ocult

Títol:

Via de Servici Ocult

Imatge:


Definició:

Es capturaran a aquesta classe tots aquells emplenaments de vies de servici que els seus valors de camp "Clau" siguen: Y10, Y20, Y30 i Y40 i es corresponen a aquells trams ocults a la restitució.

La finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM159

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments de les vies de servici s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements, dels finals de les vies de comunicació asfaltades i no asfaltades respectivament (d'ací la gran importància de què aquests últims elements es capturen sempre) i dels elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, túnels, etc.).

A més, a les zones urbanes no ha d'existir aquest emplenament, així que l'element Límit de Terreny Urbà servirà també de frontera. D'aquesta manera, a l'hora de restituir aquest element s'haurà de tindre en compte que aquells trams del límit de terreny urbà que tallen carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex II: Especificacions per a l'actualització d'eixos de carreteres i l'obtenció dels polígons d'emplenament.Tipus d'objecte espacial: Sòl Pavimentat

Títol:

Sòl Pavimentat

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de sòls nus de vegetació pavimentats, efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL23

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Emplenament de Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:


Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se li assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Instal·lació en Carretera

Títol:

Instal·lació en Carretera

Definició:

Infraestructures addicionals que oferixen servicis als usuaris de les vies de comunicació.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM79 - Límit d'Àrea de Peatge

Nom:

COM81 - Límit d'Àrea de Descans

Nom:

CON97 - AparcamentTipus d'objecte espacial: Límit d'Àrea de Peatge

Títol:

Límit d'Àrea de Peatge

Imatge:


La línia verda representa el límit de l'àrea del peatge. Els elements en roig que hi ha dins corresponen a construccions interiors que posseïxen la seua pròpia codificació.


Definició:

Límit d'una zona d'àrea de peatge localitzada en mig d'un tram d'autopista de pagament.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM79

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Instal·lació en Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura el límit exterior de l'àrea, tallant-se la línia al arribar a l'extrem de la carretera o vorera que desemboque a l'esplanada en qüestió.

Els edificis i construccions destinats al control del peatge en les autopistes es capturen segons les especificacions del full CON11.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Àrea de Descans

Títol:

Límit d'Àrea de Descans

Imatge:


La línia de color taronja correspon amb el límit de l'àrea de descans.


Definició:

Límit de zona d'àrea de descans localitzada als costats de les carreteres.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

COM81

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Instal·lació en Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura el límit exterior de l'àrea, tallant-se la línia al arribar a l'extrem de la carretera o vorera que desemboque a l'esplanada en qüestió.Tipus d'objecte espacial: Aparcament

Títol:

Aparcament

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidixen.


Definició:

Límit que defén el lloc especialment habilitat per a aparcar els vehicles de manera ordenada.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON97

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Instal·lació en Carretera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de l'aparcament. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, tanca de vegetació, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Objecte espacial virtual: Ferrocarril

Títol:

Ferrocarril

Definició:

Fenomen relacionat amb el transport terrestre per ferrocarril.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM172 - Ferrocarril Ample Ibèric

Nom:

COM173 - Ferrocarril Ample UIC

Nom:

COM174 - Ferrocarril Ample Mètric

Nom:

COM175 - Ferrocarril Ample Mixt

Nom:

COM176 - Eix de Plataforma en Ferrocarril de Doble ViaTipus d'objecte espacial: Ferrocarril Ample Ibèric

Títol:

Ferrocarril Ample Ibèric

Imatge:


Aquest fenomen conté atributs els quals l'operador haurà d'emplenar d'acord amb el cas que s'hi trobe. Alguns d'aquests atributs i els seus casos són: tipo_link (Troncal, Playa de Vías, Vía en Estación, Vía en Apartadero, Cambio de Vía); SituaciónVertical (En superfície, Subterráneo, Elevado, Oculto); estadoActual (En uso, En construcción, Fuera de Servicio, En Proyecto, Obsoleto); electrificada (True, False)


Definició:

Vies de comunicació de ferrocarrils formats per dos raïls paral·lels situats a una distància d'1,668 metres. Per aquesta infraestructura circulen trens convencionals que tenen la finalitat de transportar passatgers i mercaderies.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM172

Origen BBDD:

rtcv_linkffcc (RTCV)

Hereu de:

Ferrocarril

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix teòric situat entre els dos raïls.Tipus d'objecte espacial: Ferrocarril Ample UIC

Títol:

Ferrocarril Ample UIC

Imatge:


Aquest fenomen conté atributs els quals l'operador haurà d'emplenar d'acord amb el cas que s'hi trobe. Alguns d'aquests atributs i els seus casos són: tipo_link (Troncal, Playa de Vías, Vía en Estación, Vía en Apartadero, Cambio de Vía); SituaciónVertical (En superfície, Subterráneo, Elevado, Oculto); estadoActual (En uso, En construcción, Fuera de Servicio, En Proyecto, Obsoleto); electrificada (True, False)


Definició:

Vies de comunicació de ferrocarrils formats per dos raïls paral·lels situats a una distància d'1,435 metres. Per aquesta infraestructura circulen trens d'alta velocitat que tenen la finalitat de transportar passatgers. En algunes ocasions, també poden circular trens convencionals amb finalitat de transport de mercaderies.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM173

Origen BBDD:

rtcv_linkffcc (RTCV)

Hereu de:

Ferrocarril

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix teòric situat entre els dos raïls.

Tipus d'objecte espacial: Ferrocarril Ample Mètric

Títol:

Ferrocarril Ample Mètric

Imatge:


Aquest fenomen conté atributs els quals l'operador haurà d'emplenar d'acord amb el cas que s'hi trobe. Alguns d'aquests atributs i els seus casos són: tipo_link (Troncal, Playa de Vías, Vía en Estación, Vía en Apartadero, Cambio de Vía); SituaciónVertical (En superfície, Subterráneo, Elevado, Oculto); estadoActual (En uso, En construcción, Fuera de Servicio, En Proyecto, Obsoleto); electrificada (True, False)


Definició:

Vies de comunicació de ferrocarrils formats per dos raïls paral·lels situats a una distància d'1 metre. Per aquesta infraestructura circulen metro, tramvia i/o funicular que tenen la finalitat de transportar passatgers.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM174

Origen BBDD:

rtcv_linkffcc (RTCV)

Hereu de:

Ferrocarril

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix teòric situat entre els dos raïls.

Tipus d'objecte espacial: Ferrocarril Ample Mixt

Títol:

Ferrocarril Ample Mixt

Imatge:


Aquest fenomen conté atributs els quals l'operador haurà d'emplenar d'acord amb el cas que s'hi trobe. Alguns d'aquests atributs i els seus casos són: tipo_link (Troncal, Playa de Vías, Vía en Estación, Vía en Apartadero, Cambio de Vía); SituaciónVertical (En superfície, Subterráneo, Elevado, Oculto); estadoActual (En uso, En construcción, Fuera de Servicio, En Proyecto, Obsoleto); electrificada (True, False)


Definició:

Vies de comunicació de ferrocarrils formats per tres raïls paral·lels que combinen, al mateix temps, les dues amplàries descrites a COM172 i COM173. Per aquesta infraestructura circulen trens convencionals i d'alta velocitat que tenen la finalitat de transportar passatgers i mercaderies.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM175

Origen BBDD:

rtcv_linkffcc (RTCV)

Hereu de:

Ferrocarril

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix teòric situat entre els dos raïls.

Tipus d'objecte espacial: Eix de Plataforma en Ferrocarril de Doble Via

Títol:

Eix de Plataforma en Ferrocarril de Doble Via

Imatge:


Les línies verdes representen les dues vies i la roja representa l'Eix de Plataforma.


Definició:

Línia imaginària que dividix la plataforma del ferrocarril en dues meitats.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM176

Origen BBDD:

rtcv_linkffcc (RTCV)

Hereu de:

Ferrocarril

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura per l'eix teòric situat entre els dos raïls.

Objecte espacial virtual: Fita

Títol:

Fita

Definició:

Conjunt de senyals indicadors del quilòmetre existents al territori, recollides a partir de diversos procediments que comporten la verificació de l'existència de la Fita.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM45 - Fita Quilomètrica

Nom:

COM91 - Punt Quilomètric en Eix de Ferrocarril

Nom:

COM92 - Punt Quilomètric en CarreteraTipus d'objecte espacial: Fita Quilomètrica

Títol:

Fita Quilomètrica

Imatge:Definició:

Senyal localitzat al costat del límit de l'asfalt de les carreteres materialitzat mitjançant senyals metàl·lics de xicotetes dimensions, mollons, etc. La seua finalitat consistix a indicar el punt quilomètric de la carretera des del seu inici.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

COM45

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Fita

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturaran els punts quilomètrics de les vies de comunicació principals: autopistes, autovies, xarxa bàsica i local.

A l'inici dels treballs, l'ICV facilitarà tota la informació disponible dels punts quilomètrics de les carreteres.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu del punt quilomètric del qual es tracta. Aquest text estarà format pels caràcters K. (xifra indicativa dels quilòmetres). La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa la fita quilomètrica.Tipus d'objecte espacial: Punt Quilomètric en Eix de Ferrocarril

Títol:

Punt Quilomètric en Eix de Ferrocarril

Imatge:Definició:

La posició del punt quilomètric es situa a l'eix, existisca fita o no. Servix per a localitzar un punt pertanyent a la infraestructura, medint la distància al llarg d'aquesta.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

COM91

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Fita

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

La posició del punt quilomètric es situa sobre l'eix de la via fèrria.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu del punt quilomètric del qual es tracta. Aquest text estarà format pels caràcters K. (xifra indicativa dels quilòmetres). La seua codificació s'especifica a l'Annex I.Tipus d'objecte espacial: Punt Quilomètric en Eix de Carreteres

Títol:

Fita Quilomètrica Carretera

Imatge:


El punt blau representa l'element en qüestió. El roig representa la Fita Quilomètrica (COM45)


Definició:

La posició del punt quilomètric es localitza a l'eix, existisca fita o no. Servix per a localitzar un punt pertanyent a la infraestructura, medint la distància al llarg d'ella.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

COM92

Origen BBDD:

rtcv_portalpk (RTCV)

Hereu de:

Fita

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

La posició del punt quilomètric es localitza sobre l'eix de la carretera, fent coincidir vèrtex a vèrtex.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu del punt quilomètric el qual es tracte. Dit text estarà format pels caràcters: Nomenclatura de la carretera, seguit d'un espai i seguit de K. (xifra indicativa dels quilòmetres).Objecte espacial virtual: Via Pecuària

Títol:

Via Pecuària

Definició:

Via per a la transhumància del ramat.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM60 - Via PecuàriaTipus d'objecte espacial: Via Pecuària

Títol:

Via Pecuària

Imatge:


S'ha capturat l'eix de la via pecuària amb una línia roja contínua.


Definició:

Via per a la transhumància del ramat.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM60

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Via Pecuària

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representaran per l'eix com a element lineal.Objecte espacial virtual: Via Ciclista

Títol:

Via Ciclista

Definició:

Via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes, amb la corresponent senyalització horitzontal i vertical, i que el seu ample permet el pas segur d'aquests vehicles.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM61 - Via CiclistaTipus d'objecte espacial: Via Ciclista

Títol:

Via Ciclista

Imatge:


La via ciclista s'ha restituït pel seu eix amb una línia roja que s'interromp en la boca de túnel (línia verda).


Definició:

Via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes, amb la corresponent senyalització horitzontal i vertical, i que el seu ample permet el pas segur d'aquests vehicles.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM61

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Via Ciclista

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representaran per l'eix com a element lineal.Objecte espacial virtual: Infraestructura Portuària

Títol:

Infraestructura Portuària

Definició:

Instal·lació que permet crear una connexió terra-mar per al transport de passatgers i mercaderies.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM67 - Embarcador

Nom:

CON37 - Port o Moll

Nom:

CON61 - Pantalà de Formigó

Nom:

CON62 - Pantalà FlotantTipus d'objecte espacial: Embarcador

Títol:

Embarcador

Imatge:


S'han capturat els embarcadors en color groc, el pont en roig i el llac en blau.


Definició:

Moll de xicotetes dimensions condicionat per a embarcacions de dimensions reduïdes.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM67

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Infraestructura Portuària

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representarà com a element lineal sent la continuació a la línia de port quan corresponga.

Es restituirà la línia que delimita el contorn de la plataforma de l'embarcador.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix la plataforma a aquest punt.Tipus d'objecte espacial: Port o Moll

Títol:

Port o Moll

Imatge:


La línia roja representa el Port o Moll (CON37). El polígon morat representa l'escullera (CUL18). La resta d'elements pertanyen a eixos de carreteres o altres elements existents a una zona portuària.


Definició:

Obra construïda a la vora del mar, d'un llac o d'un riu navegable amb la finalitat de facilitar l'embarcament i el desembarcament de persones i mercaderies. També servix per a fer d'abric a les embarcacions. S'inclouen les plataformes portuàries i barreres de formigó.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON37

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Infraestructura Portuària

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituirà la línia que delimita el contorn de la plataforma del port o moll.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix la plataforma a aquest punt.

La línia de Port o Moll sempre serà la més exterior del recinte portuari, englobant la resta d'elements (Murs, Tàpies, Esculleres) o qualsevol altre element que puga trobar-se dins.Tipus d'objecte espacial: Pantalà de Formigó

Títol:

Pantalà de Formigó

Imatge:


S'ha representat en roig la línia que delimita el port, en groc els pantalans de formigó i en blau les esculleres.


Definició:

Moll o embarcador xicotet de formigó per a vaixells de poc tonatge.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia, Polígon

Origen BBDD:

CV05ConsServInst, CV05UsosServInst

Codi:

CON61

Hereu de:

Infraestructura Portuària

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Si la grandària de l'entitat a escala és major d'1 mil·límetre, el pantalà s'integrarà amb la línia/polígon del port o moll. En cas contrari, es representarà com un polígon independent coincidint amb el moll a l'extrem més proper respecte aquest.Tipus d'objecte espacial: Pantalà Flotant

Títol:

Pantalà Flotant

Imatge:Definició:

Moll o embarcador xicotet de formigó per a vaixells de poc tonatge, subjecte al port o moll per un extrem però flotant sobre el mar.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia, Polígon

Codi:

CON62

Origen BBDD:

CV05ConsServInst, CV05UsosServInst

Hereu de:

Infraestructura Portuària

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Si la grandària de l'entitat a escala és major d'1 mil·límetre, el pantalà s'integrarà amb la línia/polígon del port o moll. En cas contrari, es representarà com un polígon independent coincidint amb el moll a l'extrem més proper respecte aquest.Objecte espacial virtual: Instal·lació Aeronàutica

Títol:

Instal·lació Aeronàutica

Definició:

Instal·lació que permet una connexió terra-aire per al transport de passatgers i mercaderies.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM05 - Pista d'Aeroport

Nom:

COM71 - Pista d'Aeròdrom

Nom:

COM72 - Heliport

Nom:

CON90 - Límit d'Aeroport

Nom:

CON91 - Límit d'Aeròdrom

Nom:

CON92 - Límit d'AeroclubTipus d'objecte espacial: Pista d'Aeroport

Títol:

Pista d'Aeroport

Imatge:Definició:

S'entén per pista aèria la zona asfaltada destinada a l'enlairament i l'aterratge d'avions o avionetes, així com les zones limítrofes condicionades per a l'estacionament d'aquests aparells. Destinada al trànsit regular d'avions.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM05

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Instal·lació Aeronàutica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura pel límit de l'asfalt, situant un vèrtex a cada canvi de sentit.Tipus d'objecte espacial: Pista d'Aeròdrom

Títol:

Pista d'Aeròdrom

Imatge:Definició:

S'entén per pista aèria la zona asfaltada o de terra, destinada a l'enlairament i l'aterratge d'aeronaus no destinades al trànsit comercial de passatgers, així com les zones limítrofes condicionades per a l'estacionament d'aquests aparells.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM71

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Instal·lació Aeronàutica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura pel límit de l'asfalt, situant un vèrtex a cada canvi de sentit.Tipus d'objecte espacial: Heliport

Títol:

Heliport

Imatge:Definició:

Pista destinada a l'aterratge i enlairament d'helicòpters.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

COM72

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Instal·lació Aeronàutica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturaran mitjançant un punt al seu centre. El contorn es capturarà mitjançant el tipus d'element del qual es tracte: vorera o vorada, filat, mur o tàpia, etc.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Aeroport

Títol:

Límit d'Aeroport

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a l'aterratge i enlairament d'aeronaus, la seua càrrega, descàrrega i manteniment, així com el control del trànsit aeri.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON90

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Instal·lació Aeronàutica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del límit de l'aeroport. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, tanca de vegetació, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Aeròdrom

Títol:

Límit d'Aeròdrom

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a l'aterratge i enlairament d'aeronaus. De menor extensió que els aeroports.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON91

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Instal·lació Aeronàutica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del límit de l'aeroport. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, tanca de vegetació, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Aeroclub

Títol:

Límit d'Aeroclub

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a la instrucció de pilots civils i a la difusió pràctica de l'aviació esportiva.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON92

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Instal·lació Aeronàutica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del límit de l'aeroport. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, tanca de vegetació, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Objecte espacial virtual: Calçada Romana

Títol:

Calçada Romana

Definició:

Gran via llambordada o pavimentada construïda pels romans al seu imperi.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM80 - Calçada romanaTipus d'objecte espacial: Calçada Romana

Títol:

Calçada Romana

Imatge:


La línia blava representa l'eix de la calçada.


Definició:

Gran via llambordada o pavimentada construïda pels romans al seu imperi.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM80

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Calçada

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representaran per l'eix com a element lineal.Objecte espacial virtual: Via Verda

Títol:

Via Verda

Definició:

Es tracta d'infraestructures ferroviàries en desús que han sigut reconvertides en itineraris cicloturistes i senderistes.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM166 - Via VerdaTipus d'objecte espacial: Via Verda

Títol:

Via Verda

Imatge:


La línia roja representa per on circula l'eix de la via verda.


Definició:

Es tracta d'infraestructures ferroviàries en desús que han sigut reconvertides en itineraris cicloturistes i senderistes.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM166

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Sender

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representaran per l'eix com a element lineal.Objecte espacial virtual: Sender

Títol:

Sender

Definició:

Vies de comunicació no asfaltades d'amplària inferior a 1,5 metres i que, en qualsevol cas, no permeten la circulació d'automòbils.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM04 - Sender

Nom:

COM162 - Sender de Gran Recorregut (GR)

Nom:

COM163 - Sender de Xicotet Recorregut (PR)Tipus d'objecte espacial: Sender

Títol:

Sender

Imatge:


S'han capturat les sendes en groc i la via de comunicació no asfaltada en negre. Observar que existix connexió entre les línies de camí i senda en les bifurcacions.


Definició:

Vies de comunicació no asfaltades d'amplària inferior a 1,5 metres i que, en qualsevol cas, no permeten la circulació d'automòbils.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM04

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Sender

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen pel seu eix.

En cas de connectar amb camins o carreteres cal que el punt final de la senda connecte amb el marge del camí o carretera. En cas que el camí o carretera passe a ser senda, l'últim punt d'aquesta haurà de connectar amb la línia que marca el final de carretera asfaltada o de via de comunicació no asfaltada.

Si la senda només és visible en part del seu recorregut a causa de la vegetació, el seu traçat haurà de ser interpretat el millor possible.

Les sendes quedaran interrompudes al passar per davall de ponts o túnels.Tipus d'objecte espacial: Sender de Gran Recorregut (GR)

<

Títol:

Sender de Gran Recorregut (GR)

Imatge:


La línia roja representa el Sender GR i la línia morada representa els límits de la carretera no asfaltada (COM03).


Definició:

Els senders abalisats com a Gran Recorregut (GR) són rutes de senderisme que tenen una longitud de més de 50 km de distància. Estan senyalitzats amb marques horitzontals de pintura blanca i roja.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM162

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Sender

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es representaran per l'eix com a element lineal.

En els casos en el que passe per sendes i camins rurals, es farà coincidir vèrtex a vèrtex amb els eixos d'aquestes entitats.Tipus d'objecte espacial: Sender de Xicotet Recorregut (PR)

Títol:

Sender de Xicotet Recorregut (PR)

Imatge:


La línia roja representa el Sender GR i la línia morada representa els límits de la carretera no asfaltada (COM03).


Definició:

Els senders abalisats com a Xicotet Recorregut (Pequeño Recorrido en castellano, d'ací les inicials PR), són rutes de senderisme que tenen una longitud compresa entre els 10 i els 50 km de distància. Estan senyalitzats amb marques horitzontals de pintura blanca i groga.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM163

Origen BBDD:

CV05ComuRed

Hereu de:

Sender

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es representaran per l'eix com a element lineal.

En els casos en el que passe per sendes o camins rurals, es farà coincidir vèrtex a vèrtex amb els eixos d'aquestes entitats.Objecte espacial virtual: Construcció Comunicacions

Títol:

Construcció Comunicacions

Definició:

Infraestructures que complementen a les ja descrites al grup virtual Comunicacions.

Hereu de:

Comunicacions

Hereus:

Nom:

COM25 - Andana

Nom:

COM33 - Pont

Nom:

COM34 - Obra de Fàbrica

Nom:

COM35 - Boca de Túnel

Nom:

COM76 - Pont de Via de Ferrocarril

Nom:

CON45 - Passarel·la

Nom:

CON51 - Entrada Aparcament Subterrani

Nom:

CON88 - Polígon PlataformaTipus d'objecte espacial: Andana

Títol:

Andana

Imatge:


Les línies verdes representen els edificis de l'estació (edificis singulars). La línia roja representa la marquesina de l'estació i les grogues corresponen a l'andana. Com s'aprecia, aquestes últimes es tallen quan es superposen amb els edificis al tindre una prioritat menor.


Definició:

Zona pavimentada, elevada sobre les vies i destinada a la circulació de viatgers que es troben a les estacions de tren, tramvia i metro.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM25

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 10

Mètode de Restitució:

Es captura el seu contorn en cas que l'amplària de l'andana siga igual o superior a 1 mm a l'escala de representació.

La cota de captura serà la corresponent a la part alta de l'andana.Tipus d'objecte espacial: Pont

Títol:

Pont

Imatge:


S'ha representat el pont amb color roig. El negre correspon a la vorera o vorada.


Definició:

Construccions que permeten creuar a un nivell més elevat: vials, canals, cursos fluvials, etc., amb una longitud del tauler del pont major o igual que 5 metres o a una altura major o igual que 3 metres.

No s'inclouen els ponts en via de ferrocarril, ja que existix full per a aquest fenomen en concret.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM33

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen els dos laterals del pont sempre, ja que tenen prioritat 3, excepte quan coincidix amb una carretera asfaltada o una via de comunicació no asfaltada, que en aquest cas, existix la codificació específica carretera asfaltada amb pont.

Per a que es represente el pont de forma independent, la carretera haurà d'estar separada d'aquesta almenys mig mil·límetre a l'escala de representació.

Els estreps del pont, en cas d'existir, es codificaran com a murs de contenció.Tipus d'objecte espacial: Obra de Fàbrica

Títol:

Obra de Fàbrica

Imatge:


Tant les obres de fàbrica com les carreteres asfaltades tenen prioritat 3, així que hauran de dibuixar-se ambdues encara que es superposen. En la figura, l'obra de fàbrica (en roig) s'ha desplaçat lleugerament per a que s'aprecie que ha sigut capturada, tant la carretera com l'element en qüestió, malgrat que coincidixen en el seu traçat.


Definició:

Construcció de dimensions inferiors a un pont que permeten a les vies de comunicació, salvar un barranc, un desguàs o una canalització.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM34

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen ambdós límits laterals sempre (prioritat 3) encara que per la seua proximitat a la carretera, el tram afectat per l'obra de fàbrica s'haja de duplicar.Tipus d'objecte espacial: Boca de Túnel

Títol:

Boca de Túnel

Imatge:Definició:

Entrada o eixida d'un túnel destinat al pas de carreteres, ferrocarrils o abastiments d'aigua o energia.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM35

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura la part superior de la construcció amb la cota corresponent mitjançant una línia només.

En cas de tindre estreps per a contenir roques, terres o altres materials, aquests es codificaran com a murs de contenció.Tipus d'objecte espacial: Pont de Via de Ferrocarril

Títol:

Pont de Via de Ferrocarril

Imatge:


En roig s'ha delimitat el pont-viaducte.


Definició:

Construccions que permeten creuar a un nivell més elevat: vials, canals, cursos fluvials, etc.

Són de dimensions superiors a les obres de fàbrica.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM76

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen els dos laterals del pont sempre, ja que té prioritat 3.

Per a que es represente el pont de forma independent de la via de FFCC, haurà d'estar separat d'aquesta almenys mig mil·límetre a l'escala de representació.

Els estreps del pont, en cas d'existir, es codificaran com a murs de contenció.Tipus d'objecte espacial: Passarel·la

Títol:

Passarel·la

Imatge:Definició:

Pont xicotet que servix per al trànsit de persones.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia, Polígon

Codi:

CON45

Origen BBDD:

CV05ConsLineales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituïx seguint el perímetre de la construcció.

La cota es donarà sobre la construcció.

Si la passarel·la no supera una amplària de 0,5 mm a l'escala de representació, es capturarà pel seu eix. En cas contrari es capturaran ambdós marges formant un polígon.Tipus d'objecte espacial: Entrada Aparcament Subterrani

Títol:

Entrada Aparcament Subterrani

Imatge:Definició:

Rampa pavimentada generalment de fort pendent, que permet l'accés i l'eixida dels vehicles als aparcaments subterranis existents a les ciutats. El seu contorn sol quedar definit per un mur de formigó.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON51

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 19

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, exceptuant la part destinada a l'entrada de vehicles, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la de coronació del mur que envolta la rampa; en cas de no existir aquest mur, coincidirà amb la cota del terreny.Tipus d'objecte espacial: Polígon Plataforma

Títol:

Polígon Plataforma

Imatge:


S'ha representat el polígon de pont en negre, en roig els elements de ponts, l'eix de carretera asfaltada en verd i l'eix de pont de carretera en blau clar.


Definició:

Els elements gràfics que descriuen qualsevol entitat de pont, tant en carretera com en ferrocarril, quedaran inscrits dins d'un polígon rectangular ajustat a l'estructura de la plataforma.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON88

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Comunicacions

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Les entitats d'aquest fenomen superficial es capturaran pel contorn del tauler del pont a l'altura d'aquest sobre la construcció.

En tindre tractament d'emplenament, la resta d'usos del sòl queden interromputs pel polígon.

Grup virtual: Construccions

Títol:

Construccions

Definició:

Definició de diferents tipologies de construccions no identificades a altres grups virtuals.

Hereus:

Nom:

Edificació

Nom:

Urbà

Nom:

Industrial

Nom:

Infraestructura Esportiva

Nom:

Referència Geogràfica

Nom:

Construcció (Altres)

Nom:

Tancats

Nom:

Dipòsit

Nom:

Element Arqueològic/HistòricObjecte espacial virtual: Edificació

Títol:

Edificació

Definició:

Objectes que representen edificis amb funcionalitats diferents.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON01 - Edifici Singular

Nom:

CON02 - Monument

Nom:

CON03 - Agrupació d'Edificis

Nom:

CON04 - Edifici Aïllat

Nom:

CON05 - Edifici Religiós

Nom:

CON06 - Ruïnes

Nom:

CON08 - Línia Interior d'Edificació

Nom:

CON09 - Edifici en Construcció

Nom:

CON10 - Estació de Servici

Nom:

CON11 - Peatge

Nom:

CON12 - Marquesina

Nom:

CON13 - Caseta

Nom:

CON14 - Edifici en Urbanització

Nom:

CON46 - Pati

Nom:

CON49 - Cementeri

Nom:

CON57 - Torre de Vigilància

Nom:

CON63 - Església

Nom:

CON64 - Convent, Monestir, Cartoixa

Nom:

CON65 - Ermita

Nom:

CON67 - Monument Ornamental

Nom:

CON74 - Plaça de BousTipus d'objecte espacial: Edifici Singular

Títol:

Edifici Singular

Imatge:En edificacions amb graderies (estadis de futbol, places de bous i similars) es buidarà l'interior del polígon, representant dins del forat resultant els elements continguts, si n'hi haguera. En aquest cas, la línia verda representa un camp d'esports.


Definició:

Edifici destinat a un ús específic diferent del d'habitatge i que no queda recollit a cap categoria ja contemplada. Es consideren edificis singulars les estacions de ferrocarril, col·legis, instituts, etc., així com els edificis continguts a poliesportius, càmpings, depuradores, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON01

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici a aquest punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc., tinguen una superfície inferior a 20 m2.

En cas de representar les estacions de transport com edificis singulars, s'haurà d'identificar en el camp TEXTO del fenomen quin tipus d'estació representa (estació FFCC, autobús...).Tipus d'objecte espacial: Monument

Títol:

Edifici Singular

Imatge:


El desplaçament que s'observa és pel fet que la imatge és una ortofoto i l'element prové de la restitució.


Definició:

Edifici o construcció ornamental o d'interés històric no religiós com són palaus, torres defensives, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON02

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici a aquest punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc., tinguen una superfície inferior a 20 m2.Tipus d'objecte espacial: Agrupació d'Edificis

Títol:

Agrupació d'Edificis

Imatge:


Observeu que l'església no s'inclou dins de l'illa urbana, ja que aquesta es dibuixarà amb la seua codificació específica.

Els edificis singulars i naus industrials es dibuixarien amb la seua codificació específica, per això no queden representats a aquest exemple.


Definició:

Edificis localitzats a entorns urbans consolidats o urbanitzacions destinats a l'habitatge, que a causa de la seua separació mínima o nul·la requerixen una representació conjunta. També s'inclouen en aquesta definició aquells blocs d'edificis que alberguen més d'un habitatge.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON03

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici a aquest punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc., tinguen una superfície inferior a 20 m2.Tipus d'objecte espacial: Edifici Aïllat

Títol:

Edifici Aïllat

Imatge:


En roig s'han dibuixat les casetes que no s'inclouen dins de la definició d'edifici aïllat.


Definició:

Edificis destinats a l'habitatge que per la seua situació geogràfica no s'engloben dins d'una urbanització o no pertanyen a una agrupació d'edificis. No es consideren edificis aïllats aquells que ja tinguen una categoria específica (casetes, cementeris, etc.).

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON04

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici a aquest punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc., tinguen una superfície inferior a 20 m2.Tipus d'objecte espacial: Edifici Religiós

Títol:

Edifici Religiós

Imatge:


En roig queden representades les agrupacions d'edificis. En aquest cas, l'edifici religiós i els edificis formen polígons tancats independents, duplicant-se així parcialment algun dels costats.

S'han dibuixat en roig els murs o tàpies i en verd els patis. Com en el cas anterior, el polígon no es forada per a representar els patis.


Definició:

Edificis destinats al culte religiós que no queden contemplats als fulls CON63, CON64 i CON65.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON05

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici a aquest punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc., tinguen una superfície inferior a 20 m2.

En els casos on aparega contingut dins d'una agrupació d'edificis, es dibuixarà independentment ambdós elements.Tipus d'objecte espacial: Ruïnes

Títol:

Ruïnes

Imatge:Definició:

Restes d'un o més edificis derruïts. No s'inclouen els edificis d'interés arqueològic.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON06

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 5

Mètode de Restitució:

Es dibuixaran les línies que definixen la ruïna, donant vèrtexs a cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

Només es dibuixaran aquelles parets o restes d'elles que encara perduren, de manera que si un costat s'haguera perdut per complet sense que existisca signe evident sobre el terreny, no es dibuixarà.Tipus d'objecte espacial: Línia Interior d'Edificació

Títol:

Línia Interior d'Edificació

Imatge:


En color verd s'han representat els patis i en roig agrupacions d'edificis.


Definició:

Línia que arreplega el canvi de volums en un edifici o en una agrupació d'edificis.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON08

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 16

Mètode de Restitució:

Es dibuixaran les línies que delimiten diferències d'altura superiors al 60% de l'altura total de l'edifici i que no coincidisquen amb patis; en aquest cas, portaran la seua codificació específica.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.

Els extrems d'una línia interior d'edificació estaran sempre connectats amb la línia de l'edifici que la conté o amb una altra línia interior o pati.Tipus d'objecte espacial: Edifici en Construcció

Títol:

Edifici en Construcció

Imatge:Definició:

Edificacions en procés de construcció on el seu perímetre o volumetria no queden definits per complet.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON09

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.

En edificis en construcció no s'arreplegaran línies volumètriques o patis.Tipus d'objecte espacial: Estació de Servici

Títol:

Estació de Servici

Imatge:


En verd s'ha dibuixat les marquesines que tenen la seua pròpia codificació. El groc representa l'edificació que forma part de l'estació de servici.


Definició:

Edifici o conjunt d'edificacions que formen part de l'enclavament destinat a la venda de gasolina i gasoil.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON10

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.

S'inclouran en el contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc. tinguen una superfície inferior a 20 m2.Tipus d'objecte espacial: Peatge

Títol:

Peatge

Imatge:


Només es considera peatge la construcció principal i els edificis destinats a la mateixa finalitat (verd). En cas d'existir marquesines es codificaran amb la seua identificació pròpia (morat). El límit de l'àrea de peatge posseïx la seua pròpia codificació (groc).


Definició:

Edificis i construccions destinats al control del peatge en les autopistes.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON11

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.

Només es representarà la cabina del peatge. La resta d'elements seran representats amb la seua pròpia codificació.Tipus d'objecte espacial: Marquesina

Títol:

Marquesina

Imatge:Definició:

Construcció lleugera formada generalment per una superfície elevada sobre pilars, destinada a protegir de la pluja i de les inclemències del temps. Solen utilitzar-se en aparcaments, gasolineres, porxos, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON12

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.Tipus d'objecte espacial: Caseta

Títol:

Caseta

Imatge:Definició:

Construcció senzilla per a mantenir el seu contingut a l'abric de la intempèrie. Es consideren casetes les edificacions destinades a guardar les ferramentes del camp, quadres elèctrics, maquinària, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON13

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.Tipus d'objecte espacial: Edifici en Urbanització

Títol:

Edifici en Urbanització

Imatge:Definició:

Edifici destinat a l'habitatge generalment unifamiliar, cases aparellades o adossades, que es troba dins d'una urbanització.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON14

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.

S'inclouran en el contorn, els voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc. tinguen una superfície inferior a 20 m2.Tipus d'objecte espacial: Pati

Títol:

Pati

Imatge:Definició:

Espai obert i limitat per parets a l'interior d'un edifici que aplega fins al sòl. S'inclouen els celoberts.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON46

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixaran aquelles línies que delimiten superfícies superiors a 36 m2.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.Tipus d'objecte espacial: Cementeri

Títol:

Pati

Imatge:


El groc correspon a la codificació de cementeri mentre que en verd queden representats els murs o tàpies que el delimiten.


Definició:

Construccions que alberguen els mausoleus, tombes i nínxols on s'enterren els cadàvers.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON49

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.Tipus d'objecte espacial: Torre de Vigilància

Títol:

Torre de Vigilància

Imatge:


La torre s'ha capturat a escala, ja que té dimensions de 4x3 metres, superiors a 0,4 mm a escala.


Definició:

Edificació o construcció que s'utilitza amb la finalitat de vigilar els boscos en previsió de possibles incendis. Pot tractar-se d'una edificació situada a un lloc alt o d'una construcció elevada per damunt de la vegetació existent.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

CON57

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen pel seu contorn aquelles torres que la seua superfície a escala siga superior a 0,4 mm2 mentre que les de superfície inferior es representaran mitjançant un punt al seu centre.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en cada punt.

S'exclouen d'aquest fenomen les edificacions lleugeres instal·lades a les platges per a ús de socorrisme.Tipus d'objecte espacial: Església

Títol:

Església

Imatge:


En roig queden representades les agrupacions d'edificis. En aquest cas, l'església i l'edifici formen polígons tancats independents motiu pel qual es duplica parcialment algun dels seus costats.


Definició:

Edifici religiós destinat al culte cristià.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON63

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en cada punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc. tinguen una superfície inferior a 20 m2.

En els casos on aparega continguda en una agrupació d'edificis, es dibuixarà independentment ambdós elements.Tipus d'objecte espacial: Convent, Monestir, Cartoixa

Títol:

Convent, Monestir, Cartoixa

Imatge:


El polígon groc que definix l'edifici religiós en cap cas es foradarà per a representar el pati. Aquest es representa mitjançant un polígon amb la seua pròpia codificació, dibuixat en aquest cas en verd.

S'han dibuixat en roig els murs o tàpies i en verd els patis. De la mateixa manera que en el cas anterior, el polígon no es forada per a representar els patis.


Definició:

Edifici religiós, ordinàriament fora de zones poblades, on viuen en comunitat els religiosos.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON64

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en cada punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc. tinguen una superfície inferior a 20 m2.

En els casos on aparega continguda en una agrupació d'edificis, es dibuixarà independentment ambdós elements.Tipus d'objecte espacial: Ermita

Títol:

Capella o santuari

Imatge:Definició:

Capella o santuari, generalment xicotet, localitzat en zones despoblades que no sol tindre culte permanent.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON65

Hereu de:

Edificació

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en cada punt.

S'inclouran al contorn voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc. tinguen una superfície inferior a 20 m2.

En els casos on aparega continguda en una agrupació d'edificis, es dibuixarà independentment ambdós elements.Tipus d'objecte espacial: Monument Ornamental

Títol:

Monument Ornamental

Imatge:


Definició:

Monument ubicat a l'exterior i/o en via pública, que per la seua mida no és susceptible de representar a escala com arcs, escultures o estàtues.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

CON67

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Aquesta informació vindrà representada mitjançant un element puntual indicant la zona d'on es situa l'element.Tipus d'objecte espacial: Plaça de Bous

Títol:

Plaça de Bous

Imatge:Definició:

Línies que delimiten el perímetre de la plaça de bous.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON74

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Edificació

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal. En cas de no ser visible, es dibuixarà la línia per on s'intuïx el perímetre.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.Objecte espacial virtual: Urbà

Títol:

Urbà

Definició:

Elements que delimiten infraestructures de comunicació a una zona urbana.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

COM37 - Vorera o VoradaTipus d'objecte espacial: Vorera o Vorada

Títol:

Vorera o Vorada

Imatge:


Les línies grogues representen el contorn de la vorera mentre que les verdes coincidixen amb les vorades. Aquestes poden apreciar-se clarament o representar el límit de l'asfalt en urbana, marcant la transició entre la zona asfaltada i altre tipus de terreny. Com s'especifica a la descripció, es codifica com vorera o vorada el canvi de tipus de terreny en zona urbana: entre asfalt/vorera i zona cultivada, zona de matollar o solars no edificats.


Definició:

La vorera és la part lateral o central d'una via urbana elevada respecte a la calçada i destinada a la circulació de vianants.

La vorada és l'alineació de blocs o llambordes que sol emprar-se per a la separació de tipus de terrenys distints: generalment zones pavimentades i altres terrenys com camps de cultius, zones de matollar o solars no edificats. També es considera el límit d'asfalt a zones urbanes.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM37

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Urbà

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 8

Mètode de Restitució:

En cas de vorera, es captura el seu contorn si l'amplària és igual o superior a 1 mm a l'escala de representació.

La cota de captura serà la corresponent a la part alta de la vorera.

Pel que fa a la vorada, es captura pel seu eix i per la part superior.Objecte espacial virtual: Industrial

Títol:

Industrial

Definició:

Construccions vinculades a l'activitat secundària.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON15 - Nau Agroindustrial o Fàbrica

Nom:

CON50 - Cinta Transportadora

Nom:

CON102 - Fumeral IndustrialTipus d'objecte espacial: Nau Agroindustrial o Fàbrica

Títol:

Nau Agroindustrial o Fàbrica

Imatge:Definició:

Construcció generalment de grans dimensions i una sola planta sobreelevada, destinada a l'ús agrícola, industrial o com a magatzem.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON15

Origen BBDD:

CV05ConsEdificacion

Hereu de:

Industrial

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.

S'inclouran en el contorn els voladissos o elements que sobreïsquen de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia, com marquesines, casetes, etc. tinguen una superfície inferior a 20 m2.Tipus d'objecte espacial: Cinta Transportadora

Títol:

Cinta Transportadora

Imatge:


S'ha capturat la cinta transportadora pel seu eix (la seua amplària és inferior a 0,5 mm a l'escala de representació) amb color groc. En roig s'han capturat els edificis i en blau les construccions (maquinària pesant a l'aire lliure).


Definició:

Construcció longitudinal destinada al transport de materials i situada generalment en mines, pedreres o àrees d'indústria pesada.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia, Polígon

Codi:

CON50

Origen BBDD:

CV05ConsServInst, CV05UsosServInst

Hereu de:

Industrial

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà mitjançant una línia pel seu eix sempre que la seua amplària siga inferior a 0,5 mm a l'escala de representació. En cas contrari es representarà com un polígon.

Es representarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de captura coincidirà amb la part més elevada de la construcció.Tipus d'objecte espacial: Fumeral Industrial

Títol:

Fumeral Industrial

Imatge:


En roig es destaquen els fumerals de la fàbrica seleccionada.


Definició:

Construcció localitzada en fàbriques que tenen la finalitat d'expulsar els fums que es generen de l'activitat productiva que es desenvolupa. Aquests fumerals a diferència de Fumeral Singular (CON23) sí que s'hi troben en funcionament.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

CON102

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Industrial

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturaran mitjançant un punt en el seu centre, donant-li la cota màxima que aconseguix el fumeral. Si la superfície és major de 0,4 mm2 a l'escala de representació, es representarà en forma de polígon.Objecte espacial virtual: Infraestructura Esportiva

Títol:

Infraestructura Esportiva

Definició:

Instal·lacions destinades a la pràctica de l'esport o l'oci en general.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON18 - Camp d'Esports

Nom:

CON21 - Pista de Competició

Nom:

CON72 - Camp de Futbol

Nom:

CON73 - Pista de TenisTipus d'objecte espacial: Camp d'Esports

Títol:

Camp d'Esports

Imatge:


En la imatge s'han representat en groc pistes esportives, camp de futbol i pistes de tenis.

En les pistes d'atletisme o similars es buidarà l'interior del polígon representant en el forat resultant els elements continguts en cas que hi hagen.

S'han capturat les pistes de frontenis en negre i els murs en roig, existint superposició entre els elements. El mur longitudinal que servix per a ambdues pistes no es duplica.


Definició:

Línies que delimiten el perímetre de les pistes esportives excepte en els casos de camp de futbol i pista de tenis per tindre el seu full i codificació corresponents.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON18

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Infraestructura Esportiva

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

En cas de no ser visible, es dibuixarà la línia per on s'intuïx el perímetre.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

En els camps de frontenis es capturaran els murs lateral i frontal coincidint planimètricament amb dos dels costats del camp d'esports. En cas que un d'aquests murs pertanga a dos camps de frontenis contigus no es duplicarà, sent l'orientació del mur indistintament cap a un camp o altre .Tipus d'objecte espacial: Pista de Competició

Títol:

Pista de Competició

Imatge:


S'ha capturat en color gris la pista de competició, en groc el límit de circuit (CON89) i en roig els edificis pertanyents a les dites instal·lacions.


Definició:

Calçada asfaltada o de terra destinada a la realització de competicions esportives de vehicles sobre rodes, ja es tracte de cotxes, motos o bicicletes.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON21

Origen BBDD:

CV05ConsServInst

Hereu de:

Infraestructura Esportiva

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturaran ambdós marges de la pista.

En general es tracta de traçats cíclics, és a dir, el circuit no presenta ni principi ni final. En aquests casos, per cadascun dels marges de la calçada, el punt inicial i el punt final hauran de ser coincidents.Tipus d'objecte espacial: Camp de Futbol

Títol:

Camp de Futbol

Imatge:


En la imatge s'han representat en groc pistes esportives, camp de futbol i pistes de tenis.

En la imatge s'han representat en groc pistes d'atletisme, camp de futbol i pistes de tenis.


Definició:

Línies que delimiten el perímetre de pistes de futbol o camp de futbol.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON72

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Infraestructura Esportiva

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

En cas de no ser visible, es dibuixarà la línia per on s'intuïx el perímetre.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.Tipus d'objecte espacial: Pista de Tenis

Títol:

Pista de Tenis

Imatge:


En cas de pistes adjacents es dibuixaran dos polígons amb un costat comú duplicat.


Definició:

Línies que delimiten el perímetre de pistes de tenis.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON73

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Infraestructura Esportiva

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

En cas de no ser visible, es dibuixarà la línia per on s'intuïx el perímetre.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.Objecte espacial virtual: Referència Geogràfica

Títol:

Referència Geogràfica

Definició:

Localitzacions geogràfiques conegudes que tenen la finalitat de donar suport a l'orientació dels usuaris que utilitzen aquesta infraestructura.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON25 - Balisa de Port

Nom:

CON75 - Far

Nom:

CON84 - Molló de Terme MunicipalTipus d'objecte espacial: Balisa de Port

Títol:

Balisa de Port

Imatge:


En roig, la balisa. En verd, l'edifici singular.


Definició:

Construcció destinada a assenyalar els límits de ports i aeroports mitjançant un senyal lluminós.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

CON25

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Referència Geogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà mitjançant un punt al seu centre donant-li la cota màxima que aconseguix la balisa.

Si l'element es troba sobre una estructura o edificació que la seua superfície supere els 0,4 mm2 a escala, es representarà el contorn d'aquest com edifici singular col·locant el punt sobre la localització de la balisa.Tipus d'objecte espacial: Far

Títol:

Far

Imatge:


S'ha capturat la línia de l'estructura com a contorn de monument singular en color roig. El punt de color magenta correspon a l'element far.


Definició:

Torre alta a les costes amb llum a la seua part superior que servix de senyal als navegants.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

CON75

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Referència Geogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà mitjançant un punt al seu centre, donant-li la cota màxima que aconseguix la torre.

Si l'element s'hi troba sobre una estructura o edificació que la seua superfície supere els 0,4 mm 2 a escala, es representarà el contorn d'aquest com edifici singular col·locant el punt sobre la localització del far.Tipus d'objecte espacial: Molló de Terme Municipal

Títol:

Molló de Terme Municipal

Imatge:Definició:

Senyal permanent que marca els límits municipals.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

CON84

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Referència Geogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturaran mitjançant un punt al seu centre, donant-li la cota màxima que aconseguix la construcció.Objecte espacial virtual: Altres Construccions

Títol:

Altres Construccions

Definició:

Obra que per les dimensions ha de ser representada i que no queda inclosa en cap altre element. Es consideren construccions les atraccions de parcs aquàtics o d'atraccions, estructures de ponts i instal·lacions industrials no englobades dins d'una nau industrial (fumerals representables a escala, maquinària pesant a l'aire lliure, etc.).

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON28 - ConstruccióTipus d'objecte espacial: Construcció

Títol:

Construcció

Imatge:Definició:

Obra que per les dimensions ha de ser representada i que no queda inclosa en cap altre element. Es consideren construccions les atraccions de parcs aquàtics o d'atraccions, estructures de ponts i instal·lacions industrials no englobades dins d'una nau industrial (fumerals representables a escala, maquinària pesant a l'aire lliure, etc.).

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON28

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Altres Construccions

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 15

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix la construcció en aquest punt.Objecte espacial virtual: Tancats

Títol:

Tancats

Definició:

Elements que tenen la finalitat d'individualitzar espais físics del territori.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON38 - Filat

Nom:

CON39 - Mur de Contenció

Nom:

CON40 - Tanca de Vegetació

Nom:

CON41 - Mur o Tàpia

Nom:

CON42 - BancalTipus d'objecte espacial: Filat

Títol:

Filat

Imatge:Definició:

Tancat de filferro subjectat i tensat amb pals.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON38

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Tancats

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 6

Mètode de Restitució:

El mateix filat definirà la línia a restituir donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal, sempre que la longitud siga igual o superior a 1 mm a l'escala de representació.

Quan existisquen trams d'aquest element inferiors a 1 mm a l'escala de representació formant part d'un element de tancat o separació (murs, tàpies, tanques...), es capturarà la totalitat de l'element amb la codificació de l'element anterior i/o posterior de major entitat en longitud.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota dels vèrtexs es donarà sobre el terreny.Tipus d'objecte espacial: Mur de Contenció

Títol:

Mur de Contenció

Imatge:


La línia ha d'estar orientada correctament per a què es visualitze com a la imatge, amb els trams rojos mirant al costat oposat d'aquell que contenen.


Definició:

Paret construïda per a contenir l'espenta de l'aigua o per a sostindre l'espenta de les terres d'un terraplé o talús. Són murs de contenció les aletes dels ponts, els murs en llits fluvials que impedixen el desbordament, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON39

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Tancats

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 9

Mètode de Restitució:

La línia vindrà definida pel límit superior de la construcció, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota dels vèrtexs es donarà sobre el punt més elevat de la construcció.Tipus d'objecte espacial: Tanca de Vegetació

Títol:

Tanca de Vegetació

Imatge:Definició:

Tancat de plantes o arbustos vius que envolten un terreny.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON40

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Tancats

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 7

Mètode de Restitució:

Es restituiran per l'eix donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal, sempre que la longitud siga igual o superior a 1 mm a l'escala de representació.

Quan existisquen trams d'aquest element inferiors a 1 mm a l'escala de representació formant part d'un element de tancat o separació (murs, tàpies, tanques...), es capturarà la totalitat de l'element amb la codificació de l'element anterior i/o posterior de major entitat en longitud.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.Tipus d'objecte espacial: Mur o Tàpia

Títol:

Mur o Tàpia

Imatge:


La línia ha d'estar orientada correctament per a què es visualitze com a la imatge, en els trams rojos mirant cap a la zona tancada.


Definició:

Paret construïda de materials sòlids com rajoles o formigó, utilitzada normalment per a protegir o impedir l'accés a un terreny o construcció.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

CON41

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Tancats

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 8

Mètode de Restitució:

Es restituiran per l'eix, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal, sempre que la longitud siga igual o superior a 1 mm a l'escala de representació.

Quan existisquen trams d'aquest element inferiors a 1 mm a l'escala de representació formant part d'un element de tancat o separació (murs, tàpies, tanques...), es capturaran la totalitat de l'element amb la codificació de l'element anterior i/o posterior de major entitat en longitud.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota dels vèrtexs es donarà sobre la part més alta de la construcció.Tipus d'objecte espacial: Bancal

Títol:

Bancal

Imatge:Definició:

Paret construïda normalment de pedres, que servix o va servir en el seu moment per a contenir i protegir de l'erosió les terres de cultiu.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON42

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Tancats

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 1

Mètode de Restitució:

La línia vindrà definida pel límit superior del bancal, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota dels vèrtexs es donarà sobre el punt més elevat de la construcció.Objecte espacial virtual: Dipòsit

Títol:

Dipòsit (Genèric)

Definició:

Instal·lacions que permeten l'emmagatzemament de determinades substàncies o material.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON58 - Dipòsit (Genèric)

Nom:

CON60 - SitjaTipus d'objecte espacial: Dipòsit (Genèric)

Títol:

Dipòsit (Genèric)

Imatge:Definició:

Lloc destinat a l'emmagatzemament de determinades substàncies o material (qualsevol que siga, incloent-hi els hidrocarburs), independentment de si està cobert o no. S'adoptarà com a dipòsit general aquells tipus que no estiguen contemplats en els fulls HID40, HID41 i CON60.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

CON58

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Dipòsit

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturen mitjançant un polígon seguint el contorn del dipòsit sempre que la superfície a escala siga superior a 0,4 mm2.

En cas contrari, s'entén que no tenen representació a escala i, per tant, es representaran mitjançant un punt al seu centre que la seua grossor serà 4.

La cota es captura sobre la construcció.Tipus d'objecte espacial: Sitja

Títol:

Sitja

Imatge:


Els polígons circulars representen la localització de les sitges.


Definició:

Estructura amb forma de coet dissenyada per a emmagatzemar el gra i altres materials a granel.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

CON60

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Dipòsit

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn del dipòsit sempre que la superfície a escala siga superior a 0,4 mm2.

En cas contrari, s'entén que no tenen representació a escala i, per tant, es representaran mitjançant un punt en el seu centre, sent la seua grossor de 4.

La cota es capturarà sobre la construcció.Objecte espacial virtual: Element Arqueològic/Històric

Títol:

Element Arqueològic/Històric

Definició:

Construccions amb una marcada component històrica i cultural.

Hereu de:

Construccions

Hereus:

Nom:

CON07 - Ruïnes Històriques

Nom:

CON23 - Fumeral Singular

Nom:

CON43 - Muralla Històrica

Nom:

CON44 - Aqüeducte

Nom:

CON66 - Castell, Fortalesa

Nom:

CON68 - Jaciment Arqueològic

Nom:

CON70 - Creu Aïllada

Nom:

CON98 - Límit de FortalesaTipus d'objecte espacial: Ruïnes Històriques

Títol:

Ruïnes Històriques

Imatge:Definició:

Restes d'un o més edificis derruïts d'interés històric o arqueològic com castells, jaciments arqueològics, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON07

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 11

Mètode de Restitució:

Es dibuixaran les línies que definixen la ruïna, donant vèrtexs a cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

Només es dibuixaran aquelles parets o restes d'elles que encara perduren, de manera que si un costat s'haguera perdut per complet sense que existisca signe evident sobre el terreny, no es dibuixarà.Tipus d'objecte espacial: Fumeral Singular

Títol:

Fumeral Singular

Imatge:Definició:

Conductes per a l'eixida exterior de fums en desús i que el seu interés en l'actualitat és històric i ornamental.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Codi:

CON23

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturaran mitjançant un punt en el seu centre, donant-li la cota màxima que aconseguix el fumeral.Tipus d'objecte espacial: Muralla Històrica

Títol:

Muralla Històrica

Imatge:Definició:

Mur o obra defensiva d'interés històric que envoltava una plaça forta o protegia un territori o poble.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia, Polígon

Codi:

CON43

Origen BBDD:

CV05ConsLineales, CV05UsosServInst

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà les línies que definixen la muralla, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Només es dibuixaran aquelles parets o restes d'elles que encara perduren, de forma que si un costat s'haguera perdut per complet sense que existisca signe evident sobre el terreny, no es dibuixarà.

Si la muralla no supera una amplària de 0,5 mm a escala, es representarà pel seu eix. En cas contrari, es capturaran ambdós marges formant un polígon.

La cota es capturarà sobre la part més elevada de la construcció.Tipus d'objecte espacial: Aqüeducte

Títol:

Aqüeducte

Imatge:


Els trams grocs representen l'aqüeducte i els verds es corresponen amb la definició de canal. En tindre tots dos elements la mateixa prioritat hauran de ser capturats els dos.


Definició:

Obra que servix per a conduir l'aigua superant els obstacles existents mitjançant un pas elevat.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON44

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituïxen seguint el perímetre de la construcció.

La cota es capturarà sobre la construcció.Tipus d'objecte espacial: Castell, Fortalesa

Títol:

Castell, Fortalesa

Imatge:Definició:

Lloc fortificat tancat amb muralles, baluards, valls i altres fortificacions.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON66

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix l'edifici en aquest punt.

S'inclouran en el contorn, voladissos o elements ixents de la mateixa estructura, així com aquelles estructures adjacents que encara tenint codificació pròpia com marquesines, casetes, etc. tinguen una superfície inferior a 20 m2.

En els casos on aparega continguda dins d'una agrupació d'edificis, es dibuixaran independentment d'ambdós elements.Tipus d'objecte espacial: Jaciment Arqueològic

Títol:

Jaciment Arqueològic

Imatge:


Les línies blaves representen el límit del jaciment, mentre que les línies taronges discontínues són les restes que encara perduren.


Definició:

Lloc on es troben restes arqueològiques.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON68

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn del jaciment sempre que la superfície a escala siga superior a 0,4 mm2. En cas contrari, no es captura.

Es dibuixaran les línies que definixen el jaciment donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal. A més, es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

En el seu interior es capturaran aquelles restes que encara perduren amb les especificacions de ruïnes (CON06).Tipus d'objecte espacial: Creu Aïllada

Títol:

Creu Aïllada

Imatge:


Definició:

Creu de certa envergadura independent d'una altra construcció religiosa.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

CON70

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturaran mitjançant un punt en el seu centre, donant-li la cota màxima que aconseguix la creu.

Si l'element s'hi troba sobre una estructura o edificació que la seua superfície supere 0,4 mm2 a escala, es representarà el contorn d'aquest com edifici singular, col·locant el punt sobre la localització de la creu.Tipus d'objecte espacial: Límit de Fortalesa

Títol:

Límit de Fortalesa

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells el límit que per estar exempt de prioritat, es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen. La línia morada correspon amb CON98 mentre que la verda representa el CON43 (Muralla).


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a resistir atacs en temps de guerra.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON98

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Element Arqueològic/Històric

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de la fortalesa. Com es tracta d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es capturarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal. Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Grup virtual: Hidrografia

Títol:

Hidrografia

Definició:

Definició d'objectes relacionats amb la hidrografia a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Hereus:

Nom:

Curs Fluvial

Nom:

Llit Fluvial

Nom:

Construcció Hidrogràfica

Nom:

Llac o Llacuna

Nom:

Illa

Nom:

Mar

Nom:

Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Nom:

Línia de CostaObjecte espacial virtual: Curs Fluvial

Títol:

Curs Fluvial

Definició:

Engloba tipus d'objectes relacionats amb el fluix de l'aigua i la seua naturalesa.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID02 - Rius i Aigües Permanents per Marge

Nom:

HID04 - Barrancs i Aigües No Permanents

Nom:

HID05 - Rius i Aigües Permanent per Marge Ocult

Nom:

HID06 - Barrancs i Aigües No Permanents Ocult

Nom:

HID19 - Rius i Aigües Permanents per Eix

Nom:

HID20 - Rius i Aigües Permanents per Eix Ocult

Nom:

HID23 - Eix de Marge de Riu

Nom:

HID24 - Eix de Marge de Riu Ocult

Nom:

HID29 - Rius i Aigües Permanents

Nom:

HID45 - Línia Coincident de Riu per Marge

Nom:

HID48 - Rius i Aigües Permanents OcultTipus d'objecte espacial: Rius i Aigües Permanents per Marge

Títol:

Rius i Aigües Permanents per Marge

Imatge:


Els trams grocs representen el riu per marge. La línia verda és l'eix de marge de riu (HID23).

Tant uns com altres s'han de capturar en el sentit del corrent de l'aigua, mai al contrari.

Desembocadura d'afluent. Els tres trams verds són eixos de marge de riu. Les fletxes indiquen el sentit de restitució dels dos tipus d'element de l'exemple.

Quan apareix una illa fluvial es captura pel marge del llit i també el de l'illa. A més, en aquest cas també es representa l'eix de marge. Els punts rojos són l'inici i final de trams (no es representen).

Desembocadura de canal. En aquest cas, la línia que representa al riu (blau clar) no s'interromp al rebre l'aportació d'un canal. Les línies que definixen el canal (blau obscur) s'han de prolongar fins a connectar amb la línia de riu utilitzant les ferramentes disponibles amb aquesta finalitat en el programari d'edició.


Definició:

Cursos fluvials que habitualment porten aigua i que la seua amplària és superior a 1 mm a l'escala de representació.

Aquest element heretarà el topònim assignat a l'eix del riu i aigües permanents.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID02

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 13

Mètode de Restitució:

Es capturen les dues línies que corresponen amb els marges de l'element en el cas que la separació siga superior a 1 mm a l'escala del mapa. Quan es tracta de cursos fluvials, la digitalització es fa en el sentit del corrent de l'aigua.

Aquest element quedarà interromput quan discórrega davall ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció. En aquests casos, el riu es codificarà com Rius i Aigües Permanents per Marge Ocult.

No es capturarà a la desembocadura d'afluents representats per dos marges, ni a perímetres d'embassaments, preses i molls. Però sí en cas de desembocadures de canals.

L'altitud es capturarà sobre el nivell de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Barranc i Aigües no Permanents

Títol:

Barranc i Aigües no Permanents

Imatge:


El barranc finalitza en un camí. La fletxa mostra el sentit que ha de seguir la restitució.


Definició:

Cursos fluvials que només porten aigua ocasionalment.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID04

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; 0

Mètode de Restitució:

Es capturaran per l'eix sobre el terreny seguint el sentit en el qual fluix l'aigua.

En creuar-se amb una corba de nivell, ho faran per la línia de màxima pendent.

Aquests elements quedaran interromputs al discórrer davall, ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció. En aquests casos, es codificarà com HID06.

L'altitud de l'element es capturarà sobre el terreny.Tipus d'objecte espacial: Rius i Aigües Permanents per Marge Ocult

Títol:

Rius i Aigües Permanents per Marge Ocult

Imatge:


El color groc fa referència a l'element d'aquest full. El verd és riu per marge (HID02), el roig eix de marge (HID23) i el taronja representa el tram ocult d'eix de marge (HID24).

Els punts indiquen els inicis i finals de línia (no es representen).


Definició:

Cursos fluvials que habitualment porten aigua, que la seua amplària és superior a 1 mm a l'escala de representació i que per discórrer davall ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció, queden ocults a la restitució. S'inclouen les illes fluvials.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID05

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà de forma similar a l'element de codi HID02.

Aquest element quedarà interromput quan es codifique com a Rius i Aigües Permanents per Marge.

Aquest element heretarà el topònim assignat a Eix de Riu i Aigües Permanents Ocult.Tipus d'objecte espacial: Barranc i Aigües no Permanents Ocult

Títol:

Barranc i Aigües no Permanents Ocult

Imatge:


La línia groga fa referència a l'element HID06 i la roja a l'element HID04.


Definició:

Cursos fluvials que només porten aigua ocasionalment que per no desaparéixer parcialment o discórrer davall ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció, queden ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID06

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà de forma similar a l'element de codi HID04.

Aquest element quedarà interromput quan es codifique com a Barrancs i Aigües No Permanents.Tipus d'objecte espacial: Rius i Aigües Permanents per Eix

Títol:

Rius i Aigües Permanents per Eix

Imatge:


Només es captura l'eix, ja que l'amplària del riu és inferior a 1 mm a l'escala de representació.

Les línies grogues són riu per eix; les verdes, riu per marge; la roja, eix de marge. Tots els trams s'han de capturar en el sentit en què fluïx l'aigua.


Definició:

Cursos fluvials que habitualment porten aigua i que la seua amplària és inferior a 1 mm a l'escala de representació. S'inclouen les illes fluvials.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID19

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà una línia pel centre de l'element.

Quan es tracta de cursos fluvials, la digitalització es fa en el sentit en el qual fluix l'aigua.

Aquest element quedarà interromput quan discórrega per davall de ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció. En aquests casos, el riu es codificarà com rius i aigües permanents per eix ocult.

En el punt de coincidència amb riu per marge, a causa de l'eixamplament existirà un punt final i inicial de dos eixos.

La cota es capturarà sobre el nivell de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Rius i Aigües Permanents per Eix Ocult

Títol:

Rius i Aigües Permanents per Eix Ocult

Imatge:


La línia groga representa l'element d'aquest full; la verda, és riu per eix; la roja, riu per marge; la blava representa l'eix de marge.


Definició:

Cursos fluvials que habitualment porten aigua i que la seua amplària és inferior a 1 mm a l'escala de representació. S'inclouen les illes fluvials.

També fa referència als trams que servixen de connexió amb els eixos dels següents elements: rius per marge, llit de riu, canals i perímetres d'embassaments. (Vore HID06).

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID20

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà de forma similar a l'element de codi HID19.Tipus d'objecte espacial: Eix de Marge de Riu

Títol:

Eix de Marge de Riu

Imatge:


El tram groc definix l'eix de marge de riu mentre que el verd és riu per marge.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment un riu permanent en dues meitats aproximadament iguals.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID23

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura linealment seguint l'eix del riu permanent en el sentit en què fluïx l'aigua.

No serà necessari representar-lo quan es capture el riu per eix.

La cota ve definida pel nivell de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Eix de Marge de Riu Ocult

Títol:

Eix de Marge de Riu Ocult

Imatge:


L'element d'aquest full s'ha capturat en groc; en roig, l'eix de marge de riu; en verd, el riu permanent; en blau, el riu permanent ocult.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment un riu permanent en dues meitats aproximadament iguals i que per discórrer per davall de ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció, s'hi troba oculta a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID24

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura linealment seguint l'eix del riu permanent en el sentit en què fluïx l'aigua.

No serà necessari representar-lo quan es capture el riu per eix.

La cota ve definida pel nivell de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Rius i Aigües Permanents

Títol:

Rius i Aigües Permanents

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels rius capturats el marge que la seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID29

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments dels rius capturats per marge s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements (HID02), de les línies virtuals en riu (HID25), de les línies coincidents de riu per marge (HID45) i d'aquells elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, aqüeductes, etc.)

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'obtenció dels polígons d'emplenament d'hidrografiaTipus d'objecte espacial: Línia Coincident de Riu per Marge

Títol:

Línia Coincident de Riu per Marge

Imatge:


En l'exemple s'observa una represa del riu (no té entitat d'embassament) on la línia que definix al riu per marge (blau) coincidix amb la presa (verd) i amb un edifici (roig). Per això s'ha capturat la línia coincident de riu per marge (groc) coincidint exactament amb aquests elements.


Definició:

Línia orientada utilitzada a rius i aigües permanents per marge en aquells trams en els quals el seu traçat coincidix amb l'altra entitat amb prioritat major, com són edificacions, carreteres, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID45

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Curs

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

La línia es captura com a continuació de la línia orientada de Rius i Aigües Permanents per Marge coincidint en el seu traçat amb la línia o polígon pertanyent a una altra entitat i amb la mateixa orientació que aquella. Aquesta coincidència haurà de ser exacta a tots els seus vèrtexs utilitzant les ferramentes destinades amb aquesta finalitat.

La captura d'aquest element es realitza a efectes de la posterior obtenció dels polígons d'emplenament dels rius.Tipus d'objecte espacial: Rius i Aigües Permanents Ocult

Títol:

Rius i Aigües Permanents Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de rius i aigües permanents corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID48

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Curs Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments dels rius i aigües permanents s'obtenen a partir dels límits ocults d'aquests elements (HID05), i dels elements que determinen l'existència d'aquests trams ocults (com ponts).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'actualització dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Objecte espacial virtual: Llit Fluvial

Títol:

Llit Fluvial

Definició:

Engloba tipus d'objectes relacionats amb els llits fluvials d'una xarxa de drenatge.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID03 - Llit Fluvial

Nom:

HID07 - Llit Fluvial Ocult

Nom:

HID21 - Eix de Llit Fluvial

Nom:

HID22 - Eix de Llit Fluvial Ocult

Nom:

HID32 - Llit Fluvial Ocult

Nom:

HID46 - Línia Coincident de Llit Fluvial

Nom:

HID50 - Llit Fluvial

Nom:

HID51 - Línia Virtual en Llit Fluvial

Nom:

HID56 - Llit Fluvial Canalitzat

Nom:

HID57 - Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Nom:

HID58 - Llit Fluvial Canalitzat

Nom:

HID59 - Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Nom:

HID60 - Eix de Llit Fluvial Canalitzat

Nom:

HID61 - Eix de Llit Fluvial Canalitzat OcultTipus d'objecte espacial: Llit Fluvial

Títol:

Llit Fluvial

Imatge:


En aquest cas el tram blau definix el llit fluvial. El traçat discontinu en magenta és eix de llit de riu, sempre que no existisca un eix de marge de riu o un riu i aigües permanents per eix.


Definició:

Llit menor d'un curs fluvial, generalment sec, que és ocupat per les aigües en el moment de la crescuda ordinària.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID03

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 2

Mètode de Restitució:

Es captura pels marges del llit o rambla, per on pot arribar a ser inundable, sempre que l'amplària del llit siga superior a 10 metres.

El sentit de captura és el del corrent de l'aigua i la cota es capturarà sobre el terreny.

Quan es represente un riu per on habitualment discorre aigua, també es capturarà el llit si la separació respecte a les línies que definixen el riu és superior a 5 metres.Tipus d'objecte espacial: Llit Fluvial Ocult

Títol:

Llit Fluvial Ocult

Imatge:


La línia groga fa referència l'element HID03, la roja a HID07.


Definició:

Llit menor d'un curs fluvial, generalment sec, per on ocasionalment discorren les aigües d'un curs fluvial i que, per discórrer davall ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció, queden ocults a la restitució.

Es representa per a assegurar la continuïtat de l'entitat.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID07

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura pels suposats marges del llit fluvial i seguint el desnivell del terreny. Se li assignarà la cota del vèrtex de la línia del cabal adjacent.

Quan es represente un riu per on habitualment discorre l'aigua, també es capturarà el llit fluvial si la separació respecte a les línies que definixen el riu, és superior a 1 mil·límetre.

Aquest element quedarà interromput quan es codifique com llit fluvial.Tipus d'objecte espacial: Eix de Llit Fluvial

Títol:

Eix de Llit Fluvial

Imatge:


L'eix de llit fluvial és el tram groc. El verd representa un dels marges que definixen la carretera mentre que el roig és el llit fluvial (segons prioritats).


Definició:

Línia que dividix longitudinalment el llit fluvial en dues meitats aproximadament iguals.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID21

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els eixos es capturen a l'altura de nivell de l'aigua o sobre el terreny si el curs està sec. Són sempre línies orientades i es capturen en el sentit definit per el corrent de les aigües (línies de màxima pendent).

Si a l'interior del llit apareix un curs fluvial que porta aigua de forma habitual no serà necessari capturar aquest element, ja que prevaldrà l'element HID19 o HID23, segons el cas.Tipus d'objecte espacial: Eix de Llit Fluvial Ocult

Títol:

Eix de Llit Fluvial Ocult

Imatge:


La línia groga és l'eix del llit fluvial ocult.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment el llit fluvial en dues meitats aproximadament iguals que per discórrer per davall de ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció, es troba oculta a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID22

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els eixos es capturen a l'altura del nivell de l'aigua o sobre el terreny si el curs està sec. Són sempre línies orientades i es capturen en el sentit definit per el corrent de les aigües (línia de màxima pendent).

Si a l'interior del llit apareix un curs fluvial que porta aigua de forma habitual no serà necessari capturar aquest element, ja que prevaldrà l'element HID19 o HID23, segons el cas.Tipus d'objecte espacial: Llit Fluvial Ocult

Títol:

Llit Fluvial Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels llits fluvials corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID32

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults dels llits fluvials s'obtenen a partir dels límits ocults d'aquests elements (HID07) i dels elements que determinen l'existència d'aquests trams ocults (com ponts).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'actualització dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Línia Coincident de Llit Fluvial

Títol:

Línia Coincident de Llit Fluvial

Imatge:


La línia marró representa el llit fluvial. Com que en un tram coincidix el llit amb un mur de contenció, es captura aquest últim i coincidint de forma exacta amb ell, la línia que coincidix de llit fluvial (al coincidir exactament, a l'exemple només s'aprecia una única línia roja per a ambdós elements).


Definició:

Línia utilitzada als llits fluvials, en aquells trams en el que el seu traçat coincidix amb una altra entitat amb major prioritat, tals com murs, murs de contenció, edificacions, carreteres, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID46

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

La línia es captura pels marges del llit fluvial als trams en els quals el seu traçat coincidix amb el marge d'una altra entitat. Aquesta coincidència haurà de ser exacta en tots els seus vèrtexs, utilitzant les ferramentes destinades amb aquesta finalitat.

La captura d'aquest element es realitza a efectes de la posterior obtenció dels polígons d'emplenament dels llits fluvials.Tipus d'objecte espacial: Llit Fluvial

Títol:

Llit Fluvial

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels llits fluvials que la seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID50

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments dels llits fluvials s'obtenen a partir de les línies que els definixen (HID03), de les línies virtuals en el llit fluvial (HID51) i de les línies coincidents de llit fluvial (HID46).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'obtenció dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Línia Virtual en Llit Fluvial

Títol:

Línia Virtual en el Llit Fluvial

Imatge:


S'han representat diversos elements: el riu (blau), el riu ocult (blau a traços), la línia virtual en riu (verd), el llit fluvial (marró) i la línia virtual en llit fluvial (groc). Com s'observa, aquesta última tanca el llit secundari i dóna continuïtat al principal, utilitzant tants vèrtexs com siga necessari per a que la representació siga correcta.


Definició:

Línia imaginària utilitzada per a tancar a la seua desembocadura els llits fluvials. Es capturarà quan el llit fluvial desemboque al mar, a un llac, a un embassament, a un riu o a un altre llit fluvial.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

HID51

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

HID51

Mètode de Restitució:

En cas de desembocadures, es capturarà una línia recta que unirà els dos nodes de la línia de costa resultants de la seua interrupció per la desembocadura del riu. La coincidència de les coordenades que definixen la línia virtual amb els nodes de la línia de costa haurà de ser perfecta.

Açò mateix serà vàlid per a les desembocadures a llacs i embassaments, sent llavors, la línia que definix el contorn del llac la que patix la interrupció, sent ambdós extrems connectats per la línia virtual.

En cas de desembocadura de l'element a un riu per marge, aquest últim no s'interromp pel que la línia virtual del llit haurà de coincidir de forma exacta amb el marge del riu en aqueix tram (per a que es capturen ambdós elements coincidents HID51 està exempt de prioritat).

Per a la desembocadura d'un llit fluvial en altre, la línia virtual es capturarà de forma que el llit que finalitza en ella siga el menys important, donant continuïtat al llit principal (aquest serà el cas que es done amb major freqüència).

En tots els casos, la cota de captura serà la del terreny.Tipus d'objecte espacial: Llit Fluvial Canalitzat

Títol:

Llit Fluvial Canalitzat

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels llits fluvials canalitzats que la seua finalitat és merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID56

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments dels llits fluvials canalitzats s'obtenen a partir de les línies que els defensen (HID58), de les línies virtuals del llit fluvial (HID51) i de les línies coincidents del llit fluvial (HID46).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'obtenció dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Títol:

Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels llits fluvials canalitzats corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID57

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults dels llits fluvials canalitzats s'obtenen a partir dels límits ocults d'aquests elements (HID59) i dels elements que determinen l'existència d'aquests trams ocults (com ponts).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'obtenció dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Llit Fluvial Canalitzat

Títol:

Llit Fluvial Canalitzat

Imatge:


En aquest cas, el tram groc definix la vorera del llit fluvial canalitzat i els trams en roig discontinu fan referència a l'eix del llit canalitzat del Riu Sec de Betxí.

La línia taronja és llit fluvial per marge i la línia taronja discontinua és eix de llit fluvial (aigües amunt).


Definició:

Construcció a cel obert destinat a la conducció d'un corrent natural d'aigua.

Es diferència de l'element HID03 (Llit Fluvial) en què a aquest, el cabal esporàdic que discorre no està canalitzat.

Es diferència de l'element Canal en què les aigües que discorren per aquest són corrents artificials creats per l'activitat humana.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID58

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura pels marges de la construcció a l'altura d'aquesta.

Aquest element pot quedar interromput per ponts, obres de fàbrica, construccions així com per les comportes dels canals.

Es tracta d'una línia orientada en el sentit del corrent de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Títol:

Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Imatge:


En aquest cas, el tram blau obscur fa referència al llit fluvial canalitzat ocult i el tram en cian continu són els seus corresponents eixos ocults.

El groc definix la vorera del llit fluvial canalitzat i els trams en roig discontinu fan referència a l'eix del llit canalitzat del Riu Sec de Betxí.


Definició:

Construcció a cel obert destinat a la conducció d'un corrent natural d'aigua, que per discórrer per davall de ponts i altres construccions, queda oculta a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID59

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura de la mateixa forma que l'element HID58 (Llit Fluvial canalitzat) i es representa per a donar-li continuïtat quan aquest discorre davall ponts, obres de fàbrica, construccions o comportes.Tipus d'objecte espacial: Eix de Llit Fluvial Canalitzat

Títol:

Eix de Llit Fluvial Canalitzat

Imatge:


L'eix de llit fluvial canalitzat és el tram discontinu en roig. El groc representa les voreres de la construcció mentre que els trams en color taronja són el marge i l'eix del llit fluvial sense canalitzar aigües amunt.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment el llit fluvial canalitzat en dues meitats aproximadament iguals.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID60

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els eixos es capturen a l'altura del nivell de l'aigua o sobre el terreny si el curs està sec. Són sempre línies orientades i es capturen en el sentit definit per el corrent de les aigües (línies de màxima pendent).

Aquest element pot quedar interromput per ponts, obres de fàbrica, construccions així com per les comportes dels canals, que aquest cas, serà continuat amb codificació d'eix de llit fluvial canalitzat ocult.Tipus d'objecte espacial: Eix de Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Títol:

Eix de Llit Fluvial Canalitzat Ocult

Imatge:


La línia cian és l'eix del llit fluvial canalitzat ocult.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment el llit fluvial canalitzat en dues meitats aproximadament iguals i que per discórrer davall ponts, obres de fàbrica, construccions o murs de contenció, es troba oculta a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID61

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Llit Fluvial

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Són sempre línies orientades i es capturen en el sentit definit per el corrent de les aigües.Objecte espacial virtual: Construcció Hidrogràfica

Títol:

Construcció Hidrogràfica

Definició:

Tipus d'objectes vinculats amb l'obtenció, emmagatzemament, explotació o distribució de l'aigua.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID08 - Marge de Canal

Nom:

HID09 - Séquia

Nom:

HID10 - Canal Ocult

Nom:

HID11 - Séquia Oculta

Nom:

HID12 - Piscina

Nom:

HID13 - Bassa de Reg

Nom:

HID14 - Estany

Nom:

HID16 - Perímetre d'Embassament

Nom:

HID17 - Font

Nom:

HID18 - Pou

Nom:

HID27 - Eix de Canal

Nom:

HID28 - Eix de Canal Ocult

Nom:

HID30 - Canal

Nom:

HID31 - Embassament o Presa

Nom:

HID35 - Boca d'Hidrografia

Nom:

HID36 - Assut

Nom:

HID37 - Piscifactoria

Nom:

HID38 - Aljub o Cisterna

Nom:

HID39 - Abeurador

Nom:

HID40 - Dipòsit d'Aigua Descobert

Nom:

HID41 - Dipòsit d'Aigua Cobert

Nom:

HID44 - Línia Coincident d'Embassament

Nom:

HID47 - Canal Ocult

Nom:

HID49 - Embassament o Presa Ocult

Nom:

HID52 - Perímetre d'Embassament Ocult

Nom:

HID64 - Perímetre d'Embassament Màxim

Nom:

HID65 - Eix de Canal Inferior a 5 m d'Amplària

Nom:

HID66 - Eix de Canal Inferior a 5 m d'Amplària Ocult

Nom:

CON33 - Límit de Depuradora

Nom:

CON35 - Dic

Nom:

CON36 - Escullera

Nom:

CON47 - Presa

Nom:

COM41 - Desguàs o CunetaTipus d'objecte espacial: Marge de Canal

Títol:

Marge de Canal

Imatge:


La línia groga representa el marge del canal.


Definició:

Línia que delimita els límits laterals d'un canal.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID08

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura pel seu marge intern.

L'altitud de cada vèrtex correspon a l'altitud de les parets laterals en cada punt que delimiten el canal.Tipus d'objecte espacial: Séquia

Títol:

Séquia

Imatge:


La línia groga representa l'eix de la séquia. La verda és la séquia oculta per un camí.


Definició:

Canal estret menor de 0,5 mm a l'escala de representació.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID09

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà per l'eix de l'element.

Es capturarà per l'eix d'una línia orientada en el sentit del corrent de l'aigua.

Aquest element pot quedar-se interromput per ponts, obres de fàbrica, construccions o comportes.

La cota es capturarà sobre la paret lateral.Tipus d'objecte espacial: Canal Ocult

Títol:

Canal Ocult

Imatge:


La línia groga és el canal ocult utilitzat per a connectar amb el visible (verda). En aquest cas, per a representar-lo es tracen dues línies en el sentit en què fluïx l'aigua.


Definició:

Construcció a cel obert destinada a la conducció d'un corrent artificial d'aigua des de la captació fins al seu destí, que la seua finalitat és el reg dels cultius principalment a més de drenatge o ús industrial, que per discórrer per davall ponts o altres construccions, queden ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID10

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà de la mateixa forma que el canal i es representarà per a donar-li continuïtat quan aquest discórrega per davall ponts, obres de fàbrica, construccions o comportes.Tipus d'objecte espacial: Séquia Oculta

Títol:

Séquia Oculta

Imatge:


La línia groga és séquia ocult mentre que la verda representa la séquia visible.

La línia groga fa referència al HID11 (tram de connexió), la blava és riu per marge, la roja és eix de riu i la verda és séquia. La línia marró fa referència a l'element HID11 quan passa per davall d'un camí.


Definició:

Canal estret menor de 0,5 mm a l'escala de representació i ocult a la restitució. També fa referència als trams que servixen de connexió amb els eixos dels següents elements: rius per marge, llits de riu, canals i perímetre d'embassament (vore HID06).

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID11

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà de la mateixa forma que la séquia i es representarà per a donar-li continuïtat quan aquest discórrega per davall ponts, obres de fàbrica, construccions o comportes.Tipus d'objecte espacial: Piscina

Títol:

Piscina

Imatge:


La captura de la piscina no sempre es presenta com un polígon regular.

El polígon groc representa la piscina mentre que els verds són casetes. Per la prioritat d'aquests dos elements, si coincidiren planimètricament, es representarien ambdós.

Sovint, la piscina s'hi troba en una plataforma delimitada per altres elements com vorera, filat, mur o tàpia, etc.

Les piscines situades en els terrats s'han capturat amb color groc.


Definició:

Estany artificial utilitzat per a banyar-se o nadar.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID12

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà com un polígon delimitat pel contorn interior de la construcció.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats de l'element, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

L'altitud es capturarà sobre la construcció.

Existixen casos especials en què les piscines no es troben sobre el terreny sinó sobre una edificació o construcció (per exemple en un terrat). Tanmateix, açò no representa cap modificació pel que fa a la forma de capturar.Tipus d'objecte espacial: Bassa de Reg

Títol:

Bassa de Reg

Imatge:


Ambdues basses es capturen pel contorn de la construcció i no pel límit de l'aigua.


Definició:

Recinte d'obra o de terra dissenyat per a contenir aigua per al reg, ús industrial o consum humà o animal. S'inclouen a aquest apartat les piscifactories.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID13

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà com un polígon delimitat pel contorn interior de la construcció (no pel límit de l'aigua).

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats de l'element, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

L'altitud es capturarà sobre l'obra o el terreny del contorn.Tipus d'objecte espacial: Estany

Títol:

Estany

Imatge:


Estany en parc.

Estany en camp de golf.


Definició:

Recinte d'obra o de terra dissenyat per a contenir l'aigua amb finalitats ornamentals o d'esbarjo. Situat generalment a parcs, jardins, camps de golf, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID14

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà com un polígon delimitat pel contorn interior de l'element.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats de l'element, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

La cota es captura sobre la construcció o sobre el terreny, segons el cas.Tipus d'objecte espacial: Perímetre d'Embassament

Títol:

Perímetre d'Embassament

Imatge:


La línia que definix el perímetre d'embassament s'interromp en la presa.

La línia groga representa el perímetre de l'embassament fins que passa a ser riu permanent per marge (verd).

Per a donar continuïtat als rius és necessari definir la línia d'eix de marge (roja) fins i tot als embassaments.

Per a aconseguir la continuïtat del perímetre d'embassament a efectes de la posterior obtenció dels polígons d'emplenament, en aquests casos es capturarà la línia virtual en riu (HID25, no representada) que unirà els dos extrems "penjats" del perímetre d'embassament.


Definició:

Extensió d'aigua retinguda de forma artificial. També s'inclouen les illes que poden existir a l'interior dels embassaments.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID16

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 11

Mètode de Restitució:

Es capturarà pel límit de l'aigua.

Quan coincidisca amb la presa, la línia no es duplica. El perímetre de l'embassament en aquest tram es representarà mitjançant la Línia Coincident d'Embassament (HID44).

La línia que definix el perímetre d'embassament s'interromp quan en ell desemboca un riu per marge.

La cota és constant i ve definida pel nivell de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Font

Títol:

Font

Imatge:Definició:

Construcció proveïda d'una o més canelles o altres elements per a l'eixida d'aigua, així com qualsevol tipus de deu o font natural.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID17

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn de la font sempre que la seua superfície a escala siga superior a 0,4 mm2. En cas contrari, no es captura.

La cota es captura sobre la construcció, o sobre el terreny en cas de deus.Tipus d'objecte espacial: Pou

Títol:

Pou

Imatge:Definició:

Construcció dissenyada per a l'extracció d'aigües subterrànies.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

HID18

Origen BBDD:

CV05HidroPuntual, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Quan siga un pou d'amplària superior a 0,5 mm a l'escala de representació, es capturarà com un polígon de grossor 1 pel contorn de l'obra construïda. En cas contrari, es capturarà com un punt amb grossor 4 en el centre de l'element.

La cota es captura sobre la construcció.Tipus d'objecte espacial: Eix de Canal

Títol:

Eix de Canal

Imatge:


La línia groga corresponent a l'Eix de Canal (HID27). La línia blava correspon al Marge de Canal (HID08).


Definició:

Línia que dividix longitudinalment un canal en dues meitats aproximadament iguals.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID27

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà sols quan el canal es represente per marge, és a dir, quan la seua amplària siga superior a 1 mm a l'escala de representació.

Es tracta d'una línia orientada en el sentit del corrent de l'aigua.

Aquest element pot quedar interromput per ponts, obres de fàbrica, construccions així com per les comportes dels canals, que en aquest cas serà continuat amb codificació d'eix de canal ocult.

La cota de l'eix es captura sobre l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Eix de Canal Ocult

Títol:

Eix de Canal Ocult

Imatge:


S'ha capturat en blau l'eix de canal i en roig l'eix de canal ocult al seu pas per davall d'una obra de fàbrica.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment un canal en dues meitats aproximadament iguals al seu pas davall ponts, obres de fàbrica, tall per dics, etc.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID28

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura en els mateixos casos que l'Eix de Canal (HID27) i es representa per a donar-li continuïtat al canal quan discorre davall ponts, obres de fàbrica, construccions o comportes. Dit d'altra forma, eix que s'hi troba amb dics que per tindre amplària impedisquen la connexió entre els trams anterior i posterior de l'eix central de canal.

El sentit de captura serà aquell en el qual fluïsca l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Canal

Títol:

Canal

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament de canals que té una finalitat merament estètica orientada a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID30

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments dels canals s'obtenen a partir dels límits d'aquests elements (HID08), de les Línies Virtuals en Canal (HID26) i d'aquells elements que determinen l'existència de trams ocults (ponts, preses, etc.)

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'obtenció dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Embassament o Presa

Títol:

Embassament o Presa

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels embassaments o preses que té una finalitat merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID31

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments dels embassaments s'obtenen a partir del seu perímetre (HID16), de les Línies Virtuals de Riu (HID25), que són les que indiquen l'inici de l'embassament i de les Línies Coincidents d'Embassament o Presa (HID44).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'obtenció dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Boca d'Hidrografia

Títol:

Boca d'Hidrografia

Imatge:Definició:

Assenyala el tram de corrent d'aigua que es fa subterrani i del qual es desconeix el seu traçat.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

HID35

Origen BBDD:

CV05HidroPuntual

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representa com a element puntual.

Les seues coordenades coincidiran amb les coordenades de l'últim vèrtex del corrent que es fa subterrani.Tipus d'objecte espacial: Assut

Títol:

Assut

Imatge:


La línia taronja representa l'assut. Les blaves corresponen a altres elements presents als rius.


Definició:

Presa o mur d'escassa altura construït a un curs fluvial per a desviar l'aigua per al reg, laminar el cabal o altres usos de forma que l'aigua desborde a la seua part superior.

No s'inclouen ni els dics ni les preses, les quals posseïxen la seua pròpia codificació.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia, Polígon

Codi:

HID36

Origen BBDD:

CV05ConsLineales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Depenent de la grandària de l'assut es representarà com a element lineal o poligonal. Si la grossor de l'assut és major de 0,6 mm a escala, es representarà el perímetre mitjançant un polígon.Tipus d'objecte espacial: Piscifactoria

Títol:

Piscifactoria

Imatge:


S'ha representat el límit del recinte amb una línia roja.


Definició:

Explotació dedicada a la cria de peixos que contindrà a l'interior del recinte construccions, piscines i altres equipaments.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID37

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de les instal·lacions de la piscifactoria. Com es tracta d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es capturarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal. Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Aljub o Cisterna

Títol:

Aljub o Cisterna

Imatge:


La línia roja representa l'aljub o cisterna.


Definició:

Dipòsit natural subterrani on s'arreplega i es conserva l'aigua provinent de la pluja o la portada des d'un riu o deu.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID38

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn de l'element sempre que la seua superfície a escala siga superior a 0,4 mm2. En cas contrari, no es captura.Tipus d'objecte espacial: Abeurador

Títol:

Abeurador

Imatge:Definició:

Recinte d'aigua construït amb la finalitat de donar a beure al bestiar.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

HID39

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn de l'element sempre que la seua superfície a escala siga superior a 0,4 mm2.

En cas contrari, s'entén que no té representació a escala i, per tant, es representarà mitjançant un punt al seu centre amb una grossor de 4.Tipus d'objecte espacial: Dipòsit d'Aigua Descobert

Títol:

Dipòsit d'Aigua Descobert

Imatge:Definició:

Lloc situat sobre el terreny destinat al emmagatzemament d'aigua. Aquest s'hi troba a la intempèrie. S'inclouen els decantadors de les depuradores.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

HID40

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn de l'element sempre que la seua superfície a escala siga superior a 0,4 mm2.

En cas contrari, s'entén que no té representació a escala i, per tant, es representarà mitjançant un punt al seu centre amb una grossor de 4.

La cota es capturarà sobre la construcció.Tipus d'objecte espacial: Dipòsit d'Aigua Cobert

Títol:

Dipòsit d'Aigua Cobert

Imatge:Definició:

Lloc situat sobre el terreny destinat al emmagatzemament d'aigua. Aquesta s'hi troba coberta per un sostre.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt, Polígon

Codi:

HID41

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales, CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura mitjançant un polígon seguint el contorn de l'element sempre que la seua superfície a escala siga superior a 0,4 mm2.

En cas contrari, s'entén que no té representació a escala i, per tant, es representarà mitjançant un punt al seu centre amb una grossor de 4.

La cota es capturarà sobre la construcció.Tipus d'objecte espacial: Línia Coincident d'Embassament

Títol:

Línia Coincident d'Embassament

Imatge:


La línia que definix el perímetre de la presa (roig) coincidix amb la línia coincident d'embassament (blau).

Aquesta, al mateix temps connectarà perfectament amb els extrems del perímetre d'embassament (groc). D'aquesta manera, junt amb la línia virtual en riu que indica l'inici de l'embassament, podrà determinar-se a la fase d'edició cartogràfica el polígon d'emplenament.


Definició:

Línia que pertany a la vorera o contorn de l'embassament i que coincidix amb la vorera de la presa.

Mitjançant aquesta línia, la superfície d'embassament queda completament tancada a l'unir-la amb el Perímetre d'Embassament i la Línia Virtual en Riu amb vista a posteriors operacions d'emplenament.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID44

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

La línia es capturarà coincident de forma exacta amb el perímetre de la presa, pont, mur o construcció utilitzada per a embassar les aigües.

Com es tracta d'un element exempt de prioritat, es representarà sempre tant ell com la resta d'elements amb què coincidisca (en aquest cas amb la presa, pont o mur).

És important que la coincidència entre ambdós elements siga exacta per a evitar incongruències amb els polígons d'emplenament determinats amb posterioritat.Tipus d'objecte espacial: Canal Ocult

Títol:

Canal Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels canals corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID47

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults dels canals s'obtindran a partir dels límits ocults d'aquests elements (HID10) i dels elements que determinen l'existència d'aquests trams ocults (com ponts).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'actualització dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Embassament o Presa Ocult

Títol:

Embassament o Presa Ocult

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament dels embassaments corresponent a aquells trams ocults a la restitució.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID49

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Els emplenaments ocults dels embassaments s'obtindran a partir del Perímetre d'Embassament Ocult (HID52) i dels elements que determinen l'existència d'aquests trams ocults (com ponts).

Vegeu les indicacions recollides a l'Annex III: Especificacions per a l'actualització dels polígons d'emplenament d'hidrografia.Tipus d'objecte espacial: Perímetre d'Embassament Ocult

Títol:

Perímetre d'Embassament Ocult

Imatge:


S'ha capturat el perímetre d'embassament en blau i el perímetre d'embassament ocult en groc.


Definició:

Porció del límit d'embassament que queda ocult a la restitució. També s'inclouen les illes que poden existir a l'interior dels embassaments.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID52

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 14

Mètode de Restitució:

Es captura pel límit de l'aigua.

En el supòsit que el tram ocult del perímetre d'embassament coincidira amb la presa, es capturaria aquest últim element. A més, el perímetre de l'embassament en aquest tram es representarà mitjançant la Línia Coincident d'Embassament (HID44).

La cota és constant i ve definida pel nivell teòric de l'aigua en funció de les cotes de perímetre visible.Tipus d'objecte espacial: Perímetre d'Embassament Màxim

Títol:

Perímetre d'Embassament Màxim

Imatge:


La línia roja representa el perímetre màxim de l'embassament.


Definició:

Línia que representa el perímetre d'un embassament quan la seua capacitat és màxima.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID64

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 11

Mètode de Restitució:

Es captura per les marques en el terreny que denoten que el nivell de l'aigua ha arribat fins ací.

Quan coincidix amb la presa, aquest no es duplica. El perímetre de l'embassament màxim en aquest tram es representarà mitjançant la línia coincident d'embassament (HID44).

La línia que definix el perímetre de l'embassament màxim s'interromp quan en ell desemboca un riu per marge.

La cota és constant i ve definida per la capacitat màxima de l'embassament.Tipus d'objecte espacial: Eix de Canal Inferior a 5 m d'Amplària.

Títol:

Eix de Canal Inferior a 5 m d'Amplària

Imatge:


La línia blava representa l'eix de canal menor de 5 metres i la línia roja representa l'eix de canal menor de 5 metres ocult.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment un canal en dues meitats aproximadament iguals. L'amplària del canal que representa s'hi troba entre els 2,5 i 5 m.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID65

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà només quan el canal es represente sense marge, és a dir, quan la seua amplària siga menor a 1 mm a l'escala de representació.

Es tracta d'una línia orientada en el sentit del corrent de l'aigua.

Aquest element pot quedar interromput per ponts, obres de fàbrica, construccions així com per les comportes dels canals, que en aquest cas serà continuat amb codificació d'Eix de Canal Inferior a 5 m d'Amplària Ocult.Tipus d'objecte espacial: Eix de Canal Inferior a 5 m d'Amplària Ocult

Títol:

Eix de Canal menor de 5 m d'Amplària Ocult

Imatge:


La línia blava representa l'eix de canal menor de 5 metres i la línia roja representa l'eix de canal menor de 5 metres ocult.


Definició:

Línia que dividix longitudinalment un canal en dues meitats aproximadament iguals al seu pas davall ponts, obres de fàbrica, tall per dics, etc. L'amplària del canal ocult que representa s'hi troba entre els 2,5 m i els 5 m.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID66

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura en els mateixos casos que l'Eix de Canal Inferior a 5 m d'Amplària i es representa per a donar-li continuïtat al canal quan discorre davall ponts, obres de fàbrica, construccions, o comportes, o dit d'altra forma, quan l'eix s'hi trobe amb dics que, per tindre amplària, impedixen la connexió entre els trams anterior i posterior de l'eix de canal.

El sentit de captura serà aquell en què fluïx l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Límit de Depuradora

Títol:

Límit de Depuradora

Imatge:


Es capturaran els elements que definixen el perímetre de la depuradora i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen. El color groc representa el límit (CON33) i el morat són els decantadors (HID40).


Definició:

Límit que definix les instal·lacions destinades a depurar les aigües.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON33

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de l'estació depuradora. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Dic

Títol:

Dic

Imatge:Definició:

Mur artificial construït per a contenir la força de les aigües o de l'onatge. No s'inclouen les preses, ports, molls o dics d'escullera que tenen codificació pròpia.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON35

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

En els casos en què l'amplària del dic no supere els 0,5 mm a l'escala de representació, es capturarà com una única línia per eix de la construcció.Tipus d'objecte espacial: Escullera

Títol:

Escullera

Imatge:Definició:

Mur o dic artificial construït, normalment per blocs de formigó o roques de granit, fet per a contenir la força de les aigües o de l'onatge.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

CON36

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 12

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

En els casos en què l'amplària del dic no supere els 0,5 mm a l'escala de representació, es capturarà com una única línia per eix de la construcció.

En els casos els quals es trobe en el recinte d'una zona portuària (CON37), només es representarà l'emplenament. Així, la línia d'escullera només serà representada en els casos en què l'escullera es trobe individualitzada i no associada a un altre element (CON37).Tipus d'objecte espacial: Presa

Títol:

Presa

Imatge:


El groc representa la presa i el verd els murs de contenció.

Només es codifica com presa el seu contorn mentre que els sobreeixidors i torres d'admissió (groc), les carreteres (verd), murs de contenció (roig), passarel·la (negre), etc. porten la seua pròpia codificació.


Definició:

Construcció destinada a la contenció de les aigües d'un riu, riera o canal per al seu embassament. S'inclouen en aquesta definició totes les construccions que formen part de la mateixa presa com són: sobreeixidors, torres d'admissió, etc. No s'inclouen ni els dics ni els assuts, ja que posseïxen la seua pròpia codificació.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON47

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la màxima que aconseguix la construcció a aquest punt.

Els elements construïts damunt de la mateixa presa com carreteres, casetes, murs de contenció, etc. es representaran conforme les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Desguàs o Cuneta

Títol:

Desguàs o Cuneta

Imatge:


S'ha capturat l'autopista en negre i el desguàs o cuneta en groc.


Definició:

Construcció longitudinal generalment situada al costat i paral·lela a les vies de comunicació amb la missió de recollir i canalitzar l'aigua de pluja.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM41

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Construcció Hidrogràfica

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 6

Mètode de Restitució:

Es captura pel seu eix sempre que aquest s'hi trobe almenys, a mig mil·límetre del límit de la carretera a l'escala de representació. Si no és així, es considera que ambdues línies coincidixen, i per tant, sols es representa la carretera, ja que la seua prioritat és superior a la del desguàs o cuneta.

Per a aquest tipus d'elements no s'exigix continuïtat, motiu pel qual es tallarà en aquelles zones en què deixe de ser visible (al passar davall ponts) o coincidisca amb altres elements de prioritat superior (murs de contenció, murs o tàpies, etc.)Objecte espacial virtual: Llac o Llacuna

Títol:

Llac o Llacuna

Definició:

Acumulació permanent d'aigua que no arriba a tindre l'extensió suficient per a denominar-se mar. S'inclouen les illes.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID15 - Llac o LlacunaTipus d'objecte espacial: Llac o Llacuna

Títol:

Llac o Llacuna

Imatge:


Es captura la vorera i l'illa.


Definició:

Acumulació permanent d'aigua que no arriba a tindre l'extensió suficient com per a denominar-se mar. S'inclouen les illes.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID15

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Llac o Llacuna

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura com un polígon pel límit de l'aigua, capturant-se també com polígons independents les illes que puguen existir.

La cota és constant i definida pel nivell de l'aigua.Objecte espacial virtual: Illa

Títol:

Illa

Definició:

Porció de terra envoltada completament per aigua.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID33 - Illa Fluvial

Nom:

HID34 - Illa MarítimaTipus d'objecte espacial: Illa Fluvial

Títol:

Illa Fluvial

Imatge:


Exemples d'Illes Fluvials en un riu (línies grogues). Les línies blaves representen altres elements que poden trobar-se en un riu.


Definició:

Contorn natural que definix una porció de terra situada dins d'un curs fluvial. Correspon a la línia d'intersecció del terreny amb la superfície del nivell de l'aigua.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID33

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Illa

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 14

Mètode de Restitució:

L'altitud es capturarà sobre el nivell de l'aigua.

Les dimensions a partir de les quals es representarà com entitat illa seran una àrea de 625 m2 o un ample mínim de 25 m.Tipus d'objecte espacial: Illa Marítima

Títol:

Illa Marítima

Imatge:


La línia groga representa el límit de l'Illa Marítima y la roja representa el Port o Moll (CON37)


Definició:

Correspon a la línia d'intersecció del terreny amb la superfície del nivell del mar definida pel nivell de plenamar.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID34

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Illa

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 13

Mètode de Restitució:

La cota de tota la línia d'illa marítima és constant i igual a zero.

Les dimensions a partir de les quals es representarà com entitat illa seran una àrea de 625 m2 o un ample mínim de 25 m.Objecte espacial virtual: Mar

Títol:

Mar

Definició:

Massa d'aigua de gran extensió.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID53 - MarTipus d'objecte espacial: Mar

Títol:

Mar

Imatge:


Definició:

Element d'emplenament a les zones de mar que té una finalitat merament estètica per a la representació final de la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

HID53

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Mar

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

No requerix captura, ja que es tracta d'un element obtingut a partir de processos d'edició. Tanmateix, la seua delimitació vindrà determinada per la línia de costa i els seus possibles canvis.Objecte espacial virtual: Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Títol:

Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Definició:

Eixos que tenen la finalitat de mantenir la continuïtat topològica en les capes d'hidrografia.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID25 - Línia Virtual en Riu

Nom:

HID26 - Línia Virtual en Canal

Nom:

HID54 - Eix de Connexió Virtual d'Hidrografia

Nom:

HID55 - Eix Virtual en Barranc

Nom:

HID62 - Línia Virtual en Llit Fluvial CanalitzatTipus d'objecte espacial: Línia Virtual en Riu

Títol:

Línia Virtual en Riu

Imatge:


Desembocadura al mar: la línia virtual s'ha representat en color groc; la línia de costa en blau clar; el riu per marge en blau obscur i l'escullera en roig.

Desembocadura en un llac: la línia virtual s'ha representat en color groc; el riu per marge en blau clar i el perímetre del llac en blau obscur. En roig s'han representat les línies virtuals en canal (vore HID26).

Desembocadura en un riu: la línia virtual s'ha representat en color groc; el riu per marge en blau obscur; en roig s'ha representat l'eix de marge de riu.

Determinació del començament de l'embassament: com s'observa la línia virtual de riu (groc) no està formada únicament per dos vèrtexs, sinó que se li assigna un traçat curvilini que tanca de forma més estètica la superfície de l'embassament. Connectarà de forma exacta amb els nodes finals de les línies de riu per marge (blau) i amb el perímetre d'embassament (roig), que al mateix temps també connecten de forma exacta entre si.


Definició:

Línia imaginària utilitzada per a tancar, a la seua desembocadura, els rius representats per marge. Es capturarà quan el riu desemboque al mar, a un llac, a un embassament o a un altre riu.

Així mateix, s'utilitzarà per a determinar el començament dels embassaments, establint la diferenciació entre el riu i la cua de l'embassament.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

HID25

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

En cas de desembocadures, es capturarà una línia recta que unirà els dos nodes de la línia de costa resultants de la seua interrupció per la desembocadura del riu. La coincidència de les coordenades que definixen la línia virtual amb els nodes de la línia de costa haurà de ser perfecta (vore exemple 1).

Açò mateix serà vàlid per a les desembocadures a llacs i embassaments sent, doncs, la línia que definix el contorn del llac la que patix la interrupció, sent ambdós extrems connectats per la línia virtual (exemple 2).

Per a la desembocadura d'un riu a un altre, la línia virtual es capturarà de forma que el riu que finalitze en ella siga el menys important, donant continuïtat al riu principal (exemple 3).

En cas de començaments d'embassament, per raons estètiques, la línia virtual en riu no convé que tinga únicament dos vèrtexs, sinó els necessaris per a que la transició riu/embassament siga el més gradual possible (vore exemple 4). No resulta fàcil determinar la separació entre el riu i la cua de l'embassament, però és absolutament necessari per a la posterior fase d'obtenció de polígons d'emplenament d'hidrografia.

En tots els casos, la cota de captura serà la de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Línia Virtual en Canal

Títol:

Línia Virtual en Canal

Imatge:


S'han capturat les línies virtuals de canal en groc (vore detalls); la línia de costa en verd; els canals en blau clar; el canal ocult en roig; l'embarcador en negre i el llac en blau obscur.

S'han representat les línies virtuals en groc; els canals en blau clar i el llac en blau obscur.


Definició:

Línia imaginària creada per a tancar els canals a la seua desembocadura i per a tancar les superfícies hidrogràfiques procedents de canals quan aquests vénen representats pels seus marges, permetent distingir cursos d'aigua diferents.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

HID26

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà quan el canal desemboque al mar, a un llac o a un embassament. Es capturarà a les unions entre canals. No es capturarà quan el canal desemboque a un riu (vore HID02).

Es representarà mitjançant una línia recta que unirà el node inicial coincident amb la coordenada de tancament d'un dels marges, i el node final coincident amb la coordenada de tancament de l'altre marge de l'entitat que es pretén tancar. Per a la perfecta coincidència de les coordenades que definixen la línia virtual, s'utilitzaran les ferramentes amb aquesta finalitat.

La cota de captura serà la de l'aigua.Tipus d'objecte espacial: Eix de Connexió Virtual d'Hidrografia

Títol:

Eix de Connexió Virtual d'Hidrografia

Imatge:

Aquest element hereta el topònim assignat a l'element capturat des de restitució.

Definició:

Línia virtual d'eixos d'hidrografia obtinguda a partir de la generació d'un Model Digital d'Elevacions, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat i la connexió entre els eixos dels fenòmens d'hidrografia, quan la captura des de restitució d'aquests elements no és possible.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID54

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; 0

Mètode de Restitució:

Obtingut a partir d'un MDE aplicant algoritmes de càlcul que permeten la delineació de línies divisòries d'aigües.Tipus d'objecte espacial: Eix Virtual en Barranc

Títol:

Eix Virtual en Barranc

Imatge:


Aquest element hereta el topònim assignat a l'element capturat des de restitució.


Definició:

Línia imaginària d'eix de barranc que permet assegurar la continuïtat i la connexió entre els eixos dels barrancs i els elements hidrogràfics amb doble marge.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

HID55

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es representarà mitjançant una línia recta que unirà els nodes de vèrtex final de l'eix de barranc amb un vèrtex de l'eix del fenomen hidrogràfic amb doble marge.Tipus d'objecte espacial: Línia Virtual en Llit Fluvial Canalitzat

Títol:

Línia Virtual en Llit Fluvial Canalitzat

Imatge:


La línia taronja es correspon amb la línia virtual en llit fluvial canalitzat (HID62). La roja correspon amb HID60, la blava amb HID58, la groga amb HID61 i la verda amb HID59.


Definició:

Línia imaginària creada per a tancar els llits fluvials canalitzats a la seua desembocadura i per a tancar les superfícies hidrogràfiques procedents dels llits fluvials canalitzats, permetent distingir cursos d'aigua diferents.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

HID62

Origen BBDD:

CV05HidroLineal

Hereu de:

Eixos de Connexió Virtuals en Hidrografia

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà quan el llit fluvial canalitzat desemboque al mar, a un llac, a un embassament, a un altre llit fluvial canalitzat o sense canalitzar, ...

Es capturarà la línia imaginària que distingisca cursos d'aigua diferents, de forma que hi haja separació entre ells.

Es representarà mitjançant una línia recta que unirà el node inicial coincident amb la coordenada de tancament d'un o més marges, i el node final coincident amb la coordenada de tancament de l'altre marge de l'entitat que es pretén tancar. Per a la perfecta coincidència de les coordenades que definixen la línia virtual s'utilitzaran les ferramentes existents amb aquesta finalitat.

La cota de captura serà la de l'aigua.Objecte espacial virtual: Línia de Costa

Títol:

Línia de Costa

Definició:

Contorn natural que determina el nivell de plenamar. Inclou els continents.

Hereu de:

Hidrografia

Hereus:

Nom:

HID01 - Línia de CostaTipus d'objecte espacial: Línia de Costa

Títol:

Línia de Costa

Imatge:


Línia de costa en platja.

La línia blava representa la línia de costa que acaba en la línia del port (Roig - CON37).

Aquest és un cas de desembocadura on s'ajunten la línia de costa amb l'escullera. Per tant, aquesta línia no presenta continuïtat. Quan la desembocadura de rius o canals tinguen una representació inferior a 5 mm i no existisca escullera, la línia de costa es capturarà com a contínua.


Definició:

Contorn natural que determina el nivell de plenamar. Inclou els continents.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

HID01

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Línia de Costa

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 12

Mètode de Restitució:

No es representa a la desembocadura de rius i canals, ni tampoc a ports ni esculleres. Es captura a platges, zones rocoses i desembocadures de barrancs i rambles.

Com es deduïx de la seua prioritat, no cal que tinga continuïtat però sí que ha d'estar connectada a aquells elements que la interrompen. Igualment han de connectar-se entre si els diferents trams de línia de costa que es capturen

La cota de tota la línia de costa és constant i igual a zero.

Grup virtual: Límits

Títol:

Límits

Definició:

Elements imaginaris que separen espais físics atenent a criteris previament estipulats.

Hereus:

Nom:

Parc NaturalObjecte espacial virtual: Parc Natural

Títol:

Parc Natural

Definició:

Espai natural protegit mitjançant una figura legal.

Hereu de:

Límits

Hereus:

Nom:

LIM04 - Parc NaturalTipus d'objecte espacial: Parc Natural

Títol:

Parc Natural

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp, i per damunt d'ells, el límit del mateix que, per no estar exempt de prioritat, es capturarà sempre, sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen.


Definició:

Límit que definix el terreny declarat com a parc natural.

Abstracte:

True

Geometria:

Polígon

Codi:

LIM04

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Parc Natural

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es proporcionarà una cobertura de parcs naturals que delimitarà les zones del parc mitjançant un polígon tancat. Les diferents entitats existents dins del parc sí seran representades.

La cota es capturarà sobre el terreny.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.

Grup virtual: Orografia

Títol:

Orografia

Definició:

Objectes espacials que representen elements i formes del relleu.

Hereus:

Nom:

Corba de Nivell

Nom:

Cota Altimètrica

Nom:

Línia de TrencamentObjecte espacial virtual: Corba de Nivell

Títol:

Corba de Nivell

Definició:

Línia que unix punts que tenen la mateixa altitud sobre el nivell del mar, donant una informació gràfica de la morfologia del terreny, però que no representa cap element topogràfic.

Hereu de:

Orografia

Hereus:

Nom:

ORO04 - Corba de Nivell

Nom:

ORO05 - Corba de Nivell Directora

Nom:

ORO06 - Corba de Nivell Interpolada

Nom:

ORO07 - Corba de Nivell de Depressió

Nom:

ORO10 - Corba de Nivell de Depressió Directora

Nom:

ORO17 - Corba de Nivell de Batimètrica

Nom:

ORO21 - Corba de Nivell Batimètrica Mestra

Nom:

ORO22 - Corba de Nivell en Nuclis Urbans

Nom:

ORO23 - Corba de Nivell Directora en Nuclis Urbans

Nom:

ORO25 - Corba de Nivell Interpolada en Nuclis UrbansTipus d'objecte espacial: Corba de Nivell

Títol:

Corba de Nivell

Imatge:


Les corbes de nivell normals s'han capturat en color groc. Les corbes directores en color marró.


Definició:

Línia que unix punts que tenen la mateixa altitud sobre el nivell del mar, donant una informació gràfica de la morfologia del terreny, però que no representa cap element topogràfic.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO04

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituiran de forma contínua, sempre en el mateix sentit i de forma que no es creuen ni entre elles, ni una corba sobre si mateixa (bucle).

L'altitud de les corbes de nivell serà múltiple de 5 m, exceptuant aquelles que coincidisquen amb la cota de la Corba de Nivell Directora (25 m i els seus múltiples).

L'àrea mínima delimitada per una corba de nivell serà d'1 mm2 a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Corba de Nivell Directora

Títol:

Corba de Nivell Directora

Imatge:


Les corbes de nivell directores s'han capturat en color groc. La resta de corbes, en color marró.


Definició:

Cadascuna de les corbes de nivell que són destacades (generalment amb un traç més gruix) a intervals d'altitud fixos adoptats convencionalment, amb la finalitat de facilitar la interpretació de la morfologia del terreny.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO05

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituiran de forma contínua, sempre en el mateix sentit i de forma que no es creuen ni entre elles, ni una corba sobre si mateixa (bucle).

L'altitud de les corbes de nivell serà múltiple de 25 m o qualsevol múltiple seu.

L'àrea mínima delimitada per una corba de nivell serà d'1 mm2 a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Corba de Nivell Interpolada

Títol:

Corba de Nivell Interpolada

Imatge:


Ja que entre les dues corbes de nivell hi ha una distància horitzontal de més de 1000 m, s'ha capturat la corba interpolada en color groc i línia discontinua.


Definició:

Corbes de nivell que s'introduïxen en aquelles zones molt planes, on la distància horitzontal entre corbes de nivell a interval de 5 m supera els 1.000 m. Aquestes corbes interpolades es capturen entre dues corbes de nivell normals, sent la diferència d'altitud respecte a elles de 2,5 m.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO06

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituiran de forma contínua, sempre en el mateix sentit i de forma que no es creuen ni entre elles, ni una corba sobre si mateixa (bucle).

L'altitud de les corbes interpolades serà múltiple de 2,5 m, exceptuant aquelles que coincidisquen amb la cota de la Corba de Nivell normal o Directora.

L'àrea mínima delimitada per una corba de nivell serà d'1 mm2 a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Corba de Nivell de Depressió

Títol:

Corba de Nivell de Depressió

Imatge:


Les corbes de depressió s'han capturat en color groc.

La corba de depressió s'ha capturat en color groc. Observeu que s'han capturat en el sentit adequat per a que els segments transversals a les línies queden cap a l'interior de la corba.


Definició:

Corba de nivell situada a una zona on el terreny està afonat respecte al seu voltant.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

ORO07

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituiran de forma contínua, sempre en el mateix sentit i de forma que no es creuen ni entre elles, ni una corba sobre si mateixa (bucle). A més, el sentit serà tal que els segments transversals a la línia queden cap a l'interior de la corba de depressió.

L'altitud de les corbes de nivell serà múltiple de 5 m.

L'àrea mínima delimitada per una corba de nivell serà d'1 mm2 a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Corba de Nivell de Depressió Directora

Títol:

Corba de Nivell de Depressió Directora

Imatge:


La Roja representa la Corba de Nivell de Depressió Directora (ORO05). La línia Verda representa la Corba de Nivell Genèrica (ORO04) i la línia blava representa la Corba de Nivell de Depressió (ORO07).


Definició:

Cadascuna de les corbes de nivell situades a una zona on el terreny està afonat respecte a les regions dels voltants que són destacades (generalment amb un traç més gruix) a intervals d'altitud fixos adoptats convencionalment, amb la finalitat de facilitar la interpretació de la morfologia del terreny.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO10

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituiran de forma contínua, sempre en el mateix sentit i de forma que no es creuen ni entre elles, ni una corba sobre si mateixa (bucle). A més, el sentit serà tal que els segments transversals a la línia queden cap a l'interior de la corba de depressió.

L'altitud de les corbes de nivell serà múltiple de 25 m o qualsevol múltiple seu.Tipus d'objecte espacial: Corba de Nivell Batimètrica

Títol:

Corba de Nivell Batimètrica

Imatge:


Definició:

Línia imaginària que unix dos punts amb la mateixa profunditat respecte al nivell mitjà del mar, utilitzada per a representar el relleu submarí.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO17

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituiran de forma contínua, sempre en el mateix sentit i de forma que no es creuen ni entre elles, ni una corba sobre si mateixa (bucle).

L'àrea mínima delimitada per una corba de nivell serà d'1 mm2 a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Corba de Nivell Batimètrica Mestra

Títol:

Corba de Nivell Batimètrica Mestra

Imatge:


Definició:

Línia imaginària que unix dos punts amb la mateixa profunditat respecte al nivell mitjà del mar, utilitzada per a representar el relleu submarí.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO21

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es restituiran de forma contínua, sempre en el mateix sentit i de forma que no es creuen ni entre elles, ni una corba sobre si mateixa (bucle).

L'àrea mínima delimitada per una corba de nivell serà d'1 mm2 a l'escala de representació.Tipus d'objecte espacial: Corba de Nivell en Nuclis Urbans

Títol:

Corba de Nivell en Nuclis Urbans

Imatge:


Definició:

És el mateix element descrit al full ORO04, en els casos particulars de nuclis urbans, on les corbes de nivell són obtingudes a partir de la generació d'un Model Digital d'Elevacions, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat i connexió entre les corbes de nivell capturades des de restitució.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO22

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Interpolades a partir d'un MDTTipus d'objecte espacial: Corba de Nivell Directora en Nuclis Urbans

Títol:

Corba de Nivell Directora en Nuclis Urbans

Imatge:


Definició:

És el mateix element descrit al full ORO05, en els casos particulars de nuclis urbans, on les corbes de nivell directores són obtingudes a partir de la generació d'un Model Digital d'Elevacions, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat i connexió entre les corbes de nivell directores capturades des de restitució.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO23

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Interpolades a partir d'un MDTTipus d'objecte espacial: Corba de Nivell Interpolada en Nuclis Urbans

Títol:

Corba de Nivell Interpolada en Nuclis Urbans

Imatge:


Definició:

És el mateix element descrit al full ORO06, quan es necessita representar dins dels nuclis urbans.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO25

Origen BBDD:

CV05OrogCurvas

Hereu de:

Corba de Nivell

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Interpolada a partir d'un MDT.Objecte espacial virtual: Cota Altimètrica

Títol:

Cota Altimètrica

Definició:

Punt sobre el terreny del qual s'ha obtingut la seua altitud.

Hereu de:

Orografia

Hereus:

Nom:

ORO01 - Punt de Cota Representable

Nom:

ORO11 - Punt de Cota de Muntanya No Representable

Nom:

ORO12 - Punt de Cota de Serral Representable

Nom:

ORO13 - Punt de Cota de Serral No Representable

Nom:

ORO14 - Punt de Cota de Depressió Representable

Nom:

ORO15 - Punt de Cota de Depressió No Representable

Nom:

ORO18 - Punt de Cota de Muntanya Representable

Nom:

ORO19 - Punt de Cota No Representable

Nom:

ORO20 - Punt de Cota en Construcció ElevadaTipus d'objecte espacial: Punt de Cota Representable

Títol:

Punt de Cota Representable

Imatge:


Els punts de cota representables s'han capturat en roig. Es localitzen en places importants i encreuaments de carrers principals.

Observeu que en una de les places s'han capturat punts representables en els dos jardins existents i per això, el punt de cota existent en l'encreuament entre els dos carrers més amples (situat en la mateixa plaça) ja no s'ha capturat com a punt representable sinó com no representable per a evitar d'aquesta manera, l'aglomeració de punts de cota en la representació final del mapa.

Els punts de cota no representables s'han capturat en groc, localitzats en encreuaments de carrers secundaris (totes aquelles on no s'han capturat punts de cota representables), solars, etc.

Els punts de cota representables s'han capturat en roig. Són els següents: un a l'encreuament de carreteres, un altre al costat de les edificacions singulars de la part superior esquerra, i la resta de punts imprescindibles per a definir de forma succinta l'orografia. D'altra banda, els punts grocs són punts de cota no representables.

Noteu que en zones de cultius els punts de cota que determinen la forma del terreny es localitzen preferentment en les parcel·les de major superfície.

NOTA: en ambdós exemples, encara que no s'hagen representat, s'han d'associar al punt els textos de les cotes i el seu punt d'inserció coincidirà amb el punt de cota en qüestió.


Definició:

Punt sobre el terreny del qual s'ha obtingut la seua altitud i que per la seua naturalesa es representa a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO01

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran punts de cota representables a les confluències de cursos fluvials representats per marge, encreuaments de carreteres o de carrers principals, places urbanes d'entitat i zones d'extracció. En qualsevol cas, es col·locaran les cotes absolutament imprescindibles per a definir de forma succinta l'altimetria del terreny, sent la densitat dels punts agafats variable en funció del terreny: seran necessàries més cotes a una zona escarpada que a les zones planes.

Encara que complisquen els requeriments anteriors, passaran a considerar-se punts de cota no representables els que donen lloc a conflictes de superposició entre cotes o amb altres elements geogràfics.

A vies de comunicació, a més d'en els encreuaments de dues carreteres, es col·locaran punts representables als canvis pronunciats de pendent i entrades a túnels.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.

La cota es capturarà sobre el terreny.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota de Muntanya No Representable

Títol:

Punt de Cota de Muntanya No Representable

Imatge:


S'han capturat els punts de cota de muntanya no representables en groc. Es tracta dels pics secundaris de la serra.

Els pics representables s'han capturat en roig, els serrals representables en blau i els no representables en violeta.


Definició:

Punt sobre el terreny el qual definix un punt de cota màxim relatiu respecte als punts situats al seu voltant, que formen part de la línia divisòria d'aigües i que per la seua naturalesa no té la categoria de representable a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO11

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran als pics secundaris de les crestes de les serres. A més, s'agafaran com a punts de muntanya no representables aquells que per la seua naturalesa haurien de ser representables però que donen lloc a conflictes de superposició amb les etiquetes de cota.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota de Serral Representable

Títol:

Punt de Cota de Serral Representable

Imatge:


Els serrals representables s'han capturat en blau. Es tracta de serrals que, encara que no discorren per ells cap carretera ni cap camí, són principals dins de la serra a la qual pertanyen.

Els serrals no representables s'han capturat en violeta, els pics representables en roig i els no representables en groc.


Definició:

Punt sobre el terreny entre dues corbes (còncava i convexa) el qual definix un punt de cota mínim relatiu a una línia divisòria d'aigües i que per la seua naturalesa es representa a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO12

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran punts de cota a serrals, siguen o no ports de muntanya.

En cas de crestes de serres, es col·locaran cotes representables als principals serrals, sempre tenint en compte que els punts que donen lloc a conflictes de superposició entre les etiquetes de cota passaran a considerar-se punts de cota no representables.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex II, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota de Serral No Representable

Títol:

Punt de Cota de Serral No Representable

Imatge:


S'han capturat els serrals no representables en violeta. Es tracta d'un serral pel qual, per descomptat, no passa cap carretera ni cap camí, i és secundari en la serra la qual s'hi troba.

Els serrals representables s'han capturat en blau, els pics representables en roig i els no representables en groc.


Definició:

Punt sobre el terreny entre dues corbes (còncava i convexa) el qual definix un punt de cota mínim relatiu a una línia divisòria d'aigües i que per la seua naturalesa no té la categoria de representable a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO13

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran als serrals secundaris de les crestes de les serres. A més, s'agafaran com a punts de serral no representables aquells que per la seua naturalesa haurien de ser representables però que donen lloc a conflictes de superposició amb les etiquetes de cota.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota de Depressió Representable

Títol:

Punt de Cota de Depressió Representable

Imatge:


S'han capturat en roig el punt de cota de depressió representable en el lloc de menor cota. En aquest cas, al ser una depressió d'un únic mínim relatiu només s'han capturat un d'aquests punts.

La resta de punts per a definir perfectament l'orografia deprimida de l'entorn seran no representables i s'han capturat en groc.


Definició:

Punt sobre el terreny a zones de depressió que definix un punt de cota mínim relatiu respecte als dels punts del seu voltant i que per la seua naturalesa es representa a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO14

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locarà als llocs de menor cota a zones de depressió.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota de Depressió No Representable

Títol:

Punt de Cota de Depressió No Representable

Imatge:


Els punts de cota de depressió no representables s'han capturat en groc. Corresponen a tots aquells punts necessaris per a definir perfectament (junt amb el punt o punts representables) l'orografia deprimida de l'entorn. En aquest cas, al ser una depressió d'un únic mínim relatiu, només s'ha capturat un punt de depressió representable (en color roig).


Definició:

Punt sobre el terreny a zones de depressió que definix un punt de cota mínim relatiu respecte als dels punts del seu voltant i que per la seua naturalesa no té la categoria de representable a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO15

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran a les zones de depressió de forma que, junt amb els punts de cota de depressió representables, definixen amb suficient claredat, la naturalesa deprimida del terreny. A més, s'agafaran com a punts de depressió no representable aquells que per la seua naturalesa haurien de ser representables però que donen lloc a conflictes de superposició entre les etiquetes de cota.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota de Muntanya Representable

Títol:

Punt de Cota de Muntanya Representable

Imatge:


Els punts de cota de muntanya representables s'han capturat en roig. Es tracta dels pics principals de la serra.

Els pics no representables s'han capturat en groc, els serrals en blau i els no representables en violeta.


Definició:

Punt sobre el terreny que definix un punt de cota màxim relatiu respecte als situats al seu voltant, el qual forma part de la línia divisòria d'aigües i que per la seua naturalesa es representa a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO18

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran punts de cota a pics o tossals.

En cas de crestes de serres, es col·locaran cotes representables als principals pics que les definixen, sempre tenint en compte que els punts que donen lloc a conflictes de superposició entre les etiquetes de cota, passaran a considerar-se punts de cota no representables.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota no Representable

Títol:

Punt de Cota No Representable

Imatge:


Els punts de cota no representables s'han capturat en groc.

Per cada punt capturat sobre el pont, s'ha capturat un altre no representable sobre el terreny per a determinar l'altitud de la construcció sobre les tres carreteres i el barranc que discorre per davall del pont. En ponts xicotets serà suficient amb capturar un punt (un representable dalt i un altre no representable baix), però en cas de grans ponts com el de lexemple, es capturaran tantes cotes com carreteres, rius, barrancs, etc. discórreguen davall d'ell.

Al llarg de les carreteres s'han capturat punts no representables cada 2 cm a l'escala de representació.

Així mateix, es capturen tants punts no representables com siga necessari per a (junt amb els representables) definir suficientment l'altimetria del terreny.

Noteu que en zones de cultiu, els punts de cota que determinen la forma del terreny es localitzen preferentment en les parcel·les de major superfície, havent hagut en totes elles un punt de cota no representable (sempre que per les característiques del terreny no convinga més que siga representable).

NOTA: En ambdós exemples, encara que no s'hagen representat, han d'associar-se al punt els textos de les cotes que el seu punt d'inserció coincidirà amb el punt de cota en qüestió.


Definició:

Punt sobre el terreny o construcció del qual s'obté la seua altitud i que per la seua naturalesa no té la categoria de representable a l'eixida cartogràfica final.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO19

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran punts de cota no representables a places urbanes d'escassa entitat, encreuaments de carrers secundaris o de carreteres amb altres vies de comunicació de rang inferior, esplanades, solars, pistes esportives i parcel·les rústiques de gran extensió. En qualsevol cas, es col·locaran les cotes necessàries per a, junt amb les cotes representables, definir suficientment l'altimetria del terreny, sent la densitat dels punts agafats variable en funció del terreny: seran necesssàries més cotes en una zona escarpada que en terrenys plans.

En el cas dels ponts, s'agafarà d'una banda un punt en la seua part superior central i d'altra banda a la superfície de l'aigua o del terreny que passe per davall d'ell, el més prop possible de la construcció, sent el primer d'ells representable mentre que sols el segon serà no representable.

A vies de comunicació, a més dels punts representables especificats a la fitxa ORO01 es col·locaran com a mínim cada 2 cm a l'escala de representació al llarg de l'eix.

Seran també punts de cota no representables els que, encara complint amb els requeriments dels punts representables, donen lloc a conflictes de superposició entre cotes o amb altres elements geogràfics.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.

La cota es capturarà sobre el terreny o construcció.Tipus d'objecte espacial: Punt de Cota en Construcció Elevada

Títol:

Punt de Cota en Construcció Elevada

Imatge:


Els punts de cota en construcció elevada s'han capturat en roig: quatre al llarg del pont coincidint amb les carreteres i el barranc que passen per davall d'ell, i la resta de punts imprescindibles per a definir de forma succinta l'orografia. D'altra banda, els punts grocs són punts de cota no representables.

Observeu que per cada punt capturat sobre el pont, s'ha capturat un altre no representable sobre el terreny per a determinar l'altitud de la construcció sobre les tres carreteres i el barranc que discorren per davall del pont. En ponts xicotets serà suficient amb capturar un punt (un representable dalt i un altre no representable baix), però en cas de grans ponts com de l'exemple, es capturaran tantes cotes com carreteres, rius, barrancs, etc. discorren per davall d'ell.

NOTA: han d'associar-se al punt, els textos de les cotes i el seu punt d'inserció coincidirà amb el punt de cota en qüestió.


Definició:

Punt situat sobre edificacions o estructures elevades sobre el nivell del terreny del qual es coneix la seua altitud.

Abstracte:

True

Geometria:

Punt

Codi:

ORO20

Origen BBDD:

CV05OrogPuntual

Hereu de:

Cota Altimètrica

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es col·locaran punts de cota representables en ponts, molls, fumerals, preses i altres construccions d'interés, en els quals resulte interessant destacar la seua diferència de cota respecte al terreny que l'envolta.

En el cas dels ponts, s'agafarà, d'una banda, un punt en la seua part superior central i, d'altra banda, a la superfície de l'aigua o del terreny que passe per davall d'ell, el més prop possible de la construcció, sent el primer d'ells representable mentre que sols el segon serà no representable.

Associat al punt es col·loca un text indicatiu de la cota la qual correspon amb el punt en qüestió. La seua codificació s'especifica a l'Annex I, resultant especialment important que el punt d'inserció del text coincidisca amb el punt que representa el punt de cota.

La cota es capturarà sobre la construcció.

Objecte espacial virtual: Línia de Trencament

Títol:

Línia de Trencament

Definició:

Línia que representa un canvi abrupte en el nivell del terreny.

Hereu de:

Orografia

Hereus:

Nom:

ORO02 - Desmunt

Nom:

ORO03 - Terraplé

Nom:

ORO09 - Línia de Penya-Segat

Nom:

ORO16 - Línia d'escarpatTipus d'objecte espacial: Desmunt

Títol:

Desmunt

Imatge:


La línia groga és el cap del talús del desmunt. Els xicotets trams verds fan referència a l'estil de línia del desmunt. És imprescindible que la línia del talús estiga correctament orientada per a que el resultat final coincidisca amb el que es mostra.

El tram roig pertany a un dels marges de la carretera.


Definició:

Línia que representa el cap d'un talús a un desmunt de terreny.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO02

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Línia de Trencament

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 9

Mètode de Restitució:

Es captura només la línia que definix el cap del talús.

L'altitud es capturarà sobre el terreny.

A causa de les prioritats, quan aquest element coincidix amb un mur de contenció, prevaldrà aquest últim.Tipus d'objecte espacial: Terraplé

Títol:

Terraplé

Imatge:


El tram groc representa el peu del talús en terraplé. En el costat esquerre, aquest coincidix amb el camí, per tant, no es captura.

La línia ha d'estar orientada correctament per a que es visualitze com a la imatge (amb els trams verds orientats cap al terreny terraplenat).


Definició:

Línia que representa el peu de talús a un terreny terraplenat.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia Orientada

Codi:

ORO03

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Línia de Trencament

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 9

Mètode de Restitució:

Es captura només la línia que definix el peu del talús.

L'altitud es capturarà sobre el terreny.

A causa de les prioritats, quan aquest element coincidix amb un mur de contenció prevaldrà aquest últim.Tipus d'objecte espacial: Línia de Penya-Segat

Títol:

Línia de Penya-Segat

Imatge:Definició:

Línia virtual on s'interromp la continuïtat de les corbes de nivell per a representar aquelles zones verticals o subverticals de roca que formen un precipici a la zona límit terrestre davant el mar.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO09

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Línia de Trencament

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà la línia coincidint amb el cantó del terreny del bloc superior que impedix la visió del terreny situat per davall.

La cota de captura serà generalment variable, coincidint amb la que aquest cantó pren a cada punt que el definix.Tipus d'objecte espacial: Línia d'Escarpat

Títol:

Línia d'Escarpat

Imatge:


Exemples de línies d'escarpat.


Definició:

Línia virtual localitzada on s'interromp la continuïtat de les corbes de nivell. Es dóna generalment a zones de muntanya molt abruptes. Concretament on existixen formacions rocoses les quals un bloc superior oculta part del terreny situat a un nivell inferior.

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

ORO16

Origen BBDD:

OrogLineas

Hereu de:

Línia de Trencament

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà la línia coincidint amb el cantó del terreny del bloc superior que impedix la visió del terreny situat per davall.

La cota de captura serà generalment variable, coincidint amb la que aquest cantó pren a cada punt que el definix.

Grup virtual: Toponímia

Títol:

Toponímia

Definició:

Identificació de llocs geogràfics amb mots específics.

Hereus:

Nom:

ToponímiaObjecte espacial virtual: Toponímia

Títol:

Toponímia

Definició:

Identificació de llocs geogràfics amb mots específics.

Hereu de:

Toponímia

Hereus:

Nom:

TOP01 - Polígon Virtual de Toponímia

Nom:

TOP02 - Topònim

Nom:

TOP03 - Línia Virtual de ToponímiaTipus d'objecte espacial: Polígon Virtual de Toponímia

Títol:

Polígon Virtual de Toponímia

Imatge:


La captura del polígon virtual de toponímia s'ha realitzat en color groc. Per tractar-se d'un element exempt de complir les lleis de prioritat, es capturarà el punt que definix el perímetre i sobre ell, coincidint totalment o parcialment, ja que és suficient amb capturar el contorn bàsic amb la finalitat de localitzar en el seu interior, el punt d'inserció del topònim, el polígon virtual de toponímia. Al seu interior s'inclouen totes les instal·lacions del col·legi.

Aquest seria un dels casos en què no seria necessari capturar el polígon virtual de toponímia, ja que existix la codificació límit del poliesportiu (CON54, capturat en groc) que delimita el polígon tancat que el seu interior s'ha de posar el punt d'inserció del topònim. Els casos en què és necessari o no el polígon virtual de toponímia s'especifiquen a l'annex I, apartat 2.


Definició:

Línia tancada imaginaria que definix el perímetre d'aquells elements geogràfics superficials que deuen tindre topònim associat i no estan formats per un únic edifici (vore Annex I). Generalment es tracta d'entitats de contorn ben definides per murs, tanques, filats, etc.

Abstracte:

True

Geometria:

Polígon

Codi:

TOP01

Origen BBDD:

CV05TopoPoligonal

Hereu de:

Toponímia

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

No s'exigix la captura d'aquest fenomen. La informació toponímica s'extraurà de forma automàtica a partir del Nomenclàtor de Toponímia de l'ICV.

Vegeu les indicacions recollides en l'Annex I: Especificacions per a l'actualització de la toponímia.Tipus d'objecte espacial: Topònim

Títol:

Topònim

Imatge:


Exemples de toponímia puntual.


Definició:

Text associat a un element geogràfic, donant-li nom. Pot ser de caràcter general o de caràcter especial.

Abstracte:

True

Geometria:

Text

Codi:

TOP02

Origen BBDD:

CV05TopoPuntual

Hereu de:

Toponímia

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

No s'exigix la captura d'aquest fenomen. La informació toponímica s'extraurà de forma automàtica a partir del Nomenclàtor de Toponímia de l'ICV.

Vegeu les indicacions recollides en l'Annex I: Especificacions per a l'actualització de la toponímia.Tipus d'objecte espacial: Línia Virtual de Toponímia

Títol:

Línia Virtual de Toponímia

Imatge:


En negre poden vore's de la sèrie CV10 i en roig la línia virtual de toponímia que discorre aproximadament sobre la divisòria definint l'orientació principal de la serra. El topònim associat s'ha capturat en verd.


Definició:

Línia imaginaria que definix l'orientació i extensió d'aquells elements o accidents geogràfics que obligadament tenen topònim associat (Vore Annex I).

Abstracte:

True

Geometria:

Línia

Codi:

TOP03

Origen BBDD:

CV05TopoLineal

Hereu de:

Toponímia

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

No s'exigix la captura d'aquest fenomen. La informació toponímica s'extraurà de forma automàtica a partir del Nomenclàtor de Toponímia de l'ICV.

Vegeu les indicacions recollides en l'Annex I: Especificacions per a l'actualització de la toponímia.

Grup virtual: Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Títol:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Definició:

Definició d'usos per a parcel·les definides al territori i d'altres terrenys no parcel·lats.

Hereus:

Nom:

Explotació Agrícola

Nom:

Erm

Nom:

Bosc

Nom:

Matollar

Nom:

Prats i Herbassars

Nom:

Tallafoc

Nom:

Zones Rocoses i Tarteres

Nom:

Platja

Nom:

Escullera

Nom:

Zones Humides Continentals

Nom:

Sòl No Pavimentat

Nom:

Ús residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Nom:

Límit Parcel·la RústicaObjecte espacial virtual: Explotació Agrícola

Títol:

Explotació Agrícola

Definició:

Parcel·les de terreny destinades a ser cultivades a la fi d'obtenir, generalment, un rendiment econòmic.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL03 - Terra de Labor en Secà

Nom:

CUL04 - Terra de Labor en Regadiu

Nom:

CUL05 - Arrossars

Nom:

CUL06 - Fruiters de Secà o Regadiu Extensiu

Nom:

CUL07 - Fruiters de Regadiu Intensiu

Nom:

CUL08 - Oliveres

Nom:

CUL09 - Hivernacles

Nom:

CUL22 - Vinyers

Nom:

CON17 - Construcció HivernacleTipus d'objecte espacial: Terra de Labor en Secà

Títol:

Terra de Labor en Secà

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL03

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Terra de Labor en Regadiu

Títol:

Terra de Labor en Regadiu

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL04

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Arrossars

Títol:

Arrossars

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL05

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Fruiters en Secà o Regadiu Extensiu

Títol:

Fruiters en Secà o Regadiu Extensiu

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL06

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Fruiters en Regadiu Intensiu

Títol:

Fruiters en Regadiu Intensiu

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL07

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Oliveres

Títol:

Oliveres

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL08

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Hivernacle

Títol:

Hivernacle

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL09

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Vinyers

Títol:

Vinyers

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL22

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Construcció Hivernacle

Títol:

Construcció Hivernacle

Imatge:Definició:

Construcció lleugera i coberta, amb parets o sense elles, preparada per a cultivar plantes amb les condicions idònies per al seu ràpid desenrotllament. Es distingixen per la seua coberta translúcida.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON17

Origen BBDD:

CV05ConsPoligonales

Hereu de:

Explotació Agrícola

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

La cota de cada vèrtex serà la mateixa que aconseguix l'edifici a aquesta altura.Objecte espacial virtual: Erm

Títol:

Erm

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL10 - Erm. Sense CultivarTipus d'objecte espacial: Erm. Sense Cultivar

Títol:

Erm. Sense Cultivar

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL10

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Erm

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Bosc

Títol:

Bosc

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL11 - Bosc Dens

Nom:

CUL12 - Bosc ClarTipus d'objecte espacial: Bosc Dens

Títol:

Bosc Dens

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL11

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Bosc

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Tipus d'objecte espacial: Bosc Clar

Títol:

Bosc Clar

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL12

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Bosc

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Matollar

Títol:

Matollar

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL13 - MatollarTipus d'objecte espacial: Matollar

Títol:

Matollar

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL13

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Matollar

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Prats i Herbassars

Títol:

Prats i Herbassars

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL14 - Prats i HerbassarsTipus d'objecte espacial: Prats i Herbassars

Títol:

Prats i Herbassars

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL14

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Prats i Herbassars

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Tallafoc

Títol:

Tallafoc

Definició:

Zona de terreny que es deixa sense vegetació, tant a la zona de cultius com a zona de boscos, amb la finalitat d'evitar la propagació del foc en cas d'incendi. Contempla la banda i l'eix del tallafoc.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

VEG02 - Tallafoc

Nom:

VEG11 - Eix de Tallafoc

Nom:

CUL15 - TallafocTipus d'objecte espacial: Tallafoc

Títol:

Tallafoc

Imatge:


Els trams grocs representen el tallafoc.


Definició:

Banda ampla de terreny que es deixa sense vegetació, tant a la zona de cultius com a boscos, amb la finalitat d'evitar la propagació del foc en cas d'incendi.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

VEG02

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Tallafoc

Prioritat ; Prioritat Interna:

2 ; 2

Mètode de Restitució:

S'arrepleguen pels dos marges del tallafoc si les prioritats ho permeten.

La cota es captura sobre el terreny.Tipus d'objecte espacial: Eix de Tallafoc

Títol:

Eix de Tallafoc

Imatge:


La línia verda representa el tallafoc (VEG02) i la roja l'eix del tallafoc (VEG11)


Definició:

Línia que dividix longitudinalment en dues meitats aproximadament la banda ampla de terreny que es deixa sense vegetació, tant en zona de cultius com de boscos, amb la finalitat d'evitar la propagació del foc en cas d'incendi.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

VEG11

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Tallafoc

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura l'eix del tallafoc si les prioritats ho permeten.

La cota es captura sobre el terreny.Tipus d'objecte espacial: Tallafoc

Títol:

Tallafoc

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL15

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Tallafoc

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Zones Rocoses i Tarteres

Títol:

Zones Rocoses i Tarteres

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL16 - Zones Rocoses i TarteresTipus d'objecte espacial: Zones Rocoses i Tarteres

Títol:

Zones Rocoses i Tarteres

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL16

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Zones Rocoses i Tarteres

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Platja

Títol:

Platja

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL17 - PlatjaTipus d'objecte espacial: Platja

Títol:

Platja

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL17

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Platja

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Escullera

Títol:

Escullera

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL18 - EsculleraTipus d'objecte espacial: Escullera

Títol:

Escullera

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL18

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Escullera

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Zones Humides Continentals

Títol:

Zones Humides Continentals

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL19 - Zones Humides ContinentalsTipus d'objecte espacial: Zones Humides Continentals

Títol:

Zones Humides Continentals

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL19

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Zones Humides Continentals

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Sòl No Pavimentat

Títol:

Sòl No Pavimentat

Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CUL24 - Sòl No PavimentatTipus d'objecte espacial: Sòl No Pavimentat

Títol:

Sòl No Pavimentat

Imatge:


Definició:

Taca de cultiu resultant del procés d'emplenament de cultius efectuat a partir dels elements delimitadors d'aquests.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CUL24

Origen BBDD:

CV05UsosCarreteras

Hereu de:

Sòl No Pavimentat

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

A partir de tots els elements susceptibles de delimitar cultius, s'han de realitzar els processos cartogràfics oportuns que establisquen els polígons tancats definits per aquests elements. En funció de l'etiqueta de cultiu que continga cadascun d'aquests polígons se'ls assignarà una codificació o una altra segons s'especifica als fulls corresponents als emplenaments de cultius.Objecte espacial virtual: Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Títol:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Definició:

Parcel·les destinades a la residència, a albergar activitats productives o a oferir servicis.

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

CON20 - Límit de Camp de Tir

Nom:

CON29 - Límit d'Escombrera

Nom:

CON30 - Límit de Mina

Nom:

CON31 - Límit d'Instal·lacions d'Oci

Nom:

CON32 - Límit de Camp de Golf

Nom:

CON34 - Límit de Zona Censurada

Nom:

CON48 - Límit de Càmping

Nom:

CON54 - Límit de Poliesportiu

Nom:

CON55 - Límit de Terreny Urbà

Nom:

CON78 - Límit de Pedrera

Nom:

CON79 - Límit de Gravera

Nom:

CON80 - Límit d'Urbanització

Nom:

CON82 - Límit de Polígon Industrial

Nom:

CON85 - Límit de Cementeri

Nom:

CON89 - Límit de Circuit

Nom:

CON94 - Límit d'Educació o Docència

Nom:

CON100 - Recinte Hospitalari

Nom:

CON101 - Límit d'Estació Ferroviària

Nom:

CON103 - Límit de Centre comercial

Nom:

COM36 - Límit de Parcel·la Urbana en Construcció

Nom:

VEG04 - Salina

Nom:

VEG10 - Zona de SalinesTipus d'objecte espacial: Límit de Camp de Tir

Títol:

Límit de Camp de Tir

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidixen. A més, els elements continguts en el seu interior es capturen amb les codificacions característiques de cadascun. Així, s'ha representat la carretera asfaltada en negre, la glorieta en morat, el límit d'esplanada asfaltada en blau, l'edificació en roig i les voreres en gris.


Definició:

Límit que definix el lloc habilitat per a practicar les diferents modalitats de l'esport de tir.

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el seu perímetre.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON20

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del camp. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Escombrera

Títol:

Límit d'Escombrera

Imatge:


S'ha capturat el límit en groc però, ja que es tracta d'un element exempt de prioritat, també s'hauran de capturar els filats i els límits de camí que el definixen.


Definició:

Límit que definix el lloc on s'aboquen fem, enderrocs o deixalles.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON29

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Per tractar-se d'un element exempt de prioritat es capturarà el límit i també els elements cartogràfics que, en el seu cas, el definisquen, tinga la prioritat que tinga, ja que aquest límit està eximit de complir la llei de prioritats.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Mina

Títol:

Límit de Mina

Imatge:


Si en algun dels trams del límit aquest coincidix amb algun altre element (murs, filats, etc.) hauran de prendre's tots dos, atés que el límit està exempt de complir la llei de prioritats.


Definició:

Límit que definix l'excavació a cel obert i les instal·lacions destinades a l'extracció de minerals.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON30

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Per tractar-se d'un element exempt de prioritat es capturarà el límit i també els elements cartogràfics que, en el seu cas, el definisquen, tinga la prioritat que tinga, ja que aquest límit està eximit de complir la llei de prioritats.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Instal·lacions d'Oci

Títol:

Límit d'Instal·lacions d'Oci

Imatge:


Es capturarà el mur que envolta les instal·lacions d'esbarjo i per damunt d'ell el límit, que per estar exempt de prioritat, es capturarà sempre sense contemplar les prioritats dels elements que amb ell coincidixen.


Definició:

Límit que definix aquells llocs destinats a l'oci i l'esplai com parcs temàtics, parcs aquàtics, pistes de karts, etc. Normalment el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el seu perímetre.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Codi:

CON31

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de les instal·lacions d'oci. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Camp de Golf

Títol:

Límit de Camp de Golf

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidixen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a la pràctica del golf.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON32

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del camp. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Zona Censurada

Títol:

Límit de Zona Censurada

Imatge:


Definició:

Límit que definix una extensió de terreny que ha de ser exclosa de la restitució per interessos estratègics o militars.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON34

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

No ha d'aparéixer cap element dins d'aquesta zona i els adjacents arribaran fins aquesta línia existint la corresponent connectivitat.Tipus d'objecte espacial: Límit de Càmping

Títol:

Límit de Càmping

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidixen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a viure a l'aire lliure amb tendes de campanya o caravanes.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON48

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del càmping.

Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, tanca de vegetació, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats si la tinguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Poliesportiu

Títol:

Límit de Poliesportiu

Imatge:


Es capturaran els elements que envolten el poliesportiu (murs, filats, etc. capturats en magenta) i per damunt d'ell, el límit (en groc), que per estar exempt de prioritat, es capturarà sempre sense contemplar les prioritats dels elements que amb ell coincidixen. Els camps d'esports s'han capturat en negre, les edificacions en roig i les piscines en blau.


Definició:

Límit que definix els llocs destinats a la pràctica esportiva, siga de titularitat pública o privada, identificables per la concentració de pistes destinades a diferents esports, piscines, incloent-hi pavellons. Queden excloses les pistes pertanyents a edificis d'apartaments, urbanitzacions, xalets, etc. per no aconseguir la categoria de poliesportiu.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON54

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del poliesportiu. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturarà tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Terreny Urbà

Títol:

Límit de Terreny Urbà

Imatge:Definició:

Límit que definix el perímetre d'un nucli urbà, incloent-hi totes aquelles zones que siguen considerades com a urbanes, exceptuant els polígons industrials i urbanitzacions que seran definits amb un límit propi.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON55

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

És possible que el límit coincidisca, almenys en part, amb edificis, voreres, camins, etc. En aquest cas, al tractar-se el límit de terreny urbà d'un perímetre exempt de prioritat, es capturarà, tant els elements esmentats que definixen el perímetre, com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Com a cas específic, és necessari apuntar la importància d'aquest element a l'hora d'obtenir els polígons d'emplenament de les vies de comunicació: a causa que aquests no s'han de capturar a l'interior de les zones urbanes, el límit actuarà també de límit d'emplenament de les carreteres. Així, al capturar el límit de la zona urbana, caldrà tindre en especial ccompte que aquells trams que talle carreteres o camins, siguen perpendiculars a aquests de forma que la representació de la via de comunicació siga correcta des del punt de vista estètic.Tipus d'objecte espacial: Límit de Pedrera

Títol:

Límit de Pedrera

Imatge:


Si en algun dels trams del límit aquest coincidix amb algun altre element (murs, filats, etc.) hauran de prendre's tots dos, atés que el límit està exempt de complir la llei de prioritats.


Definició:

Límit que definix l'excavació a cel obert i les instal·lacions destinades a l'extracció de pedra, greda o una altra substància anàloga per a obres vàries.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON78

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Per tractar-se d'un element exempt de prioritat es capturarà el límit i també els elements cartogràfics que en el seu cas el definisquen, tinga la prioritat que tinga, ja que aquest límit està eximit de complir la llei de prioritats.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Gravera

Títol:

Límit de Gravera

Imatge:


Si en algun dels trams del límit aquest coincidix amb algun altre element (murs, filats, etc.) hauran de prendre's tots dos, atés que el límit està exempt de complir la llei de prioritats.

En la imatge s'han capturat els camins interiors no asfaltats, el límit de gravera amb línia negra i les edificacions interiors.


Definició:

Límit que definix l'excavació a cel obert i les instal·lacions destinades a l'extracció de grava.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON79

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Per tractar-se d'un element exempt de prioritat es capturarà el límit i també els elements cartogràfics que, en el seu cas, el definisquen, tinga la prioritat que tinga, ja que aquest límit està eximit de complir la llei de prioritats.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Urbanització

Títol:

Límit d'Urbanització

Imatge:


Les línies roges delimiten diferents parcel·les en una zona d'urbanització.


Definició:

Límit que definix zones urbanitzades destinades a ús residencial de baixa densitat, normalment aïllades del nucli urbà principal.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON80

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

És possible que el límit coincidisca, almenys en part, amb edificis, voreres, camins, etc. En aquest cas, al tractar-se el límit de terreny urbà d'un perímetre exempt de prioritat, es capturarà, tant els elements esmentats que definixen el perímetre, com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements existents de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Polígon Industrial

Títol:

Límit de Polígon Industrial

Imatge:


La línia roja delimita diferents espais industrials al voltant d'un nucli urbà.


Definició:

Límit que definix aquells llocs compostos per naus i equipaments destinats a ús industrial.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON82

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

És possible que el límit coincidisca, almenys en part, amb edificis, voreres, camins, etc. En aquest cas, al tractar-se el límit de terreny urbà d'un perímetre exempt de prioritat, es capturarà, tant els elements esmentats que definixen el perímetre, com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements existents de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Cementeri

Títol:

Límit de Cementeri

Imatge:Definició:

Límit que definix el lloc destinat a enterrar cadàvers.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON85

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de les instal·lacions del cementeri. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit propi.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Circuit

Títol:

Límit de Circuit

Imatge:


S'ha capturat en color ris la pista de competició; en groc el límit de circuit (CON89), i en roig els edificis pertanyents a les dites instal·lacions.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a carreres d'automòbils, motos i bicicletes.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON89

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre del circuit. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit propi.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Educació o Docència

Títol:

Límit d'Educació o Docència

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidisquen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a l'ensenyament.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON94

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre d'educació o docència. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, etc.) com el límit propi.

Es dibuixarà la línia que delimita el recinte, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Recinte Hospitalari

Títol:

Recinte Hospitalari

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidixen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat per a l'assistència sanitària urgent i/o de primer ordre (operacions, UCI, UVI...)

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON100

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de l'hospital. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, tanca de vegetació, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit d'Estació Ferroviària

Títol:

Recinte Hospitalari

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el camp, i per damunt d'ells, el límit que per estar exempt de prioritat es capturarà sempre sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidixen.


Definició:

Límit que definix el lloc especialment habilitat de cara a l'accés als trens per part dels usuaris de la xarxa ferroviària, les parades dels primers i les esperes dels segons.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON101

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el perímetre de l'estació. Per tant, al tractar-se d'un element exempt de prioritat, es capturaran tant els elements que definixen el perímetre (mur, filat, tanca de vegetació, etc.) com el límit pròpiament dit.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Centre comercial

Títol:

Límit de Centre comercial

Imatge:


Es capturaran els elements que delimiten el centre comercial i, per damunt d'ells, el límit de centre comercial pròpiament dit, el qual per estar exempt de prioritat es capturarà sempre, sense tindre en compte les prioritats dels elements que amb ell coincidixen. En l'exemple, s'ha pres en blau el límit del centre comercial coincidint bàsicament amb els elements de vorera o vorada que el delimiten. Per a poder tancar el polígon s'han projectat algunes de les vorades sobre les voreres d'enfront. D'altra banda, els elements continguts en l'interior del límit de centre comercial es capturen amb les codificacions característiques de cadascun. En aquest cas, cal ficar especial atenció en la captura dels aparcaments (CON97), dibuixats en negre en l'exemple.


Definició:

Límit que defineix l'àrea dedicada a locals, oficines i serveis comercials, en general amb una grandària important aglutinats en un o diversos edificis, així com les zones d'aparcament destinades a donar servei a aquests. Es tracta d'un espai col·lectiu amb diverses botigues o magatzems que, a més ocasionalment, inclou llocs d'oci com a cinemes.

Normalment, el límit vindrà donat per un filat o mur que definix el seu perímetre.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

CON103

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Generalment no existirà un únic element físic que delimite el centre comercial, per la qual cosa la captura del límit es realitzarà seguint elements com ara murs, filats, límits de parcel·les urbanes, línies de vorera o vorada, etc. que definisquen els límits del centre comercial.

Es dibuixarà la línia que delimita el contorn, donant vèrtexs en cada canvi d'alineació horitzontal.

Es respectarà l'ortogonalitat dels costats, si n'hi haguera, utilitzant les ferramentes específiques existents amb aquesta finalitat.

Els elements de l'interior es representaran segons les especificacions generals.Tipus d'objecte espacial: Límit de Parcel·la Urbana en Construcció

Títol:

Límit de Parcel·la Urbana en Construcció

Imatge:Definició:

Línia que delimita un solar i al mateix temps marca l'alineació de les façanes en una zona en procés d'urbanització.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

COM36

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 7

Mètode de Restitució:

Es captura la línia que delimita el solar tenint en consideració que sempre que es tracte d'un recinte tancat, les coordenades dels punts inicial i final de les línies han de coincidir.Tipus d'objecte espacial: Salina

Títol:

Salina

Imatge:


Salina envoltada per camins. Per les prioritats, els camins també es capturen.


Definició:

Zona, generalment de grans dimensions, dedicada a l'explotació industrial de l'aigua del mar o d'un deu amb la finalitat d'obtenir sal.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

VEG04

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura pel límit de cada parcel·la dedicada a l'obtenció de sal. En molts casos, el límit de la salina vindrà definida per camins, carreteres o altres límits de parcel·les.

La cota es capturarà sobre el terreny.Tipus d'objecte espacial: Zona de Salines

Títol:

Zona de Salines

Imatge:


La línia roja marca el conjunt de salines.


Definició:

Zona, generalment de grans dimensions, dedicada a l'explotació industrial de l'aigua del mar o d'un deu amb la finalitat d'obtenir sal.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

VEG10

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Ús Residencial, Activitat Econòmica i/o de Servicis

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura la zona dedicada a les salines.

La cota es captura sobre el terreny.Objecte espacial virtual: Límit de Parcel·la Rústica

Títol:

Límit de Parcel·la Rústica

Definició:

Línia que separa les diferents explotacions agrícoles, siga pel canvi de cultiu, o per existir algun element separador de finques (camí, séquia, marge, etc.)

Hereu de:

Usos de Parcel·lari i d'Altres Terrenys

Hereus:

Nom:

VEG01 - Límit de Parcel·la RústicaTipus d'objecte espacial: Límit de Parcel·la Rústica

Títol:

Límit de Parcel·la Rústica

Imatge:


Per les prioritats, només es capturen les línies de parcel·la que apareixen en groc.


Definició:

Línia que separa les diferents explotacions agrícoles, siga pel canvi de cultiu o per existir algun element separador de finques (camí, séquia, marge, etc.)

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

VEG01

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Límit de Parcel·la Rústica

Prioritat ; Prioritat Interna:

1 ; 1

Mètode de Restitució:

Es captura la línia límit de parcel·la. En cas de cultius intensius amb dimensions inferiors a 4 mm2 a escala del mapa, aquests s'agrupen seguint aspectes morfològics del terreny fins a un màxim de 4 cm2.

Les parcel·les aïllades menors de 4 mm2 a escala del mapa no es capturen.

Tota parcel·la ha de quedar perfectament tancada bé pel seu límit, bé per altres elements cartogràfics.

La cota es captura sobre el terreny.Grup virtual: Vegetació

Títol:

Vegetació

Definició:

Abstracció d'objectes que contenen, de forma predominant, algun tipus d'espècie vegetal (no prioritària per a l'activitat econòmica) i que poden ser representades a una capa d'informació geogràfica.

Hereus:

Nom:

Arbrat

Nom:

Devesa

Nom:

Jardí

Nom:

Mareny

Nom:

Recinte de ParcObjecte espacial virtual: Arbrat

Títol:

Arbrat

Definició:

Definició d'elements o espais que representen o contenen espècies vegetals de tipus arbori.

Hereu de:

Vegetació

Hereus:

Nom:

VEG05 - Zona Arbrada

Nom:

VEG07 - Arbre Singular Aïllat

Nom:

VEG08 - Alineació d'ArbresTipus d'objecte espacial: Zona Arbrada

Títol:

Zona Arbrada

Imatge:Definició:

Conjunt d'arbres agrupats formant un conjunt vegetal continu.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

VEG05

Origen BBDD:

CV05UsosArbolados

Hereu de:

Arbrat

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà el límit de la zona arbrada mitjançant un polígon tancat.

L'altitud es captura damunt les copes dels arbres.

Quan l'agrupació d'arbres està a una població envoltada per una vorera, aquest es codifica com a Jardí. Si es troba dins d'un jardí, entra a formar part d'aquest i no es codifica com a zona arbrada.Tipus d'objecte espacial: Arbre Singular Aïllat

Títol:

Arbre Singular Aïllat

Imatge:Definició:

Arbre que per les seues dimensions les quals s'hi troben fora de les que devien ser normals per a la seua espècie o per ser notable per alguna causa, mereix ser destacat a la cartografia.

Abstracte:

False

Geometria:

Punt

Codi:

VEG07

Origen BBDD:

CV05ConsPuntuales

Hereu de:

Arbrat

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es representarà com a element puntual.

El nom, si el té, anirà assignat a l'element puntual.

La cota es captura sobre el terreny.Tipus d'objecte espacial: Alineació d'Arbres

Títol:

Alineació d'Arbres

Imatge:


La línia roja representa l'alineació d'arbres.


Definició:

Disposició en línia d'un grup d'arbres als marges de vies o camins.

Abstracte:

False

Geometria:

Línia

Codi:

VEG08

Origen BBDD:

CV05ConsLineales

Hereu de:

Arbrat

Prioritat ; Prioritat Interna:

0 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà mitjançant un element lineal seguint l'alineació dels arbres i només en el cas que la seua longitud supere els 250 metres.

L'altitud es captura sobre el terreny.Objecte espacial virtual: Devesa

Títol:

Devesa

Definició:

Superfície amb arbres més o menys dispersos amb un estrat herbaci ben desenrotllat, d'origen agrícola i/o ramader.

Hereu de:

Vegetació

Hereus:

Nom:

VEG09 - DevesaTipus d'objecte espacial: Devesa

Títol:

Devesa

Imatge:


Definició:

Superfície amb arbres més o menys dispersos amb un estrat herbaci ben desenrotllat, d'origen agrícola i/o ramader.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

VEG09

Origen BBDD:

CV05UsosCultivos

Hereu de:

Devesa

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; 0

Mètode de Restitució:

Es capturarà delimitant la zona mitjançant un polígon tancat. Quan apareguen zones arbrades a l'interior, aquestes no es codificaran com a tal. Si existixen fonts, edificis o altres construccions, aquestes sí que seran representades.

La cota es captura sobre el terreny.Objecte espacial virtual: Jardí

Títol:

Jardí

Definició:

Terreny destinat al divertiment amb arbrat i plantes ornamentals que, normalment, s'hi troba a les zones urbanes. També contempla zones enjardinades a passeigs, voreres i glorietes.

Hereu de:

Vegetació

Hereus:

Nom:

VEG06 - JardíTipus d'objecte espacial: Jardí

Títol:

Jardí

Imatge:


En groc s'ha capturat el jardí i en verd les voreres o vorades.

Quan una rotonda està enjardinada, prevaldrà la codificació de jardí.


Definició:

Terreny destinat al divertiment amb arbrat i plantes ornamentals que, normalment, s'hi troba a les zones urbanes. També contempla zones enjardinades a passeigs, voreres i glorietes.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

VEG06

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Jardí

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es capturarà delimitant la zona enjardinada mitjançant un polígon tancat. Quan apareguen zones arbrades a l'interior, aquestes no es codificaran com a tal. Si existixen fonts, edificis o altres construccions, aquestes si seran representades.

Com a cas excepcional, malgrat tindre el mateix nivell de prioritat, quan una rotonda està enjardinada aquesta es codificarà com a jardí, en lloc de rotonda.

La cota es captura sobre el terreny.Objecte espacial virtual: Mareny

Títol:

Mareny

Definició:

Terreny baix pantanós que s'inunda amb les aigües del mar.

Hereu de:

Vegetació

Hereus:

Nom:

VEG03 - MarenyTipus d'objecte espacial: Mareny

Títol:

Mareny

Imatge:


Les parcel·lacions localitzades més cap a l'esquerra han sigut dessecades, pel que no s'inclouen dins del límit del mareny.


Definició:

Terreny baix pantanós que s'inunda amb les aigües del mar.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

VEG03

Origen BBDD:

CV05UsosHidrografia

Hereu de:

Mareny

Prioritat ; Prioritat Interna:

3 ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura pel límit de la zona pantanosa.

La cota es captura sobre el terreny.Objecte espacial virtual: Recinte de Parc

Títol:

Recinte de Parc

Definició:

Espais verds tancats per murs, tàpies... i que generalment s'hi troben en espais urbans.

Hereu de:

Vegetació

Hereus:

Nom:

VEG12 - Recinte de ParcTipus d'objecte espacial: Recinte de Parc

Títol:

Mareny

Imatge:


La línia roja tanca l'espai verd del parc.


Definició:

Espais verds tancats per murs, tàpies... i que generalment s'hi troben en espais urbans.

Abstracte:

False

Geometria:

Polígon

Codi:

VEG12

Origen BBDD:

CV05UsosServInst

Hereu de:

Recinte de Parc

Prioritat ; Prioritat Interna:

EXEMPT ; Null

Mètode de Restitució:

Es captura l'espai sobre el mur o tàpia que el tanca. Quan apareixen zones arbrades a l'interior no es codifiquen com a tal. Els elements de l'interior del recinte es representaran segons les especificacions generals.

La cota es captura sobre el mur o tàpia que l'envolta.